Räkna ut procent – Kalkylator | Hur räknar man ut % med Procenträknaren?

Last Updated on February 10, 2024 by Håkan Samuelsson

Räkna ut procent

Denna kalkylator är ett gratis onlineverktyg för att beräkna olika procenttal inom finans, matematik i skolan, ekonomi eller aktier.

{{CODE87}}

 

Det är inte alltid så lätt att förstå hur man räknar ut procent. Här kan du få hjälp med procentberäkningarna inom finans, aktier och ekonomi. Räknaren fungerar givetvis även utanför dessa områden. Har du problem med procenträkning eller är du inte säker på hur man ska räkna procent? Ingen fara, procenträknaren lär dig att räkna ut procent.

Missa inte våra aktieportföljer, preferensaktier och våra indexfonder.

Procenträkning är ett av de räknesätt som finns inom matematik. För simpla uträkningar är det relativt enkelt att använda huvudräkning. Om du vill räkna procent på stora tal eller mer avancerade uträkningar är det dock bäst att använda en procenttuträknare. På så sätt är du helt säker på att du får rätt svar.

Att räkna procent är något som de flesta gör relativt ofta, såväl i vardagen som på jobbet. Det kan handla om en rabatt som ska räknas ut eller en jobbrelaterad procenträkning som måste göras.

Lär dig räkna procent med miniräknare

Att procent är en populär uträkningsmetod är inget nytt. Redan i det antika Rom användes procentuträkning och detta var långt innan decimalsystemet uppfanns. Men vad är egentligen procent, detta uträkningssätt som så ofta används. Procent är en matematisk formel och är synonymt med hundradel. När man vill beräkna procent räknar man nämligen på antalet hundradelar av ett tal. Procent betyder ”genom hundra” på latin, och där är precis genom hundra som man räknar. Om du vill räkna på hur mycket 50 är av 100, då räknar du ut hur många hundradelar det är.

 

Räkna ut procent - Kalkylator

 

När man vill räkna ut procent måste det alltid informeras om vad procenten är relativ till. Det måste alltid finnas ett huvudtal som är 100 %. Det kan vara allt från talet 22 och 100 till talet 2 145 som hundradelarna beräknas på. Om du vill beräkna 3 % av 22 så är det alltså 3 hundradelar av 22, då 22 här innebär 100 %.

När man skriver ett procentnummer i en text använder man vanligtvis symbolen %. Denna symbol skriver man ut efter numret. Du kan alltså skriva 50 procent eller 50 %, något som är mycket vanligare än att skriva 50 hundradelar. Du kan även skriva 50 % av 100 som 50:100 eller 0.5.

Att beräkna procent är relativt enkelt och kan ske med hjälp av bråk, en miniräknare eller med hjälp av en procentuträknare.

räkna ut procent
Beräkna %

 

Så här räknar du ut procent

Så hur räknar man ut procent då? Om man vill räkna ut procent för hand med huvudräkning är det vanligt att man använder bråk. Med bråk skriver man det tal man vill beräkna delat med huvudtalet. Om du vill räkna ut 50 % av 100 skriver du alltså 50/100 = 0.5 = 50 %.

För att få fram själva procentvärdet multiplicerar du det numeriska värdet med 100. När du delar 50 genom 100 får du svaret 0.5 och detta svar måste multipliceras med 100 för att få svaret 50 %. 50 % av 100 kan även räknas som 1/2, så det finns många sätt att komma fram till samma svar på.

Det tal du ska beräkna hur många procent på är alltså 100 % oavsett vilket värde talet har. Om du har 10 apelsiner i en fruktkorg och äter 2 av dessa då har du ätit 2 av 10 apelsiner. För att kalkylera hur många procent av din 10 apelsiner du har ätit kan du räkna enligt följande formel: 2/10 x 100 = 20 %. De 10 apelsinerna utgör huvudtalet och räknas därmed som 100 %. Om du åt 2 av 10 apelsiner, alltså 20 %, har du 80 % av andelen apelsiner kvar.

Också på Samuelssons Rapport

Då kan du använda procent (räkna procent av summa)

Det vanligaste användningssättet för procent är att beräkna en förändring i exempelvis aktier och hur mycket den har fallit eller gått upp på börsen. Ofta vill man ta reda på hur stor eller liten en förändring är och man får enkelt en överblick med hjälp av  hur många procent. Alla vet att en förändring på 2 % är mindre än en förändring på 20 %.

I jobbsammanhang kan man med fördel använda sig av procentuträkningar. Om man behöver presentera olika förändringar för sina kollegor eller räkna procent av summa gör man det enkelt genom att beräkna procentsatsen. Då kan man visa den procentuella förändringen i diagram, något som ger en enkel och lättförståelig översikt.

Om du vill informera om att årets vinst ökat med 10 000 kronor kan det vara enklare att förstå hur stor denna summa är om man sätter den i ett procentuellt förhållande till det föregående årets vinst. Att vinsten ökat med 15 % är enklare att ta till sig än att vinsten ökat med 10 000 kr då man inte vet hur mycket 10 000 kronor är i relation med dess ursprung.

Räkna ut rabatt

Ett annat populärt sammanhang där procent används är när det talas om rabatter i affärer. Att räkna ut procent detta på en vara i affären. En vara som tidigare kostade 100 kronor och nu kostar 75 kronor är nedsatt med 25 %. Om affären då skriver 25 % rea på sin skylt får du direkt en bra uppfattning om hur mycket du sparar, istället för att du själv ska behöva räknar kronor. Att dessutom använda procentrabatter när det är många saker som ska reas ut är smidigt, till exempel om det är 15 % rabatt på allt i hela butiken.

