SMS lån direkt utbetalning med betalningsanmärkning


Last Updated on juni 27, 2021 by Jessica

Sms lån är en form av lån som man vanligtvis tar via nätet eller genom att skicka ett sms. Det är också därifrån namnet kommer. Med sms lån har man möjligheten till att snabbt och enkelt ta ett mindre lån genom att exempelvis skicka ett sms till en kreditgivare med sin ansökan. Man brukar definiera dessa som små krediter utan säkerhet vilket innebär att räntan oftast är mycket högre och att återbetalningstiden är relativt kortare än om du lånar pengar på andra sätt.

Det finns idag många dussintals kreditgivare och sms långivare för detta i Sverige och de erbjuder olika förmåner och räntesatser när du vill låna pengar. När man vill ta ett lån så bör man därför kolla upp vilken sms långivare som erbjuder det bästa lånet som passar ens eget behov.

sms lån direkt utbetalning med betalningsanmärkning

sms lån direkt utbetalning med betalningsanmärkning

Vad är ett sms lån?

Sms lån eller snabblån innebär möjligheten att kunna ta ett mindre lån på ett snabbt sätt, vanligtvis via sms eller nätet. De flesta kreditgivare erbjuder idag dessa smslån men med olika kriterier och förmåner. Vanligtvis är det upp till 10 000 kronor och bör betalas tillbaka inom 30 dagar men det finns flera kreditgivare och bolag som erbjuder andra summor och där återbetalningstiden kan vara både kortare eller längre. Även räntesatsen varierar på lånen och det finns många olika sms långivare att välja mellan så att man har möjligheten att jämföra.
Även om benämningen som ofta används är smslån så är sms i de flesta fall bara kommunikationsmedlet som används för att begära en ansökan och sedan informera låntagaren om sitt lån och om det blivit beviljat eller inte. Kommunikation kan även ske över internet för att exempelvis fylla i en ansökan, göra en kreditprövning eller för kontroll av låntagaren.
Det största syftet med dessa sms lån är för att se till att man får balans i sin ekonomi genom att långa pengar. Lånet kan vara ett kortsiktigt stöd för att se till att det ekonomiska flödet får en balans i vardagen och i många fall behövs ett sms lån för att betala för en oväntad utgift eller kostnad som man inte har möjligheten till att betala på ett annat sätt.

Olika sorters lån

Kreditgivare och bolag kan ge olika sorters lån och om man är ute efter ett sms lån så bör man ta en titt på den sms långivaren som kan erbjuda de bästa förmånerna och som matchar det behov man har. Det finns flera kreditgivare och bolag som ger sms lån utan avgift. Det finns även flera som erbjuder möjligheten till att förlänga lånet med 30 dagar om man inte har möjlighet att betala tillbaka. Om man tar ett lån för första gången så är det viktigt att läsa igenom användarvillkoren och kontraktet så att man är medveten om vad det är för lån man tar och hur mycket man behöver betala tillbaka samt hur lång tid man har på sig att betala tillbaka. Om man redan innan tagit flera lån så bör man först se till att man har betalat tillbaka sina gamla lån och sedan försöka hitta ett lån med bra förmåner, ränta och återbetalningstid. Det finns idag många tjänster och hemsidor som kan användas för att leta rätt på en bra smslångivare och i denna artikeln får du läsa mer om hur du hittar den bästa som passar dig.
Sms lånet

Sms lånets historia

Smslån och snabblån är relativt nytt i Sverige men har funnits i flera andra länder under en längre tid. Lånets historia har sitt ursprung från när kreditgivare och andra bolag började bevilja låntagare mindre lån där återbetalningstiden var relativt kort. Sms- och snabblånets behov uppkom hos personer som behövde en mindre summa pengar för att stabilisera sin kontobalans när det behövdes under en kort period. När exempelvis en oväntad utgift eller kostnad uppstod och det inte fanns en möjlighet till att betala utgiften så kunde smslångivare erbjuda ett sms lån som temporär lösning.
Sms lån går tillbaka ännu längre i tiden, redan innan teknologi och datorer, till när personer hade ett behov av att snabbt få in pengar för att betala för oväntade utgifter. Låntagaren behövde sedan betala tillbaka lånet så fort lönen kom in för att undvika avgifter eller problem med smslångivaren. På den tiden var dessa lån inte lagliga utan skedde under radarn men hjälpte även många ur ekonomisk kris. De skapade för de som är i behov av att få en mindre summa pengar snabbt.
I Sverige började man med dessa sms lån så sent som 2006. Man fick då möjligheten att ansöka om mindre lån via sms och senare utvecklades även möjligheten att skicka in ansökan för lånet via internet. Reglerna och restriktionerna har utvecklats alltefter att tiden har gått och mycket negativt har nämnts om det i media. Det är främst på grund av den onda cirkeln som kan skapas kring dessa där man tar ett sms lån för att betala tillbaka ett annat. Det finns idag många sätt att på ett effektivt sätt skapa en återbetalningsplan med sin smslångivare för att se till att man kan betala tillbaka i tid och undvika att hamna i den onda cirkeln med att inte kunna betala tillbaka i tid. Flera långivare erbjuder möjligheten att förlänga lånet och i extrema fall bakar man ihop flera lån till ett för att få en lägre räntesats.

