Jämför villaförsäkring – Hitta den bästa och billigaste villaförsäkringen


Last Updated on juni 27, 2021 by Jessica

Jämför villaförsäkring om du bor i villa, hus eller radhus och vill skydda din bostad, dina saker och trädgård kan det vara en god idé att teckna en villaförsäkring för detta, och mer specifikt en villaförsäkring. En villaförsäkring kan bland annat vara behjälplig i situationer där bostaden behöver åtgärdas efter att ha drabbats av exempelvis brand, översvämning eller andra typer av skador.

Vad som ingår i villaförsäkringar är lite olika beroende på vilket försäkringsbolag det är som erhåller den, och samma försäkringsbolag kan ha olika typer av villaförsäkringar. I den här artikeln kommer vi att gå igenom några saker som kan vara bra att tänka på när man vill jämföra eller teckna villaförsäkringar.

Att välja villaförsäkring

När det kommer till försäkringar för personer som bor i villa, eller liknande bostad, kan försäkringarna delas in i två övergripande kategorier: villaförsäkring och villahemförsäkring. Det som skiljer dessa två försäkringar från varandra är framför allt dess omfattning och vad som skyddas av dem:

 • Villaförsäkring: En villaförsäkring är en mer grundläggande typ av försäkring som täcker bostaden och trädgården, och kan vara bra att ha i situationer där det uppstår skador på dessa saker. Däremot omfattas inte föremål och personerna som bor i bostaden av en villaförsäkring, utan om man vill ha skydd för även dessa saker behövs en villahemförsäkring alternativt någon annan försäkring som försäkrar dessa saker.
 • Villahemförsäkring: Om man letar efter en så omfattande hemförsäkring som möjligt är det med stor sannolikhet en villahemförsäkring man ska hålla utkik efter. En villahemförsäkring täcker samma saker som en villaförsäkring, och utöver det även personerna som bor i bostaden samt föremål som finns i hemmet.

Jämför villaförsäkringar

Det finns olika sätt att jämföra villaförsäkringar på, och det enklaste sättet är ofta att använda sig av en tjänst som jämför automatiskt. Om man gör det behöver man ofta uppge vissa uppgifter såsom personnummer, gatuadress, boytan, byggår och antal boende i bostaden. Utifrån dessa angivna uppgifter kan sedan en jämförelse mellan olika villaförsäkringar göras. Att jämföra villaförsäkringar på det här sättet är vanligtvis kostnadsfritt, och fördelen med den här typen av tjänster är att det ofta är en rådgivare som hjälper dig att hitta den villaförsäkringen som passar just dig bäst. Det går naturligtvis alldeles utmärkt att jämföra olika villaförsäkringar på egen hand också, däremot kan det i vissa fall ta längre tid och vara lite mer krångligt, särskilt om man inte riktigt vet vad det är man letar efter – samtidigt kan det kanske i dessa fall vara en bra grej att sätta sig in i just detta av samma anledning.

Vilka beståndsdelar kan ingå i en villahemförsäkring?

Villahemförsäkringar är den mer omfattande varianten av villaförsäkring, och vanligtvis ingår följande beståndsdelar i dessa, alternativ kan läggas till:

