Vad är hypotekslån? Fördelar & Nackdelar | Jämför Hypotekslånen pensionärer


Last Updated on juni 27, 2021 by Jessica

Vad är ett hypotekslån?

Ett hypotekslån är ett lån där det krävs en säkerhet. Exempelvis ditt hus. Det vanligaste hypotekslånet är ett bolån. Skulle man som låntagare inte kunna betala räntor och amorteringar till långivaren kan denne genom sin pant sälja bostaden eller fastigheten för att få tillbaka pengarna.

I denna artikel kan du även jämföra gratis aktuella hypotekslån och deras räntor. Hypotekslån, även kallat bottenlån, är ett lån som tas med säkerhet. Den som någon gång köpt hus eller lägenhet har säkert stött på termen hypotekslån. Man hör ofta ordet men kan kanske inte alltid tänker på vad det betyder. Vad är det för skillnad på ett vanligt lån och ett hypotekslån? Och varför heter det just hypotekslån?

Det är vanligt att ta hypotekslån inför större köp, exempelvis när man köper en bostad, men det kan även användas vid bland annat bilköp och liknande. Hypotekslån kan i dessa fall utgöra den största delen av huslånet som tas. Om fastigheten som köps har blivit väl värderad kan det i vissa fall finnas möjlighet att ta ett hypotekslån som täcker 85 procent av den totala lånesumman.

 

[ez-toc]
Anledningen till att det är möjligt att ta hypotekslån som täcker en så pass stor summa handlar om att bostaden – eller vad det är man lånar man – blir ett värdefullt objekt som långivaren kommer kunna kräva som betalning i fall som skulden till dem inte återbetalas som den ska. När man tar ett lån med säkerhet är det vanligt att det är just bostaden som används som säkerhet för lånet.

Egen bindningstid för olika delar av hypotekslån

Ett hypotekslån kan vara uppdelat i flera delar, och varje enskild del av ditt hypotekslån kan ha en egen bindningstid. I vissa fall kan exempelvis två tredjedelar av ett hypotekslån ha en specifik bindningstid, medan den sista tredjedelen har en annan bindningstid. I vanliga fall kan man ha ett hypotekslån under ganska lång tid. Ju längre tid du har på dig att betala tillbaka lånet, desto lägre summa kommer du behöva betala månatligen. Du bör dock ha i åtanke att den totala räntan för ditt hypotekslån kan bli högre också, om du har lånet under väldigt lång tid. Hur lång tid man får ha lånet beror bland annat på låntagarens ålder och ekonomiska status.

Du kan betala tillbaka hela ditt hypotekslån när du vill, även innan bindningstiden har gått ut, däremot kan du i dessa fall bli tvungen att betala vad som kallas för ränteskillnadsersättning. Om du däremot har ett rörligt bolån kan du amortera utan att det tillkommer några extra kostnader.
Villkoren för ett hypotekslån kan variera utifrån faktorer som värdet på bostaden samt bostadens läge, skick och storlek. Till villkoren hör även hur hög räntan förbo lånet blir.

Vad är hypotekslån för pensionärer?

 

Vad är hypotekslån för pensionärer?

Ett tryggt sätt att få loss pengar för dig som är 60+ och äger din bostad. Ansök om ett pensionärslån, ett tryggt lån till dig som pensionär. Låna på din bostad och unna dig mer. Så länge du bor kvar behöver du inte betala ränta för vissa lån. Förvandla värdet på din bostad till kontanter! Hypotekspension är den enda lösningen i Sverige med fullständig trygghet enligt konsumentskyddsregler. Hypotekslån är ett säkerställt lån som vanligtvis medför pant i fastighet. Hypotek till pensionärer eller hypotek till pensionen är en låneform som riktar sig framförallt till pensionärer. Tjänsten uppkom som ett sätt för seniorer att dra nytta av pengarna som är bundna i deras hem, utan att behöva sälja det.