Fördelar och nackdelar

Det finns flera för- och nackdelar med att ta sms lån. Det är viktigt att läsa på om man ska ta det för första gången och man ska även läsa användarvillkoren noggrant så att man vet exakt vad det är för lån man tar.

Fördelar:

– Man kan bli beviljad ett lån så fort som inom 10 minuter
– Ansökan, kontroll och kreditprövning är oftast en smidig process
– Många kreditgivare och bolag erbjuder högre summor
– Hos många kan man få lån även om man har en betalningsanmärkning

Nackdelar:

– Användarvillkoren kan vara svåra att förstå
– Räntan kan vara väldigt hög
– Återbetalningstiden kan vara för kort
– Bolaget eller kreditgivaren kan operera utan tillstånd från Finansinspektionen
– Hög effektiv ränta
Även om dessa sms lån kommer med både fördelar och nackdelar så handlar det mycket om att man själv är medveten om sin egen ekonomi och sin möjlighet att betala tillbaka. Den effektiv ränta blir ofta mycket hög och man bör vara försiktig. Innan man tar ett sms lån så kan det vara bra att redan ha en återbetalningsplan redo och ha en god idé om hur och när man ska betala tillbaka. Om man väljer att ta ett lån utan att veta hur man gör detta så kan man hamna i en tuff situation i framtiden där man inte lyckas betala tillbaka i tid och därför får betala oönskade avgifter. Som låntagare kan man alltid diskutera med sin smslångivare och få ihop en bra återbetalningsplan och även se om det finns andra lösningar som att förlänga lånet eller få en annan räntesats på sitt lån.

sms lån direkt utbetalning med betalningsanmärkning
sms lån direkt utbetalning med betalningsanmärkning

Kan man få ett lån utan UC?

UC står för Upplysningscentralen och är den vanligaste kreditupplysningen som används av långivare för att göra kontroller av personers ekonomi. Det finns flera kreditgivare och bolag som erbjuder sms lån utan UC men dessa institut kan istället använda sig utav andra former för att utföra en kreditupplysning. Det finns ingen som idag erbjuder dessa utan att göra en kreditprövning utan detta är ett krav hos alla för att göra en ansökan för lånet. Detta är främst för att långivaren ska ha en bättre förståelse och insikt i låntagarens ekonomi och så att man också kan skapa en fungerande återbetalningsplan. I Sverige är även Riksbankens inlåningsränta knutna till reporäntan.
Det kan finnas flera orsaker till varför man vill ta ett kort lån utan UC. En av orsakerna kan vara för att man inte vill att någon utomstående ska veta att man har tagit ett sms lån, vilket registreras via UC om kreditupplysning görs via dem. Det kan också vara så att man har låg kreditvärdighet hos UC och därför vill undvika att en kreditprövning görs via dem eftersom risken är att man inte kan bli beviljad ett lån.
Om man använder sig utav en smslångivare som inte använder UC utan en annan kreditupplysningstjänst så brukar kreditprövningen gå till på liknande sätt som hos UC. Flera faktorer vägs in som inkomst, tidigare skulder och andra lån för att se om man kan bli beviljad ett lån. Det är viktigt för långivaren att se om en låntagare har möjligheten till att betala tillbaka lånet och därför utförs alltid någon form av kontroll eller prövning.

Går det att få lån utan kreditprövning?

