Rörelsemarginal vad är det? | Förklaring av rörelsemarginalen


Rörelsemarginal

Rörelsemarginal används genom att man räknar ut hur många procent av en omsatt krona som blir kvar för att täcka räntor, skatt och vinst. På engelska heter det Operating margin Ju högre rörelsemarginalen desto bättre och mer välmående är bolaget.

Ett sätt att förbättra ett företags rörelsemarginal är genom att öka intäkterna eller om man minskar kostnaderna och avskrivningarna.

Följande formel används för att räkna fram rörelsemarginalen:

Rörelsemarginal = Rörelseresultat efter avskrivningar/nettoomsättning

Rörelsemarginal
Rörelsemarginal

Det finns många nyckeltal utöver rörelsemarginal, man kan använda om man vill göra en fundamental analys. Om det görs rätt så kan nyckeltal ge oss bra och värdefull info om ett företag och dess aktie. Om du vet hur du skall tolka dessa så kan de ge dig en värdefull bild på hur ett företags verksamhet ser ut. Här kan du läsa mer om vår syn på fundamental analys.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Content

link to Candlesticks - Bilder av olika mönster och patterns - lista med Candlestick

Candlesticks - Bilder av olika mönster och patterns - lista med Candlestick

Vad är Candlesticks? En candlestick är en typ av prisdiagram som visar höga, låga, öppna och slutna priser på en aktie för en viss period. Den härstammar från japanska rishandlare och handlare för att spåra marknadspriser och dagliga momentum hundratals år innan de blir populariserade i USA. Den stora delen av candlesticken kallas den ”riktiga […]