 • Allriskförsäkring: Allriskförsäkring, även kallat drulleförsäkring, är en försäkringstyp som kan läggas till när man tecknar villaförsäkring eller villahemförsäkring. Allriskförsäkringen kan täcka kostnader som uppstår om man exempelvis råkar ha sönder någonting i hemmet av misstag. I vissa fall kan försäkringsbolag ha flera olika tilläggsförsäkringar, utöver en allmän allriskförsäkring, som kan vara mer specifikt inriktade på olika typer av föremål såsom elektronik eller liknande.
 • Ansvarsförsäkring: Ansvarsförsäkring är den försäkring som kan göra det möjligt för dig att få ersättning i situationer där du har blivit skadeståndsskyldig.
 • Egendomsförsäkring: Om din bostad skulle börja brinna eller drabbas av liknande olycka kan en egendomsförsäkring göra så att du har rätt till ersättning för detta.
 • Reseskydd: Om du är ute och reser – i synnerhet om du är utomlands – kan det ingå ett reseskydd i villahemförsäkringen. Reseskyddet innebär att du kan ha rätt till ekonomisk ersättning i fall där du behöver sjukhusvård utomlands eller om du behöver evakueras till något annat land akut för att få vård. Reseskyddet är vanligtvis giltigt mellan 45 och 60 dagar. Det är alltid ditt ansvar att se till så att du har ett giltigt reseskydd när du är ute och reser, och reseskyddet eller villahemförsäkringen måste alltid vara tecknad innan resan har påbörjats.
 • Rättsskydd: Ifall du skulle hamna i en tvist och behöver juridiskt rättsskydd och ersättning för kostnader i samband med detta kan det ingå i villahemförsäkringen.
 • Överfallsskydd: Om du skulle utsättas för exempelvis misshandel eller liknande brott kan du ha rätt till ersättning via villahemförsäkringen.

Fem saker att tänka på gällande villaförsäkringar

När det kommer till villaförsäkringar och villahemförsäkringar finns det några saker som kan vara viktigt att ha lite extra koll på. Några av dessa saker är följande:

 1. Försäkringstyp: En sak som kan vara ganska grundläggande att fundera över är vilken försäkringstyp man vill ha; om man vill ha en villaförsäkring eller en villahemförsäkring. Det här är någonting som beslutas om utifrån de behov och önskemål man har, och vilka områden man känner att man vill ha försäkrade via hemförsäkringen.
 2. Försäkringsomfattning: Ibland kan det vara svårt att veta hur omfattande försäkring man ska ha. En grundregel man kan utgå från är att inte vara underförsäkrad, men att heller inte ha en mer omfattande försäkring än man känner att man har behov av eller användning för. Försäkringsomfattningen kan lättast bedömas genom att fundera på vilka försäkringsbehov man har och vad man vill ha försäkrat, och därefter jämföra det med vilka olika försäkringsalternativ som finns att tillgå.I vissa fall kan man så klart upptäcka fler områden efterhand som man inte hade tänkt på i förväg men som man kommer fram till att även de kan vara bra att ha försäkrade – eller tvärtom, kommer fram till att vissa områden inte alls är så viktiga att ha försäkrade som man först hade tänkt.
 3. Förmåner: I vissa fall kan saker som brandsläckare, larm och liknande köpas till ett rabatterat pris om man tecknar hemförsäkring hos vissa försäkringsbolag. Om du är intresserad av förmåner av detta slag kan du kolla upp vad de olika försäkringsbolagen erbjuder när det kommer till detta.
 4. Skydd: Fundera på vilket skydd du vill ha inkluderat i din villaförsäkring. Det kan till exempel handla om vad som gäller om du är utomlands under längre perioder eller vilka villkor som finns om någon specifik situation skulle uppstå.
 5. Självrisk: Vilken självrisk man väljer påverkar också premiekostnaden för försäkringen. Om självrisken är högre – att du själv är ansvarig för att ersätta vissa saker – är premien vanligtvis längre. Om självrisken är lägre – att försäkringsbolaget är ansvariga för att ersätta vissa kostnader – är premien vanligtvis högre. Premien syftar här till kostnaden för försäkringen.

Villaförsäkringens giltighetstid

Villaförsäkringen är giltig för den tiden som den är tecknad för. Den standardiserade giltighetstiden är ett år, räknat från datumet när den tecknades. Det är alltid möjligt att säga upp försäkringen eller ändra dess omfattning, men inom vilken tidsram detta kan göras kan i vissa fall skilja sig åt. Om du vill fortsätta ha samma villaförsäkring efter ett år kan den i vissa fall förnyas automatiskt utan att du behöver göra någonting, medan i andra fall kan man vilja ändra den efter den tiden – exempelvis på grund av att man ska flytta eller för att ens försäkringsomfattningsbehov har förändrats.