Fördelarna med hypotekslån:

 • Lägre ränta på grund av att långivaren har en stabil säkerhet.
 • Relativt enkelt att få, också detta på grund av att det finns en säkerhet.
 • Ett praktiskt sätt att låna eftersom man som låntagare fortfarande behåller ägarrätten till panten. Man kan alltså renovera och måla om hur mycket man vill trots att ens bostad står som pant för banken.
 • Båda parter är måna om att lånet ska kunna betalas tillbaka. Då banken säkert vet att de inte kommer förlora på lånet är de också måna om att låntagaren ska klara att betala sin ränta. Detta är ytterligare en orsak till varför räntan ligger så lågt som den gör.
 • Som låntagare kan välja om man vill ha fast (bunden ränta) eller rörlig ränta på på sitt hypotekslå När räntan riskerar gå upp kan man binda sitt lån och därmed slippa ligga sömnlös om nätterna för att man oroar sig för nästa dags eventuella höjning av räntan.
 • Enkelt och smidigt, Man behöver inte förhandla om räntan. Den är samma för alla.

Nackdelar med hypotekslån?

 Det är svårt att hitta några stora nackdelar för hypotekslån. Eventuellt kan man se följande som nackdelar:

 • Man måste köpa eller äga det man vill belåna.
 • Till skillnad från osäkra lån med hög ränta där vem som helst kan låna, måste man för ett hypotekslån kunna visa att man har en stabil ekonomi. Man måste inte äga en stor summa pengar, men det krävs att man har ett arbete, eller i alla fall kan visa att man får in regelbunden inkomst.
 • Numera kan man inte belåna mer än 65 procent av marknadsvärdet för det hus eller den bostadsrätt man har som säkerhet.

Vad innebär ett hypotekslån? - vad är ett hyptekslån

Att ta hypotekslån med säkerhet

I och med att det finns ett objekt, vanligtvis en bostad eller bil, som används som säkerhet kan långivaren känna sig mer säker på att pengarna som har lånats kommer komma tillbaka till dem på ett eller annat sätt; antingen genom vanlig återbetalning med pengar, eller via bostaden. Av den anledningen kan räntan som sätts på dessa lån vara lägre än andra typer av lån, vilket naturligtvis är fördelaktigt för lånetagaren då det innebär att lånet blir billigare att betala tillbaka.
Det är dock inte bara fördelaktigt att ta hypotekslån. Den främsta nackdelen med hypotekslån kan förmodligen anses vara att säkerheten kan krävas in som betalning för lånet om man inte skulle betala tillbaka det enligt överenskommelsen. Om det är en bostad man är bosatt i kan detta leda till en rad negativa konsekvenser. Rent konkret innebär det att du riskerar att bli bostadslös om återbetalningen till långivaren inte skulle gå enligt planen.

Låntagarens ägarförhållande till säkerheten

Låntagarens äganderätt till säkerheten regleras i låneavtalet, där låntagaren anses vara ägare trots att objektet är pantsatt. Detta innebär att låntagaren kan göra förändringar i exempelvis bostaden genom att renovera, bygga om eller sälja den. Förutsättningen för att låntagaren ska fortsätta anses vara ägaren är dock att låneavtalet för ett hypotekslån hålls och följs. Med andra ord ska långivaren alltid få återbetalningen för sitt utlånade hypotekslån – både amorteringen och räntan – i tid.

Vad innebär långivarens säkerhet? Om pantbrevet är riktigt  utfärdat och förskrivet blir pantbrevet det rättsliga dokument som banken kan presentera som bevis för sin säkerhet om egendomen måste säljas. Mer konkret innebär detta att långivaren har rätt att få tillbaka sina utlånade pengar, eller så mycket av lånebeloppet som det är möjligt att få tillbaka, vid tvångsförsäljning av egendomen.

Om ett pantbrev skrivs i samband med ett hypotekslån kan det bland annat avtalas om att långivaren har rätt att såväl överta bostaden som att sälja den om pengarna för lånen inte inkommer som överenskommet. Som låntagare går det dock aldrig att godtyckligt lämna över exempelvis bostaden till långivaren, utan ett övertagande av bostaden sker enbart utifrån långivarens önskemål och kommer endast vara aktuellt om långivaren inte återbetalar amorteringen och räntan för lånet.

