Vilken bank har bäst sparränta? 2021 | sparande hög ränta


Last Updated on juni 27, 2021 by Jessica

Ja, vilken bank har bästa sparräntan? Det enkla svaret är att det varierar. Bankerna ändrar ständigt sina räntor och många banker erbjuder sina kunder bättre räntor för att få dom att stanna som kund. Vad är viktigast för dig som kund hos en bank? Är det sparräntan? Oftast är det väl inte det. Men om det nu är så, då bör ditt val av bank grunda sig i en gedigen jämförelse för att hitta den bank som har den bästa sparräntan.

[ez-toc]

Sparräntan – för dig som vill ha ett händelsefattigt sparande

Med tanke på de senaste årens extremt låga räntor så bör man vara lika extremt obenägen att ta risker för att spara pengar på ett vanligt, klassiskt gammalt hederligt sparkonto. När vi pratar sparräntor så handlar det inte om några räntor som kan ge dig en ränta på ränta-effekt och på sikt en förmögenhet. Nej, här pratar vi om sparräntan som i bästa fall kan skydda dina sparpengar mot inflationens krafter.

Hur inflation påverkar ditt sparkapital

Inflation har alla ekonomier och inflation är något som centralbankerna eftersträvar. I alla fall på lagom nivå. I Sverige är den nivån runt 2%. Det är det som kallas för inflationsmålet. Men vad inflationen gör med våra pengar är att den urholkar dess värde. En 100-kronors sedel är ju inte värd lika mycket idag som för 100 år sedan. För 100 år sedan kunde man ju hyra en lägenhet för dom pengarna i ett helt år. Idag räcker 100 kronor till hyra i 10 timmar. Hade man tagit en 100-lapp för 100 år sedan och sparat den under madrassen, så vore det en väldigt dålig investering helt enkelt. Hade man istället placerat den på börsen och gjort några smarta affärer, så skulle samma 100-lapp idag kunna vara värd miljarder.

Vilken bank har bästa sparräntan?
Vilken bank har bästa sparräntan?

Sparräntan: Så hur skyddar vi våra pengar mot inflationen?

Ett sätt är faktiskt att leta upp den bank som har den bästa sparräntan och sedan placera sina pengar där. Du kommer som sagt inte att göra någon stor vinst på pengarna, men dom klarar sig i alla fall bättre på banken än under madrassen. Med bra ränta på ränta så kan du på sikt till och med slå inflationen och gå med vinst. Ränta på ränta innebär att när du får ränta på dina pengar, så ökar ju kapitalet och då även det kapital som ligger till grund för nästa ränteutbetalning. På så sätt stiger kapitalet exponentiellt. Ränta på ränta-effekten blir betydligt mer påtaglig om man till exempel håller på med aktier. Då kan man köpa fler aktier för aktieutdelningen och på så sätt få en ännu högre utdelning nästa år.

När sparräntan är bäst alternativ för dig

Sparar du en slant varje månad och har en solid plan för hur mycket du ska spara och när du ska vara klar? Då är faktiskt sparräntan ett verktyg som du kan använda för att skydda dina besparingar. Kanske sparar du till kontantinsatsen för ditt barns första lägenhet. Detta är oftast ett sparande där man under inga som helst omständigheter kan tänka sig att utsätta sina pengar för risk.

Den rörliga sparräntan

På ett helt vanligt sparkonto har man en ränta som oftast ligger i paritet med reporäntan. Men när vi i vissa tider har extremt låg ränta eller till och med negativ ränta, då är det dock ovanligt att bankerna följer räntan rakt av. Hade dom gjort det så hade ju du som kund behövt betala pengar för att ha dina sparpengar på banken. Nu är det ju dock så att du på sätt och vis betalar ändå. I och med att många banker inte matchar inflationen så betalar du helt enkelt genom att pengarna du sätter in hos banken kan banken nyttja direkt. När du sedan tar ut pengarna 1 år senare så betalar ju banken tillbaka en peng som inte längre är värd lika mycket. En vinst för banken helt enkelt.

Den fast bundna sparräntan

Det finns också sparkonton som har en sparränta som är bunden. Ett så kallat fasträntekonto. Då måste du placera dina pengar på kontot och låta pengarna ligga där under hela löptiden. Du kan alltså inte ta ut pengarna. I utbyte får du dock i regel en högre ränta och bättre utveckling av ditt kapital. Det finns allt från 3-månaders ränta till 5- eller 10-års ränta. Det är precis som med bolånen helt enkelt.

Vilket sparkonto har högst ränta?

Det enklaste om du vill hitta vilket sparkonto som har högst ränta är att använda en jämförelsetjänst som denna för sparkonton.
Hur placerar jag mina pengar på bästa sätt och hur gör jag för att få så bra avkastning som möjligt på mitt sparkonto? Alltså – hur gör jag för att hitta bästa sparkontot som erbjuder högst ränta?

