Jämför dina försäkringar idag!


Last Updated on april 17, 2022 by Maria

Jämför dina försäkringar helt kostnadsfritt och hitta bättre och billigare försäkringar för dig!
Bil- och hemförsäkring kan du dessutom byta direkt!
Skall du skaffa dig en ny försäkring eller vill du bara byta den gamla som du redan tecknat? Oavsett vad så lönar det sig att jämföra priser innan du tecknar en försäkring.
Vad är försäkrings
Försäkring är ett avtal som representeras av en policy där en individ eller en enhet får ekonomiskt skydd eller ersättning för förluster från ett försäkringsbolag. Bolaget samlar kundernas risker för att göra betalningar billigare för den försäkrade. Försäkringspolicyn används för att säkra risken för finansiella förluster, både stora och små, som kan uppstå på grund av skador på den försäkrade eller hennes egendom eller från ansvar för skador eller skador som orsakats av tredje man.
FÖRBRYDNING ”Försäkring”
Det finns en mängd olika typer av försäkringar tillgängliga, och nästan alla enskilda personer eller företag kan hitta ett försäkringsbolag som är villigt att försäkra dem till ett pris. De vanligaste typerna av personliga försäkringar är auto, hälsa, husägare och liv. De flesta individer i USA har minst en av dessa typer av försäkringar, och bilförsäkring krävs enligt lag.
Företagen kräver särskilda typer av försäkringar som försäkrar sig mot specifika typer av risker som den särskilda verksamheten står inför. Till exempel behöver en snabbmatsrestaurang en policy som täcker skador eller skador som uppstår till följd av matlagning med en djupfrysare. En auto-återförsäljare är inte utsatt för denna typ av risk men kräver täckning för skador eller skador som kan uppstå under testdrifter. Det finns också försäkringar tillgängliga för mycket specifika behov, såsom kidnappnings- och lösenbelopp (K & R), medicinsk felbehandling och ansvarsförsäkring, även känd som försummelse och försummelse.
Försäkringspolicy Komponenter
När du väljer en policy är det viktigt att förstå hur försäkringar fungerar. Tre viktiga komponenter i försäkringar är premien, policygränsen och avdragsgilla. En fast förståelse av dessa begrepp går långt för att hjälpa dig välja den politik som bäst passar dina behov.
En policy premie är dess pris, vanligtvis uttryckt som en månads kostnad. Premien bestäms av försäkringsgivaren baserat på din eller din företags riskprofil, vilket kan innefatta kreditvärdighet. Till exempel, om du äger flera dyra bilar och har en historia av hänsynslös körning, kommer du troligen att betala mer för en autopolitik än någon med en enda mellanklass sedan och en perfekt körning rekord. Däremot kan olika försäkringsgivare ta ut olika premier för liknande policyer. så att hitta det pris som är rätt för dig kräver lite lutning.
Policynsgränsen är det maximala belopp som ett försäkringsbolag betalar enligt en policy för täckt förlust. Maximaltalet kan anges per period (t ex årlig eller politisk term), per förlust eller skada, eller under politikens livslängd, även känd som livstids maximalt. Vanligtvis har högre gränser högre premier. För en allmän livförsäkring ska det maximala belopp försäkringsgivaren betalar kallas nominellt värde, vilket är det belopp som betalats till en förmånstagare vid den försäkrades död.
Fråndragsberättigande är ett visst belopp som försäkringstagaren måste betala ut ur fack innan försäkringsgivaren betalar ett krav. Avdragsgilla tjänar som avskräckande medel till stora volymer av små och obetydliga påståenden. Avdragsgilla kan gälla per policy eller per-claim beroende på försäkringsgivaren och typ av policy.
Policys med mycket höga självrisker är vanligtvis billigare, eftersom den höga kostnaden för facket i allmänhet leder till färre småskador. När det gäller sjukförsäkring ska personer som har kroniska hälsoproblem eller behöver regelbunden läkarvård söka efter politik med lägre självrisker. Även om årspremien är högre än en jämförbar politik med en högre självrisk, kan billigare tillgång till sjukvård under hela året vara värt avvägningen.

Recent Posts