Det finns idag inga kreditgivare eller bolag som erbjuder sms lån utan att göra en kreditprövning men det finns flera som erbjuder det utan att gå genom UC. Långivarna använder då andra kreditupplysningstjänster eller gör egna bedömningar för att se om man kan beviljas ett lån. Långivaren kan också välja att göra en intern bedömning, om exempelvis låntagaren är tidigare kund hos långivaren. De kan då tillsammans sätta ihop en återbetalningsplan och se hur stort lån det är möjligt att ge till låntagaren.
Upplysningscentralen var den första kreditprövningstjänsten som användes för sms lån och det är därför uttrycket UC finns kvar och används av smslångivare och låntagare. Det finns idag flera andra företag förutom UC som utför kreditprövningar och om man vill undvika UC så kan man alltså hitta flera bolag som använder sig utav de andra företagen. Det går inte att undkomma en kreditprövning eftersom att långivaren behöver veta om låntagaren har en möjlighet att betala tillbaka lånet. Långivaren kan också göra sin egen bedömning även efter att en kreditprövning har gjorts via en tredje part och kan ta hänsyn till andra faktorer som inte UC eller den tredje parten brukar göra. På så sätt kan man få ett sms lån även om man inte har så hög kreditvärdighet.

Kan man få ett sms lån med betalningsanmärkning?

Det går att få ta ett sms lån hos flera bolag även om man har en betalningsanmärkning. Kraven kan variera från bolag till och bolag och vissa bolag kan exempelvis tillåta att man har upp till 6 betalningsanmärkningar. I vissa bolag gör man en individuell bedömning av de tidigare betalningsanmärkningarna för att se om man kan bli beviljad ett lån. Om man har en betalningsanmärkning så kan också bolagen välja att betala ut mindre summor än vanligt och det kan även finnas en högre ränta. Det är alltså en intern kontroll som görs av långivaren för att bedöma situationen på bästa sätt.
Flera bolag och smslångivare väljer att göra individuella kontroller av ens finansiella status och tar hänsyn till flera faktorer förutom betalningsanmärkningar. Det kan vara så att man har betalningsanmärkningar sedan tidigare men nu har en stadig inkomst eller kan på annat sätt visa att man har en hög kreditvärdighet. Flera bolag väljer att ta hänsyn till detta eftersom att de vanligaste kreditprövningarna inte alltid är rättvisa och inte alltid tar in alla faktorer som kan spela roll för kreditvärdigheten. En orsak till detta är att man via en kreditupplysning använder sig utav deklarationen för att bedöma låntagarens inkomst men eftersom att deklarationen endast visar inkomsten från ett tidigare år så kan låntagaren ha hitta en ny inkomst under det gällande året. Om man har en betalningsanmärkning sedan tidigare så går det alltså fortfarande att hitta flera smslångivare som kan bevilja ett lån.

Hur ansöker jag om ett sms lån?

Om du vill ansöka om ett sms lån så bör du först se över vad du har för behov av ditt lån. Du bör veta ungefär hur mycket du behöver låna pengar, när du kan betala tillbaka pengarna och även om du har några andra behov. När du väl har detta tydligt för dig så kan du börja leta efter en smslångivare som matchar ditt behov.
Det finns flera sätt att hitta en smslångivare på och det vanligaste sättet är att använda sig utav en jämförelsetjänst som du hittar på denna sidan. Där kan du utifrån olika faktorer som summa, ränta och återbetalning få se vilka erbjudanden olika bolag och kreditgivare har. Du väljer baserat på det som passar dig bäst och kan sedan trycka dig vidare för att läsa mer om just den kreditgivaren.

Men vilken är bäst?

Om du är osäker på vilken som är bäst så kan det vara bra att läsa på mer om långivaren och även se tips från andra. Det finns många kreditgivare som presenterar rekommendationer från sina kunder och därav kan visa att de har bra service. När du väl bestämt dig för vilken långivare du tror verkar bäst så kan du börja med din ansökan.
I de flesta fall kan du göra en snabb ansökan direkt på nätet men det går också att använda sig av långivarens mobilapplikation eller SMS-tjänst. Om du använder SMS-tjänsten så skickar man oftast ett sms med sin information till långivarens nummer och tillbaka får du ett sms med mer information om hur du ska fortsätta. Du behöver vanligtvis ge vidare information om ditt lån och dina personuppgifter och väntar sedan på bekräftelse. Efter bekräftelsen så kommer pengarna in på ditt konto enligt långivarens villkor.
Om du använder dig utav långivarens tjänst på nätet så ser du tydligt all information om lånet och kan där fylla i din ansökan. Om du ska ta ett sms lån för första gången så kan det vara smidigare att använda sig just av nätet för att först få all information om långivaren och sedan använda sig av antingen SMS-tjänst eller nätet för att skicka in sin ansökan. Det går snabbt och smidigt och du fyller i dina personuppgifter och kontoinformation. Efter att du gjort din ansökan görs kreditprövningen eller en kontroll och du får en bekräftelse när allt är färdigt vilket går väldigt snabbt. Sedan har du pengarna på det kontot som du angivit. Beroende på vilken bank du använder dig utav så kan det variera hur lång tid det tar att pengarna kommer in på kontot.