Detta är vanliga frågor som gärna uppstår när man pratar om sparkonton och räntor. Istället för att helt fokusera på att hitta ett sparkonto med hög ränta är det bra att fundera på när och vad pengarna ska användas till. Tid är nämligen den enskilt mest avgörande faktorn för vilken typ av sparkonto du bör öppna.

Varför är tid viktigt?

Om du investerar en del av dina pengar i exempelvis aktier på börsen ena dagen, bör du inte sälja dem dagen därpå bara för att sjunkit i värde. Inte heller dag två eller tre, utan det gäller att tålamod för att låta ”pengarna jobba ifred”. Oftast stiger värdet med tiden, och först då bör du se över en eventuell försäljning alt. en omplacering av pengarna.
Tid är också viktigt på så vis att ett långsiktigt sparande skiljer sig från ett kortsiktigt sparande. Det är därmed viktigt att veta när, var och hur pengarna ska användas. Ska du öppna ett sparkonto för att spara på lång sikt krävs mer tid och tålamod än om du ska öppna ett sparkonto för ett kortsiktigt sparande.

Långsiktigt kontra kortsiktigt sparande

För den som är intresserad av att spara pengar på längre sikt är det viktigare att titta på ränteläget än för den som ska spara pengar på kort sikt. Särskilt om pengarna ska användas inom en mycket snar framtid. Långsiktigt sparande är oftast förknippat med sparande till exempelvis en bostadsrätt eller ett fristående hus, samt med återkommande utgifter som skatteinbetalning, hyra, amortering, studielån och liknande.
När du ska välja sparkonto för ett långsiktigt sparande är det därför en bra idé att titta på ränteläget och försöka hitta den långivare som har lägst avgifter och bäst villkor.

Spelar det någon roll hur hög eller låg räntan är?

Svaret är både ja och nej, eftersom det till stor del beror hur stor summa du planerar att sätta in på ditt sparkonto. Om du till exempel har 100 000 kr som ska sättas in på ett sparkonto med säkert sparande spelar en låg räntesats ingen större roll för avkastningen. Som låg räntesats räknas i detta avseende runt 0,5 – 0,8%.
Om det däremot gäller ett sparkonto som ska generera boränta är det bra att se över räntesatsen, eftersom även en låg ränta (och hög ränta) kan ge god avkastning över tid. Detta beror till största delen på att bolånet med all sannolikhet är större än sparkapitalet, det vill säga ett högre belopp än exemplet på 100 000 kr. I detta avseende kan en ränta på 0,5% ge en avkastning på flera tusen kronor om året, till skillnad från tidigare exempel som kanske bara ger en avkastning på några hundralappar om året.

Vanliga frågor om sparkonton och räntor

Vad menas med insättningsgaranti? 

Ett sparkonto kan omfattas av en så kallad statlig insättningsgaranti, vilket i praktiken betyder att de pengar som är insatta på ett sparkonto eller investerade i värdepapper, aktier, fonder och liknande skyddas av banken. Det är ett skydd som garanterar statlig ersättning vid en eventuell konkurs. Spara inte mer på en och samma bank än vad som omfattas av den statliga insättningsgarantin täcker.

Hur gör en bank för att beräkna räntan?

För det första har vi så kallad fri räntesättning i Sverige, vilket innebär att alla banker kan sätta helt olika räntesatser och därmed tillämpa individuell räntesättning för olika sparkonton. Detta är alltså inget som regleras av några specifika lagar eller regler.
Bankerna beräknar också räntan på olika sätt, vilket gör att den kan skilja sig rejält mellan olika banker, men också mellan olika sparkonton inom en och samma bank. Bankerna rekommenderas att förhålla sig till är Finansinspektionens allmänna råd, där det bland annat står att banken bör informera sina kunder om vilka principer de tillämpar för uträkning av räntan.

Finns det några “oskrivna regler” för sparkonton och räntor?

Det kanske man kan säga, eftersom tid och storleken på sparbeloppet generellt sett spelar en viktig roll för hur hög räntesatsen blir. Tumregeln är att ju större belopp och ju längre bindningstiden är, desto högre blir räntesatsen. Det innebär att så kallade transaktionskonton, som tillåter att du tar ut pengar från ett sparkonto oftare, generellt sett omfattas av lägre ränta.

Hur beräknas bankens utbetalningsränta?

I slutet av varje år läggs årets tillgodogjorda ränta till på ditt sparkonto, vilket gör att saldot ökar på just det sparkontot. Därefter beräknas räntan på det nya totalbeloppet, vilket brukar refereras till som ränta-på-ränta-effekten.
Banken drar normalt sett sedan av 30% preliminärskatt på den tillgodogjorda räntan som redovisningsunderlag till Skatteverket. Kvarstår gör 70% av den ursprungliga räntan, och det är den som slutligen läggs till på låntagarens sparkonto.

