Vad är en balansomslutning? – Förklaring av en balansomslutning


Balansomslutning

Balansomslutning är summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i ett företags balansräkning.

Per definition är balansomslutningen också lika med summan av eget kapital och skulder.

Balansomslutning är detsamma som totalt kapital.

Eftersom de två sidorna av balansräkningen ska vara lika spelar det egentligen ingen roll vilken sida man väljer för sin balansomslutning.

Om det skulle vara ett negativt belopp så brukar man säga att en balansomslutning är summan av tillgångarna. Balansomslutning är därför alltid ett positivt tal.

Balansomslutning heter på engelska total assets. Engelsk översättning är med andra ord total assets.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Content

link to Candlesticks - Bilder av olika mönster och patterns - lista med Candlestick

Candlesticks - Bilder av olika mönster och patterns - lista med Candlestick

Vad är Candlesticks? En candlestick är en typ av prisdiagram som visar höga, låga, öppna och slutna priser på en aktie för en viss period. Den härstammar från japanska rishandlare och handlare för att spåra marknadspriser och dagliga momentum hundratals år innan de blir populariserade i USA. Den stora delen av candlesticken kallas den ”riktiga […]