Att välja villaförsäkring

När det kommer till försäkringar för personer som bor i villa, eller liknande bostad, kan försäkringarna delas in i två övergripande kategorier: villaförsäkring och villahemförsäkring. Det som skiljer dessa två försäkringar från varandra är framför allt dess omfattning och vad som skyddas av dem:

 • Villaförsäkring: En villaförsäkring är en mer grundläggande typ av försäkring som täcker bostaden och trädgården, och kan vara bra att ha i situationer där det uppstår skador på dessa saker. Däremot omfattas inte föremål och personerna som bor i bostaden av en villaförsäkring, utan om man vill ha skydd för även dessa saker behövs en villahemförsäkring alternativt någon annan försäkring som försäkrar dessa saker.
 • Villahemförsäkring: Om man letar efter en så omfattande hemförsäkring som möjligt är det med stor sannolikhet en villahemförsäkring man ska hålla utkik efter. En villahemförsäkring täcker samma saker som en villaförsäkring, och utöver det även personerna som bor i bostaden samt föremål som finns i hemmet.

Jämför bästa villaförsäkringen

Det finns olika sätt att jämföra villaförsäkringar på, och det enklaste sättet är ofta att använda sig av en tjänst som jämför automatiskt. Om man gör det behöver man ofta uppge vissa uppgifter såsom personnummer, gatuadress, boytan, byggår och antal boende i bostaden.

Utifrån dessa angivna uppgifter kan sedan en jämförelse mellan olika villaförsäkringar göras. Att jämföra villaförsäkringar på det här sättet är vanligtvis kostnadsfritt, och fördelen med den här typen av tjänster är att det ofta är en rådgivare som hjälper dig att hitta den villaförsäkringen som passar just dig bäst.

Det går naturligtvis alldeles utmärkt att jämföra olika villaförsäkringar på egen hand också, däremot kan det i vissa fall ta längre tid och vara lite mer krångligt, särskilt om man inte riktigt vet vad det är man letar efter – samtidigt kan det kanske i dessa fall vara en bra grej att sätta sig in i just detta av samma anledning.

Vilka beståndsdelar kan ingå i en villahemförsäkring?

Villahemförsäkringar är den mer omfattande varianten av villaförsäkring, och vanligtvis ingår följande beståndsdelar i dessa, alternativ kan läggas till:

 • Allriskförsäkring: Allriskförsäkring, även kallat drulleförsäkring, är en försäkringstyp som kan läggas till när man tecknar villaförsäkring eller villahemförsäkring. Allriskförsäkringen kan täcka kostnader som uppstår om man exempelvis råkar ha sönder någonting i hemmet av misstag. I vissa fall kan försäkringsbolag ha flera olika tilläggsförsäkringar, utöver en allmän allriskförsäkring, som kan vara mer specifikt inriktade på olika typer av föremål såsom elektronik eller liknande.
 • Ansvarsförsäkring: Ansvarsförsäkring är den försäkring som kan göra det möjligt för dig att få ersättning i situationer där du har blivit skadeståndsskyldig.
 • Egendomsförsäkring: Om din bostad skulle börja brinna eller drabbas av liknande olycka kan en egendomsförsäkring göra så att du har rätt till ersättning för detta.
 • Reseskydd: Om du är ute och reser – i synnerhet om du är utomlands – kan det ingå ett reseskydd i villahemförsäkringen. Reseskyddet innebär att du kan ha rätt till ekonomisk ersättning i fall där du behöver sjukhusvård utomlands eller om du behöver evakueras till något annat land akut för att få vård. Reseskyddet är vanligtvis giltigt mellan 45 och 60 dagar. Det är alltid ditt ansvar att se till så att du har ett giltigt reseskydd när du är ute och reser, och reseskyddet eller villahemförsäkringen måste alltid vara tecknad innan resan har påbörjats.
 • Rättsskydd: Ifall du skulle hamna i en tvist och behöver juridiskt rättsskydd och ersättning för kostnader i samband med detta kan det ingå i villahemförsäkringen.
 • Överfallsskydd: Om du skulle utsättas för exempelvis misshandel eller liknande brott kan du ha rätt till ersättning via villahemförsäkringen.
Jämföra villaförsäkring
Jämföra villaförsäkring