Vad betyder nominell ränta?

Det är den årliga procentsatsen som banken använder för att beräkna räntan.

Måste jag skatta för mina pengar annat än i Sverige?

Bara om du har ansökt om ett sparkonto och samtidigt är skyldig att betala skatt i ett annat land än i Sverige. För att överhuvudtaget kunna öppna ett sparkonto ifrån utlandet krävs dock personlig kontakt med banken samt verifiering av personuppgifter med mera.

Är det lönt att försöka hitta ett sparkonto med låg ränta?

Det är väldigt individuellt, eftersom det till stor del beror på hur viktiga de där extra hundralapparna är. Om du istället för att “jaga” bäst villkor fokuserar på att hitta rätt sparkonto, med villkor som täcker just dina behov, kommer du med all sannolikhet att känna dig nöjd med ditt val av sparkonto i slutändan.

Banker med sparränta

Banker med sparränta. Vilka banker har det? De flesta banker erbjuder sparränta, även om den i många fall är låg. Ändå går det att hitta många banker med sparränta som är helt OK, trots att ränteläget generellt sett är lågt. Vi ska gå igenom vad du bör tänka på när du jämför banker med sparränta.

Vad är syftet med ditt sparande?

Innan du jämför banker med bra sparräntor kan det vara bra att ställa sig frågan – vad är syftet med sparandet? Ett bankkonto kan fylla flera funktioner.
De flesta har ett lönekonto som lönen sätts in på varje månad. Ibland har man även ett sparkonto med lite högre sparränta där man lägger undan pengar som sparas på längre sikt.
Det är utmärkt att ha ett sparkonto – gärna med hög sparränta – som säkerhetsbuffert. Ifall du får en oförutsedd utgift en månad kan du föra över pengarna från bufferten till ditt vanliga bankkonto. Med en buffert slipper du låna pengar till oförutsedda utgifter.
Ett sparkonto kan vara ett komplement till aktier. Aktier ger bäst avkastning på sikt, men det kan vara bra att ha en del av besparingarna i tryggt förvar på ett sparkonto. Pengar som du kan tänkas behöva de närmsta åren är bra att ha på banken.

Vill du ha statlig insättningsgaranti?

Den statliga insättningsgarantin innebär att staten skyddar dina pengar om banken får finansiella problem. Garantin täcker sparpengar på upp till 9 50 000 kronor per konto. De flesta banker med sparränta täcks av den statliga insättningsgarantin. (950 000 kr) Ändå bör du kontrollera detta när du börjar att jämföra för att vara på den säkra sidan.

Om vill hitta en bank med en sparränta som är extra hög (flera procent) måste du tyvärr avstå från den statliga insättningsgarantin. Insättningsgaranti eller inte är med andra ord en avvägning mellan risk och avkastning. Risken med banker utan insättningsgaranti är kanske inte så stor, men den finns. Ett bankkonto med insättningsgaranti är i princip riskfritt.

Banker med sparränta
Banker med sparränta

Kan du tänka dig att binda sparpengarna?

Nästa fråga är om du kan tänka dig att binda dina sparpengar. Om du kan tänka dig att binda pengarna under en tid kan du få högre sparränta, även om du väljer en bank med statlig insättningsgaranti.
Många banker erbjuder fasta aktuella sparräntor som är i storleksordningen 0,3 till 1 procent eller mer utöver den rörliga räntan. Det är vanligt med bindningstid från 3 månader upp till 5 år eller mer.
Tänk på att fast ränta ofta innebär att du låser in pengarna under den valda perioden. Vissa konton tillåter ett eller två uttag per år. Du kanske vill ha fria uttag? Andra tar ut en extra avgift om du tar ut pengar. Eller så uteblir sparräntan helt och hållet. På vissa konton går det inte att ta ut pengar i förtid över huvud taget.

Sammanfattning

De flesta banker har sparränta. Det är stor skillnad på hur hög sparräntan är mellan banker. Främst avgörs räntan av om det är statlig insättningsgaranti eller inte och om räntan är rörlig eller fast. För att summera det hela. Vilken bank har den bästa räntan på sparande? Vi kan summera genom att säga att sparräntan varierar. Se till att du skyddar dina pengar från inflationen och välj fast bunden ränta om du inte behöver röra pengarna på ett tag. 10 000 kr, 2 år, 3 år och längre tid. Hitta bästa sparräntan om du vill spara. Nordax bank är bara ett av många alternativ. Tips och annan information hittar du till viss del hos försäkringsbolagen men också på vår hemsida. Oavsett, läs gärna mer där. Kontakta oss alltid om du har frågor. Vi finns här för att hjälpa.

Recent Posts