Kan vem som helst ta ett lån?

För att kunna ta dessa sms lån så behöver man uppfylla några enstaka krav. Vilka krav det är kan bero från bolag till bolag men det finns vissa krav som nästan alla bolag har vid sms lån. Man måste först och främst vara myndig, alltså 18 år. Man behöver också ha bevis på att man har en stadig inkomst vilket kan definieras på olika sätt av olika långivare. Sist av allt så behöver man också vanligtvis vara fri från betalningsanmärkningar som är registrerade på ens namn. Det finns dock flera långivare som erbjuder snabblån och sms lån även om man har betalningsanmärkningar.
Varje långivare gör en kontroll eller kreditupplysning för att se om låntagaren har en hög kreditvärdighet. Detta baseras på flera faktorer som inkomst, tidigare lån och skulder. Vem som helst kan alltså ta ett sms lån men långivaren kommer först göra en bedömning för att se om låntagaren kan beviljas lånet. Om man blir nekad lån hos en långivare så betyder det inte att man blir nekad hos en annan utan det går bra att testa flera långivare om man stöter på problem. Detta är för att olika långivare har olika krav och tjänster.
Ett annat vanligt krav eller i alla fall en rekommendation är att man använder sig utav en av Sveriges vanligaste banker som Swedbank, Danske Bank, SEB, Nordea eller Handelsbanken. På så sätt kan man få pengarna snabbt direkt in på ditt konto eftersom att långivaren använder sig utav samma bank. Om man inte har samma bank som långivaren specificerat så kan det ta längre tid att få pengarna på kontot. Det kan också vara så att långivaren inte har öppet på kvällen eller helgerna och man får då pengarna först nästa bankdag. Om man är i behov av att få pengarna snabbt så bör man alltså kolla upp vilken bank långivaren rekommenderar och att man gör sin ansökning under deras öppettider.

sms lån direkt utbetalning med betalningsanmärkning
sms lån direkt utbetalning med betalningsanmärkning

Hur mycket pengar kan jag låna?

Alla bolag och SMS lånetjänster erbjuder olika summor lån. Hos de flesta kreditgivare och bolag kan du låna så lite som 500 kronor och upp till 5000 kronor. Desto lägre summa du väljer att låna pengar, desto lägre ränta borde du få, men det är inte alltid säkert. Andra bolag kan bevilja lån upp till 20 000 kronor och räntan kan också förväntas bli högre vid en sådan summa.
Om man specifikt pratar om sms lån så syftar man på mindre summor av lån, exempelvis 500–2000 kronor, medan större summor kan klassificeras som sms lån. För större summor lån kan också mer information behövas av låntagaren och kraven kan också förändras, som att man till exempel inte får ha några betalningsanmärkningar. Om man behöver ett ännu större lån så finns det flera långivare eller banker som också erbjuder större lån men detta klassas inte som snabblån eller sms lån och kraven är vanligtvis annorlunda från de kraven som sms lån brukar ha.
Återbetalningstiden kan också variera för varje summa så det är viktigt att också kolla upp hur många dagar man har på sig att betala tillbaka. I vanliga fall så ska man betala tillbaka sitt lån inom 30 dagar men det finns även bolag som tillåter en förlängning med 30 dagar om man inte hinner betala tillbaka. Återbetalningstiden kan också vara längre om man tar ett större lön. Då kan man få 60 eller 90 dagar på sig att betala tillbaka summan.

Kan man få ett sms lån direkt?

