Vilka länder tillhör Mellanöstern? | Mellanösterns länder

Last Updated on February 10, 2024 by Kuriosa

Vilka länder tillhör Mellanöstern? Hur många länder finns det i Mellanöstern? Mellanöstern har 13 länder. Mellanöstern ligger i brytpunkten mellan Europa, Afrika och Asien och är födelseplats för såväl judendom, kristendom som islam. Det är ett geografiskt område som saknar specifik definition. Men vad innebär det egentligen? Jo, helt enkelt att svaret på frågan om vilka länder som tillhör Mellanöstern kan variera beroende på vem man frågar.

I vår lista nedan redovisar vi för de länder som politiskt räknas till Mellanöstern. De presenteras med huvudstad, invånarantal* och kort fakta.

* Invånarantalet i denna lista baseras på SCB:s uppgifter.

Vilka länder tillhör Mellanöstern – listan

 

Bahrain

Antal invånare: 1 492 580
Huvudstad: Manama
Huvuddelen av Bahrains befolkning är araber, varav omkring 1/5 har persiskt ursprung. Innan 2010 var urinvånarna i majoritet men på senare år har andelen migrantarbetare som saknar medborgarskap stigit till närmare 54%.

Förenade Arabemiraten

Antal invånare: 9 400 150
Huvudstad: Abu Dhabi
Förenade Arabemiratens invånarantal har i det närmaste fördubblats de senaste 20 åren, mycket tack vare omfattande invandring. Många gästarbetare kommer ifrån Indien, Pakistan och Bangladesh.

Bilden nedan visar Abu Dhabi skyline.

Vilka länder tillhör Mellanöstern?

Foto: pixabay.com

Irak

Antal invånare: 38 274 620
Huvudstad: Bagdad
Irak står inför en snabb befolkningsökning och man beräknar att cirka 4 av 10 irakier är yngre än 15 år. Omkring 3/4 av landets invånare är araber och majoriteten av dem lever i det bördiga slättlandet vid floderna Eufrat och Tigris.

Iran

Antal invånare: 81 162 790
Huvudstad: Teheran
I Iran är perserna största folkgrupp, tätt följd av azerierna och kurderna. Under det senaste halvseklet har invånarantalet nästintill fyrdubblats, trots att födelsetalen kontinuerligt har minskat sedan 80-talet.

Israel

Invånare: 8 712 400
Huvudstad: Jerusalem
I Israel är omkring 3/4 av befolkningen judar och dominerande språk är arabiska och hebreiska.

Bilden nedan visar en översiktsbild av Jerusalem. 

Vilka länder tillhör Mellanöstern?

Foto: pixabay.com

Jemen

Antal invånare: 28 250 420
Huvudstad: Sanaa
Efter Saudiarabien har Jemen den näst största befolkningen på Arabiska halvön. Här skedde en snabb ökning av invånarantalet under 1900-talet, och fortfarande sker en ökning med cirka 2% om året.

Jordanien

Antal invånare: 9 702 350
Huvudstad: Amman
Här är majoriteten av invånarna palestinier och bofasta, vilket är den största skillnaden mot ursprungsbefolkningen som främst bestod av nomader (beduiner).

Kurdistan

Antal invånare: 35 000 000
Huvudstad: Arbili (Irakiska Kurdistan)
Kurdistan består av fyra olika stater i vilka det talas armeniska, arabiska, kurdiska, persiska och turkiska. På kurdiska heter de fyra staterna Bakur, Bashur, Rojhalat och Rojava.

Kuwait

Antal invånare: 4 136 530
Huvudstad: Kuwait City
Kuwaitierna är araber och talar därmed arabiska. Araberna utgör ungefär hälften av det totala invånarantalet, då Kuwait har en stor andel migrantarbetare från bl. a Asien.

Oman

Antal invånare: 4 636 260
Huvudstad: Musqat
Omans medborgare består främst av araber som är indelade i klaner. Cirka 5% lever som nomader, medan bergsbefolkningen respektive perser, östafrikaner och balucher bor runt Dhofar och landets kuststäder.

Bilden nedan visar en översiktsbild av Musqat.

Dessa länder tillhör Mellanöstern

Foto: pixabay.com

Saudiarabien

Antal invånare: 32 938 210i
Huvudstad: Riyadh
Majoriteten av befolkningen räknas som araber trots att det runt kustområdena finns en stor andel afrikaner och perser. Runt 1/3 av landets befolkning är utländska migrantarbetare.

Syrien

Antal invånare: 18 269 870
Huvudstad: Damaskus
Syrien var tidigare ett av Mellanösterns mest tättbefolkade länder. Majoriteten av befolkningen bodde längs landets västkust och runt storstäderna Aleppo och Damaskus innan inbördeskriget.

Qatar

Antal invånare: 2 639 210
Huvudstad: Doha
Staten Qatar är ett så kallat emirat och en halvö. Omkring 1/10 av befolkningen är qatariska medborgare medan resten består av utländska migrantarbetare.

Leave a Reply