Vad är en balansomslutning? – Förklaring av en balansomslutning


balansomslutning

Last Updated on april 17, 2022 by Maria

Balansomslutning

Balansomslutning är summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags balansräkning.

Per definition är balansomslutningen också lika med summan av eget kapital och skulder.

Balansomslutning är detsamma som totalt kapital.

Eftersom de två sidorna av balansräkningen ska vara lika spelar det egentligen ingen roll vilken sida man väljer för sin balansomslutning.

Om det skulle vara ett negativt belopp så brukar man säga att en balansomslutning är summan av tillgångarna. Balansomslutning är därför alltid ett positivt tal.

Balansomslutning heter på engelska total assets. Engelsk översättning är med andra ord total assets.

Missa inte vår artikel: De bästa svenska aktierna på börsen

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Posts