Att kunna räkna ut procent är också bra om du vill beräkna hur mycket dricks du ska lämna på en restaurang. Om du vill lämna 10 % dricks på din nota är det viktigt att veta hur du får fram dessa 10 %.

Räkna procenten mellan två nummer

Att beräkna procent är en mycket viktig kunskap. Procent används nästan lika mycket som plus och minus och därför är det bra att kunna. Om du kan använda huvudräkning för att beräkna procent kommer du långt. Genom att veta hur du beräknar procent på en miniräknare kan du dessutom klara av såväl avancerade mattetest som kniviga jobbuppgifter.

Räkna procent baklänges

Du kan även beräkna procent baklänges. Detta är bra om du ska betala ränta på ett lån av en vän. Om du lånar 200 kronor och ska betala en ränta på 3 %, då kan du beräkna procenten baklänges. Börja med att dela din procent i hundra, 3/100 = 0.03. Sedan multiplicerar du 200 kronor med 0.03 för att få fram ränteprocenten. 200 x 0.03 = 6 innebär att andelen du ska betala 6 kronor i ränta.

Räkna mer avancerad procent

När du har lärt dig grunderna i att räkna procent är det bra och inte fel att lära dig hur du beräknar lite mer avancerade nya tal. Det är till exempel inte alltid du har tillgång till huvudtalet när du beräknar en andel av procent. Istället kan du få ta del av två olika tal som tillsammans utgör huvudtalet.

Om du har en skål med 1210 tvåkronor och 525 femkronor, då är själva huvudtalet 1 684, eftersom att du då har 1 735 mynt i din skål. 1 735 utgör alltså 100 % och är ditt huvudtal. Om du då vill räkna ut hur många procent femkronorna utgör av ditt huvudtal vill du beräkna procenten för 525 femkronor av totalt 1 735 mynt. För att lösa denna uträkning och hur många procent det utgör så delar du 525/1735 = 0.302 x 100 = 30,2 %. Dina femkronor utgör således 30,2 % av dina 1 735 mynt i skålen.

Om priset på en produkt ändras kanske det är kul att veta hur stor förändringen är i procent. Då kan man jämföra med andra prisförändringar. Å andra sidan, om vi vet att en vara har fått sitt pris nedsatt med 50 kronor. Ddå kan det vara mycket eller lite. Det beror då på hur många procent av det ursprungliga priset som den förändrats. Om en varas tidigare pris var 1 000 kr och priset blev nedsatt med 50 kr, då är det ju en mindre procentuell förändring (5 %) än om det ursprungliga priset hade varit 100 kr (50 %).

Räkna Procent och Aktier

Investeringar och finansiella marknader är ofta förvirrande för de som är nybörjare, men de är mycket viktiga om man vill att ens ekonomi ska fungera. Att förstå hur man räknar procent och aktier är ett steg i rätt riktning för att få bättre kontroll över sina ekonomiska beslut. Det är därför det här är en guide till att förstå de grundläggande principerna för att räkna procent och aktier.

Procent

Att förstå procent är viktigt för att förstå aktier och andra finansiella marknader. Procent är ett sätt att mäta förhållandet mellan två värden. Det är ett vanligt sätt att mäta förändringar i ett visst värde. För att kunna förstå procent är det viktigt att förstå hur man räknar ut procent. Det gör man genom att ta det återstående värdet och dividera det med det ursprungliga värdet. Det återstående värdet delas sedan med det ursprungliga värdet och multipliceras med 100 för att få det slutgiltiga procentvärdet.

Till exempel, om du har ett ursprungligt värde på $1000 och ett återstående värde på $900, skulle du ta 900 och dividera det med 1000. Det ger dig 0,9. Multiplicera sedan 0,9 med 100 för att få det slutgiltiga procentvärdet, som är 90%. Det här är ett sätt att mäta den procentuella förändringen mellan de två värdena, $1000 och $900.

Aktier

När det gäller de bästa aktierna är det viktigt att förstå hur man räknar procent och aktier. Aktier är ett sätt att investera i ett företag. När man investerar i ett företag, köper man aktier i företaget och blir en delägare. När ett företag gör vinster, delar de ut delar av vinsten till sina aktieägare. Vinsten är den procentuella ändringen i aktiekursen.

För att räkna ut vinsten tar man det återstående värdet och dividerar det med det ursprungliga värdet. Det återstående värdet delas sedan med det ursprungliga värdet och multipliceras med 100 för att få det slutgiltiga procentvärdet. Till exempel, om du har ett ursprungligt värde på $10 och ett återstående värde på $13, skulle det återstående värdet divideras med det ursprungliga värdet, vilket ger 0,3. Multiplicera sedan 0,3 med 100 för att få det slutgiltiga procentvärdet, som är 30%. Det här är vinsten som aktieägarna har gjort eftersom aktiekursen har gått från $10 till $13.

Att räkna procent och aktier är ett viktigt steg för att förstå de finansiella marknaderna. Det är mycket viktigt att man förstår grunderna för att kunna göra rätt beslut och fatta rätt investeringsbeslut. Att förstå principen för att räkna ut procent och aktier är ett steg i rätt riktning för att få bättre kontroll över sina ekonomiska beslut.

Leave a Reply