De flesta SMS lånetjänster gör det möjligt att ta ett lån nästan direkt. Så länge du uppfyller de kraven som bolagen har och fyller i det som de behöver så kan du få lånet inom bara några minuter. Det kan variera mellan olika företag och lånetjänster och om du därför är i behov av att få lånet snabbare så bör du välja det företag som erbjuder kortast väntetid. Om du inte har bråttom så finns det många kreditgivare och bolag att använda sig utav som också kan erbjuda andra förmåner som längre återbetalningstid eller lägre ränta.
Hur snabbt du kan få ett lån och pengarna på kontot kan också bero på kreditgivarens öppettider. Om du därför behöver en snabb utbetalning så bör du välja den kreditgivare som har de öppettider som passar dig bäst. Det är vanligt att kreditgivare har normala öppettider som 08:00-17:00 på vardagar men det finns även andra som har öppet dygnet runt eller på helgerna.
Det är också viktigt att du använder dig utav den bank som kreditgivaren specifikt angivit så att du kan få pengarna direkt. Detta är för att pengarna ska kunna föras över direkt från kreditgivarens bank till ditt konto. I vissa fall behöver du därför skicka in din ansökan innan klockan 12:00 om du använder dig utav en annan bank än den som kreditgivaren använder sig utav så att du kan få pengarna samma dag. Detta brukar stå tydligt på långivarens sida och även när du fyller i din ansökan. Om du ser att du inte kan få pengarna när du önskar så bör du därför välja en annan långivare.

Går det att få sms lån med direkt utbetalning?

Ett flertal kreditgivare och bolag erbjuder direkt utbetalning till konto om man exempelvis skickar in sin ansökan innan klockan 12:00 och till specifika banker som hos Nordea eller Handelsbanken. Direkt utbetalning är därför oftast endast möjlig om man har samma bank som långivaren. I andra fall, när man exempelvis inte har samma bank som långivaren så får man pengarna inom 24 timmar.
Om du är i behov av direkt utbetalning så bör du alltså se till att du använder dig utav den banken som långivaren rekommenderar och du bör även ta en titt på långivarens öppettider. Det finns flera långivare som kan göra en direkt utbetalning på kvällen eller helgen och om det är det du är i behov av så bör du alltså välja en sådan långivare. Vissa långivare kan ha extra avgifter för en direkt utbetalning men inte alla och om du vill undvika onödiga kostnader så bör du därför välja en som inte har extra avgifter för direkt utbetalning eller betalning efter vanlig kontorstid.

Finns det sms lån utan ränta?

Det finns flera kreditgivare och bolag som erbjuder sms lån utan ränta. Dessa brukar oftast ha andra krav, som att återbetalningstiden bara är upp till 30 dagar eller att summan man kan låna inte är så hög. Om du vill undvika en hög räntesats och onödiga kostnader så kan det därför vara bra att ta sig tiden för att hitta en långivare som erbjuder lån utan ränta. Tänk dock på att långivaren kan ha andra kostnader eller krav som måste uppfyllas och se därför till att du vet exakt hur mycket du kommer behöva betala tillbaka och när.

Varför har sms lån så höga räntor?

Räntorna för dessa sms lån räknas ofta ut med hjälp av den effektiva räntan som egentligen används för lån där återbetalningstiden är ett år eller mer. Den effektiva räntan kan därför visa ett väldigt högt värde även om det inte är så högt om man betalar tillbaka sitt lån inom en månad. När man kollar på olika sms lån så bör man därför kolla på både den effektiva räntan och hur mycket det faktiskt är man ska betala tillbaka.
I de flesta fallen så har vissa lån också höga räntor eftersom att summorna man lånar är rätt så små. För att de företag och bolag som erbjuderlån ska kunna ha vinst så behöver de göra räntan högre. Det finns flera långivare som har låga räntor men det kan hända att de har andra krav och kostnader istället som bör kollas upp innan man tar lånet. Det är också vanligtvis de lägsta lånen som har högre räntesatser medan lite större summor kan ge låntagaren en lägre ränta. På så sätt kan det därför i vissa fall vara mer värt att ta ett lite större lån för att få en lägre räntesats istället för att ta ett mindre lån med en högre räntesats. Om man har möjligheten till att betala tillbaka lånet så kan man i slutändan alltså behöva betala tillbaka mindre än om man hade haft det mindre lånet med högre räntesats.

Kan man få ett sms lån på en helg?

Det finns flera lånetjänster som erbjuder dessa sms lån inom bara 30 minuter, även om det är helg eller helgdag. Om du behöver ett sms lån direkt och det är helg eller helgdag så behöver du hitta en långivare som har öppet på helgen också och kan göra en direkt utbetalning till dig. Det är viktigt att långivaren har öppet när du fyller i din ansökan och i de flesta fall så behöver du också använda dig utav den bank eller de banker som långivaren specifikt angivit. På så sätt kan långivaren föra över pengarna direkt till ditt konto även om det är helg.
Det finns dock ett par bolag som endast för över pengarna under deras öppettider och det kan exempelvis bero på att det handlar om större summor. Det kan också vara så att du hittar en långivare som har bättre förmåner som lägre ränta eller längre återbetalningstid men att långivaren inte har öppet på helgen och då kan det vara bättre att vänta tills de har öppet igen om det inte är nödvändigt att få pengarna just då.

