Vad betyder omkostnadsbelopp? | Aktier och omkostnadsbelopp


Last Updated on juni 27, 2021 by Jessica

Omkostnadsbelopp

Omkostnadsbelopp är detsamma som genomsnittligt anskaffningsvärde. Omkostnadsbeloppet är det snittpris eller medelvärde som man får om man köper en aktie eller fond vid olika tillfällen.

Köper du exempelvis en aktie vid en tidåunkt för 100 kronor och vid en annan tidpunkt för 200 kronor så är ditt genomsnittliga anskaffningsvärde (omkostnadsbelopp) 150 kronor.

Genomsnittligt anskaffningsvärde (omkostnadsbelopp) används och ligger till grund när man skall räkna ut reavinst eller förlust för skatt och deklaration

Omkostnadsbeloppet är det inköpspris som du sammanlagt har betalat för dina värdepapper eller exv fastigheter.

Omkostnadsbelopp kallas det slutliga avdrag som man gör vid kapitalvinstberäkning. Exempel på detta är vid avyttring av fastigheter, bostadsrätter eller värdepapper.

På engelska hater genomsnittligt anskaffningsvärde och omkostnadsbelopp average cost.

 

omkostnadsbelopp
omkostnadsbelopp

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Posts