Hur fungerar ränta på sparkonto? – Lär dig mer om sparränta


Last Updated on juni 27, 2021 by Jessica

Hur fungerar ränta på sparkonto? Till att börja med, ränta är det pris man betalar om man vill låna pengar av exempelvis en bank. När man istället sätter in pengar på ett sparkonto så är det detsamma som om man lånar ut dem till banken. Då kan banken istället betala dig för att få låna dem av dig. Detta gör dem genom att betala ränta. Det är alltså tvärtom om du lånar pengar av banken istället.

Räntan

Ränta är nog det som de flesta håller utkik efter när de ska välja sparkonto och det är definitivt en viktig aspekt. Alla sparkonton erbjuder olika räntesatser och de är antingen fasta eller rörliga. Sparkonton med rörliga räntor har oftast lite längre räntesatser än sparkonton med fasta räntor. Du kan också hitta bättre räntesatser hos banker som inte täcks av den statliga insättningsgarantin men du ska då vara medveten om att du inte får någon ersättning om banken går i konkurs. Den statliga insättningsgarantin skyddar bara upp till 950 000 kronor per person och institut. Har du mer pengar än så insatt kommer dessa inte att garanteras.

Hur fungerar räntan på ett sparkonto?

Ett sparkonto är ett konto som ger ränta på din insättning, utan att du behöver riskera att värdet på insättningen försvinner. När du sätter in dina pengar på ett konto kan man säga att du lånar ut dem till banken. Då kan banken välja att betala dig för att få låna dem, genom att erbjuda ränta.
Hur räntan beräknas kan skilja sig från bank till bank och även mellan olika konton i samma bank. En tumregel vid sparande är att ju längre tid pengarna binds och ju större beloppet är, desto högre är räntesatsen. På transaktionskonton och lnekonton där pengarna används ofta, är räntan oftast lägre och ibland till och med noll. Det är vanligt att banker förändrar sina räntor ibland. Det kan ske av olika anledningar och påverkas av marknaden, omvärlden och av konkurrensen.

Räntesatser sparkonto

Räntesatser kan vara allt från några 0,5% till mer än 10% och det är när du definierar ditt sparande som du bättre ser vilken räntesats du kan få. De sparkonton där man får fria uttag har oftast lägre räntesatser, vilket innebär att du under tiden du sparar kan ta ut kapital från kontot utan att betala någon avgift om du behöver, och sparkontot där du har en fast räntesats och väljer att spara pengar en längre tid har oftast en högre räntesats. Med längre tid menar man ofta ett par år.

Hur fungerar ränta på sparkonto?
Hur fungerar ränta på sparkonto?

Dubbelkolla ränta på sparkontot

När du väl vet att du vill spara och du vet vilken den bästa sparräntan ditt sparkonto kommer ha så bör du också dubbelkolla vilka villkor som gäller för räntesatsen. Du hittar informationen i de allmänna villkoren där du exempelvis ser om banken har rätt att ändra sparräntan även om den är fast. Att ändra en sparränta även om den är fast kan ske om banken inte har något val, exempelvis på grund av det allmänna ränteläget eller en ny lag.

Banken kan också ha rätt till att ändra sparräntan på grund av andra omständigheter men måste i båda fallen meddela kunden innan. Det gäller både högre ränta och lägre ränta. Banken kan också ändra räntan så att den har en positiv effekt, alltså höja räntesatsen, men ska även då meddela sina kunder.

I de allmänna villkoren kan du också läsa mer om hur räntesatsen används på de pengarna du sparar på kontot per år. I de flesta fall så använder banken 30 standarddagar per kalendermånad med en bas om 360 dagar om året. Banken beräknar då sparränta på de pengar som redan finns på kontot och om en insättning görs så räknas räntan från den dagen som banken får pengarna. Om det är ett rörligt sparkonto och du gör ett uttag så räknas oftast räntan fram till dagen före uttaget. Vi kan använda cookies på webbsidan.

Recent Posts