Kan man låna pengar om man är utan inkomst?

Det finns ett antal långivare som beviljar sms lån även om man är utan inkomst och dessa långivare gör då sin egen kontroll. Standard är att långivarna använder deklarationen för att se vilken återbetalningsförmåga man har men eftersom att en deklaration görs årligen så kan det vara svårt eller till och med orättvist att bedöma återbetalningsförmågan bara på deklarationen eftersom att den visar vad man haft för inkomst under en längre tid och föregående år. Om man precis fått en ny anställning eller börjat arbeta extra så visas inte detta på den tidigare deklarationen och det kan alltså betyda att man kan betala tillbaka.
De långivare som inte kollar på deklarationen gör en intern bedömning och kan bedöma att man kan beviljas ett lån även om man inte har en inkomst baserat på andra faktorer, som att man är i processen av att byta jobb. Långivaren kan begära ut andra uppgifter om låntagaren och kan exempelvis ta hänsyn till att man inte har betalningsanmärkningar sedan tidigare. Det finns flera långivare som även godkänner låntagare som har betalningsanmärkningar sedan innan. Hur den interna kontrollen går till beror på vilken långivare man väljer och det kan vara bra att testa flera olika som har avgiftsfria ansökningar för lån för att hitta den som erbjuder det bästa lånet.

Vad är den effektiva räntan på sms lån?

Effektiv ränta är den procent som betalas tillbaka på ett lån per år vilket för dessa sms lån gör att siffran blir väldigt hög och oftast missvisande. Enligt lag i Sverige så måste långivare presentera den effektiva räntan som kan vara allt mellan 100–800%. Om man tar ett sms lån så är det dock mer intressant att ta en titt på den totala lånekostnaden eftersom att lånet ska betalas tillbaka inom 30, 60 eller 90 dagar och inte ett år.
Den effektiva räntan räknas ut för ett år och för ett sms lån som inte har en varaktighet på ett år så räknar man på att lånet förnyas vid varje betalningstillfälle, exempelvis varje 30 dagar. Eftersom att lånet är en kortsiktig tjänst så kan det därför vara bättre att se på räntan som gäller för just lånets varaktighet, alltså 30, 60 eller 90 dagar. De flesta personer betalar tillbaka sitt lån inom den tiden som står på kontraktet och den effektiva räntan bör därför inte räknas ut för ett års tid, utan den tiden som står på kontraktet och som man kommit överens om.

Smslån eller privatlån – Vad är skillnaden?

Kreditgivare och bolag brukar definiera sms lån som smålån på mindre summor medan ett privatlån vanligtvis är en betydligt större summa. Ett sms lån är som tidigare beskrivits ett lån på en mindre summa, vanligtvis mellan 500–2000 kronor där man skickar in sin ansökan smidigt via sms eller nätet. Ett privatlån kan vara en summa på 5000–500 000 kronor och att ta ett sådant lån innebär oftast en större process än om man skulle ta ett lån. Med ett sms lån kan man få utbetalningen inom bara några minuter medan ett privatlån kan ta flera dagar eller till och med veckor att ansöka om. Eftersom att lånet är större så kan långivaren behöva mer information om låntagaren och också göra en mer utdragen kreditprövning.
Likheten mellan ett sms lån och ett privatlån är att man brukar definiera båda som lån utan säkerhet och ämnade för konsumtion. Räntesatserna för sms- och privatlån kan vara högre än andra lån och återbetalningstiden kan också variera. Den effektiva räntan brukar också vanligtvis bli missvisande för denna typ av lån eftersom återbetalningstiden är kortare än ett år medan ett privatlån kan ha en mer rättvis bild av räntan. Ett privatlån kan vara på en betydligt större summa och återbetalningstiden kan därför också vara ett år eller mer vilket gör att man kan använda sig utav den effektiva räntan för att bedöma hur mycket som ska betalas tillbaka.

Passar ett smslån din ekonomi?