Fem saker att tänka på gällande villaförsäkringar

När det kommer till villaförsäkringar och villahemförsäkringar finns det några saker som kan vara viktigt att ha lite extra koll på. Några av dessa saker är följande:

 1. Försäkringstyp: En sak som kan vara ganska grundläggande att fundera över är vilken försäkringstyp man vill ha; om man vill ha en villaförsäkring eller en villahemförsäkring. Det här är någonting som beslutas om utifrån de behov och önskemål man har, och vilka områden man känner att man vill ha försäkrade via hemförsäkringen.
 2. Försäkringsomfattning: Ibland kan det vara svårt att veta hur omfattande försäkring man ska ha. En grundregel man kan utgå från är att inte vara underförsäkrad, men att heller inte ha en mer omfattande försäkring än man känner att man har behov av eller användning för. Försäkringsomfattningen kan lättast bedömas genom att fundera på vilka försäkringsbehov man har och vad man vill ha försäkrat, och därefter jämföra det med vilka olika försäkringsalternativ som finns att tillgå.I vissa fall kan man så klart upptäcka fler områden efterhand som man inte hade tänkt på i förväg men som man kommer fram till att även de kan vara bra att ha försäkrade – eller tvärtom, kommer fram till att vissa områden inte alls är så viktiga att ha försäkrade som man först hade tänkt.
 3. Förmåner: I vissa fall kan saker som brandsläckare, larm och liknande köpas till ett rabatterat pris om man tecknar hemförsäkring hos vissa försäkringsbolag. Om du är intresserad av förmåner av detta slag kan du kolla upp vad de olika försäkringsbolagen erbjuder när det kommer till detta.
 4. Skydd: Fundera på vilket skydd du vill ha inkluderat i din villaförsäkring. Det kan till exempel handla om vad som gäller om du är utomlands under längre perioder eller vilka villkor som finns om någon specifik situation skulle uppstå.
 5. Självrisk: Vilken självrisk man väljer påverkar också premiekostnaden för försäkringen. Om självrisken är högre – att du själv är ansvarig för att ersätta vissa saker – är premien vanligtvis längre. Om självrisken är lägre – att försäkringsbolaget är ansvariga för att ersätta vissa kostnader – är premien vanligtvis högre. Premien syftar här till kostnaden för försäkringen.

Villaförsäkringens giltighetstid

Villaförsäkringen är giltig för den tiden som den är tecknad för. Den standardiserade giltighetstiden är ett år, räknat från datumet när den tecknades. Det är alltid möjligt att säga upp försäkringen eller ändra dess omfattning, men inom vilken tidsram detta kan göras kan i vissa fall skilja sig åt.

Om du vill fortsätta ha samma villaförsäkring efter ett år kan den i vissa fall förnyas automatiskt utan att du behöver göra någonting, medan i andra fall kan man vilja ändra den efter den tiden – exempelvis på grund av att man ska flytta eller för att ens försäkringsomfattningsbehov har förändrats.

Här kommer lite random ord. Ta reda på fakta och få hjälp. Utökat skydd använder cookies på allrisk byggnad. Det gäller även frågor och svar vid skada dock om egendom ger byggnaden därför tomt här. Det täcker skador om man vill tecka en villaförsäkring via juridiskt ombud och byggnader vid villan i 1 000 kronor eftersom både och är enkelt om det ersätter.

Recent Posts