Sms lån uppstod eftersom att många då och då har ett behov av att stabilisera sin ekonomi. Det kan vara ett temporärt behov som uppstår när exempelvis en oväntad utgift dyker upp. Man kanske ska ut och resa, har blivit sjuk eller blivit bestulen. Då kan man ha ett behov av att behöva betala för en biljett, sjukhuskostnader eller en ny telefon. Det kan vara så att nästa löneutbetalning fortfarande är några veckor bort och ett sms lån kan därför vara lösningen som kan lösa det temporära behovet.
Det är inte tänkt att ett sms lån ska vara en permanent lösning utan man utvinner mest fördelar av det om man endast tar det ett par gånger när det behövs och om man inte har några andra möjligheter till att betala en oväntad utgift. Om man är i behov av ett mindre lån och inte hittar en annan lösning så kan ett sms lån passa ens ekonomi. Det är dock viktigt att man ser till att man vet att man kan betala tillbaka och ungefär när man kommer kunna göra återbetalningen. På så sätt kan man välja det lån som passar en bäst.

Hur återbetalar man ett smslån?

Beroende på vilken kreditgivare eller vilket bolag man väljer för sitt lån så kan återbetalningen göras på olika sätt. I de flesta fall så betalas lånet tillbaka genom att man får något som ser ut som ett vanligt inbetalningskort eller faktura och överför pengarna enligt instruktionerna på inbetalningskortet.
Om du använder dig utav samma bank som långivaren så kommer pengarna föras över direkt till långivaren samma dag och du får oftast en bekräftelse via sms om att återbetalningen har skett. Om du använder dig utav en annan bank än långivaren så bör du se till att du betalar tillbaka några dagar innan sista betalningsdagen eftersom att det kan ta en dag för överföringen att gå igenom.
smslån

Hur lång tid tar det att betala tillbaka?

När man väljer att ta låna pengar genom ett sms lån så står det tydligt i kontraktet eller användarvillkoren hur många dagar man har på sig att betala tillbaka lånet. Om du bestämmer dig för att ta ett sms lån så bör du först kolla upp hur lång återbetalningstiden är så att du är medveten om det.
I de flesta fall är återbetalningstiden på 30 dagar men det kan också vara upp till 90 dagar. Du betalar tillbaka lånet innan återbetalningstiden löper ut för att undvika påminnelse- och förseningsavgifter. Om du vet att du inte kommer att hinna betala tillbaka i tid så kan du se om din långivare erbjuder möjligheten att förlänga lånet. Om du inte kan förlänga lånet och missar inbetalningen så riskerar du att få en påminnelseavgift och vidare en förseningsavgift. Olika långivare har olika avgifter om man inte betalar i tid.

Fyra budord när du vill låna pengar

  1. Välj rätt summa för dig

Du bör låna den summan som du är i behov av och inte mer även om det kan verka som en bra deal. Du vill se till att du kan betala tillbaka det du faktiskt lånar och att du kan betala i tid så att du inte riskerar att få en påminnelse- eller förseningsavgift.

  1. Kolla upp räntan

Att kolla upp vad räntesatsen är på lånet är något utav det viktigaste när du tar lånet så att du vet exakt hur mycket du kommer behöva betala tillbaka. Räntesatsen är det som avgör hur mycket du ska betala tillbaka och du vill självklart ha en så låg ränta som möjligt.

  1. Anpassa dig efter återbetalningstiden

Om du väljer ett lån med 30 dagars återbetalningstid så se till att du kan betala tillbaka i tid. Du bör välja den återbetalningstid som du tror är rimlig och bör också hålla dig till den för att undvika extra avgifter.

  1. Lyssna på andras råd

Det finns säkert många i din närhet som kan ge dig tips om sms lån eller andra lösningar och det finns även mycket information att hitta online. Innan du tar ditt lån så kan du läsa på om sms lån och mer om vad det innebär så att du vet hur du ska hantera lånet. Långivare kan också ge en hel del stöd kring ditt lån.

Vanliga frågor

När får jag pengarna på kontot?
Hos de flesta långivare får du utbetalning så snabbt som inom 30 minuter. Du behöver dock uppfylla vissa krav, som att använda dig utav de banker som långivaren specificerat. Om du har en annan bank så behöver ansökan oftast skickas in och beviljas innan klockan 12:00 så att pengarna kan komma till ditt konto samma dag, annars kommer pengarna in på kontot nästa dag eller bankdag. Det finns också de långivare som inte har öppettider på helger och om du gör din ansökan på helgen så kommer pengarna först nästa bankdag.
Kan jag ta lån utan kreditupplysning via UC?
Det finns flera långivare som inte använder UC (Upplysningscentralen) för kreditprövning men använder då ett annat företag eller en tredje part för kreditupplysningen. Om man vill undvika UC så är det därför bättre att välja en långivare som använder sig utav en annan kreditupplysningstjänst. Många långivare gör också egna bedömningar och kontroller och även detta kan vara ett alternativ till UC.
Kan jag få ett lån med betalningsanmärkning?
Många långivare godkänner lån även om man har betalningsanmärkningar, exempelvis så högt som upp till 6 stycken. Långivaren brukar istället göra en individuell kontroll för att se vad man har för återbetalningsförmåga och inkomst och baserar låneansökan på detta. Om man exempelvis har en stadig inkomst men har en tidigare betalningsanmärkning så kan man fortfarande bli beviljad lån hos flera långivare.
Vilka krav finns för att ta ett låna pengar genom ett sms lån?
Alla smslångivare har olika krav men de flesta standardkrav är att man är över 18 år och har en stadig inkomst. Sedan kan resterande krav variera från smslångivare till smslångivare. Det kan exempelvis vara så att man bör använda sig av den bank eller de banker som smslångivare specifikt angivit så att man kan få en utbetalning direkt. Många långivare beviljar heller inte lån om man har låg kreditvärdighet eller betalningsanmärkningar sedan tidigare.
Varför har jag låg kreditvärdighet?
Kreditvärdighet räknas ut av kreditupplysningsföretag baserat på olika modeller. Dessa modeller tar in faktorer som inkomst, krediter, skulder, tidigare ansökningar, civilstånd och skulder till Kronofogden. Låg kreditvärdighet baseras på dessa faktorer och hos vissa sms långivare på även andra faktorer som inkomst från extrajobb eller nyanställning som inte visas i deklarationen än.
Kan jag få ett sms lån även om jag har låg kreditvärdighet?
Det finns flera smslångivare som gör egna bedömningar av en låneansökan när låntagaren har låg kreditvärdighet eller betalningsanmärkningar. En egen bedömning av smslångivaren kan göra att det finns en chans att man kan få lån även om man har låg kreditvärdighet eftersom att smslångivaren kan ta hänsyn till andra faktorer i sin bedömning.
Vad är skillnaden på effektiv ränta och nominell ränta?
Effektiv ränta är den årliga kostnaden för ett lån som inkluderar även andra avgifter som aviseringsavgift och uppläggningsavgift.
Nominell ränta är den årliga räntesatsen och räknas ut baserat på hur mycket man lånar, till vilken räntesats och hur lång löptiden är.
Kostar det något att ansöka om smslån?
De flesta smslångivare har inte en ansökningsavgift eller uppläggningsavgift för lån men det finns även en del smslångivare som har det. Om du vill undvika onödiga kostnader när du låna pengar genom att du tar ett smslån så bör du välja en långivare som inte har några andra avgifter för att ansöka om att låna pengar.
Hur vet jag om jag har en betalningsanmärkning när jag skall ta ett sms lån?
Ibland kan man vara osäker eller till och med ovetandes om att man har en betalningsanmärkning och det lättaste sättet att ta reda på om man har en anmärkning eller inte är att göra en kreditupplysning på sig själv. Detta kan man göra via UC eller andra kreditupplysningstjänster mot en liten avgift och ibland även gratis.
Hur mycket kan jag låna med ett smslån?
Hur mycket pengar du kan låna beror på din kreditvärdighet och även de villkor som en smslångivare kan ha. Efter att en smslångivare gjort en kreditupplysning så vet du bättre om ditt lån beviljas eller inte. Det kan vara bra att bara låna den summa som behövs för att täcka dina kostnader så att du har en god möjlighet att betala tillbaka lånet i tid.
Kan man få ett sms lån även om man har en skuld hos Kronofogden?
Om man har en skuld hos Kronofogden så kan man inte ta ett lån utan man bör först försöka bli skuldfri hos Kronofogden och sedan förbättra sin ekonomi, möjligtvis med hjälp av en ekonomisk rådgivare eller familj.
Kan man ångra ett sms lån?
Om du tar ett sms lån men ångrar dig kort därefter så går det att ångra sitt lån enligt konsumentkreditlagen. Du har då ångerrätt i 14 dagar efter att tecknat lånat hos smslångivaren  och bör kontakta långivaren så fort som möjligt. Du för då tillbaka pengarna till smslångivaren och det brukar inte innebära några extra avgifter eller kostnader om du gör detta inom 14 dagar.

Recent Posts