 

Hypotekslån och kompletterande lån

När man tar ett hypotekslån är det vanligt att det kompletteras med ett ytterligare lån, såsom kontantinsatslån. För det mesta kommer långivaren – i de fall det är en bank – inte att låna ut pengar för hela bostadens värde, utan som mest till 85 procent. Resterande 15 procent utgör vad som kallas för kontantinsats, som kan förväntas att låntagaren äger själv. Så behöver dock inte vara fallet alla gånger, utan i vissa fall går det att förhandla sig till att få ta ett kontantinsatslån utöver ett hypotekslån.

Det kompletterande lånet, i det här fallet kontantinsatslån, har vanligtvis en rörlig ränta och betalningstiden är generellt kortare än tiden för att återbetala ett hypotekslån. Anledningen till att återbetalningstiden kan vara kortare är för att det är ett lån som tas utan säkerhet, medan ett hypotekslån är ett lån som tas med säkerhet. När lån tas utan säkerhet finns det heller ingen garanti för att långivaren kommer kunna kräva tillbaka sina pengar på något direkt sätt. Säkerheten för exempelvis kontantinsatslån, privatlån och blancolån ligger i låntagarens förmåga att återbetala lånet och räntan för lånet framöver.

Hypotekslån avser inte enbart lån till bostäder, utan kan även gälla andra typer av investeringar, till exempel investeringar för att kunna starta upp en verksamhet eller för att kunna investera i sitt företag i syfte att få det att växa. I dessa fall kan det vara nödvändigt att investera i exempelvis materiella ting som används inom verksamheten, vilket är fall där ett hypotekslån kan användas.

Hypotekslån för pensionärer - vad är ett hypotekslån

Vad innebär ett hypotekslån?

Ordet hypotek kommer från grekiskan och betyder underlag, eller pant. Och pant i sin tur innebär något som ställs som säkerhet när någon har en fordran. Det finns två huvudsakliga sorters pant, den ena är så kallad lös egendom, som är just vad det låter som, och den andra sorten är fasta egendomar, så kallad hypotekarisk pant. Och det är den panten vi ska ta upp här.

Hypotekarisk pant innebär alltså egendomar som är fasta. Säg att du har ett hus och behöver ett lån. Då kan du ta ett lån med huset som pant, det vill säga huset står som säkerhet för de pengar du lånar. Att det är en fast egendom innebär att det inte övergår till den som gett lånet, utan stannar kvar hos dig som är låntagare. Du behåller alltså ägarrätten till panten, trots att den ligger som säkerhet för ditt lån. Däremot kan du tvingas lämna huset till försäljning om du inte klarar att betala ränta och amortering på lånet enligt de bestämmelser som står i lånekontraktet.

Ett hus och en lägenhet är alltså typiska objekt som man tar hypotekslån för. Själva vitsen med att ta lånet är ju att man själv ska kunna bo där, inte att huset ska stå tomt och förvaltas av långivaren tills man betalat av lånet.

Vi kan också nämna att fenomenet hypotekslån inte något nytt påfund utan har funnits sedan lång tid tillbaka. Redan i antikens Grekland hade man pantbanker, och på 1200-talet infördes systemet i Europa när kyrkan behövde säkerheter för att låna ut pengar till fattiga. Och belåningsformen ser i stort sett likadan ut än idag, principen är den samma. Man tar ett lån, och man lämnar något man äger som säkerhet.

Vad finns det för fördelar och nackdelar med hypotekslån? - vad är ett hyptekslån

 

Inte enbart fastigheter

Hypotekslån gäller dock inte enbart fastigheter, utan finns också för företag, företagshypotek, och båtar, skeppshypotek. För ett företag som vill expandera kan ett hypotekslån vara en bra lösning. Den pant som då kan lämnas är sådant som maskiner och inventarier.

Vad är skillnaden mellan ett hypotekslån och andra lån?

 1. Den största skillnaden mellan hypotekslån och vanliga lån är just att det finns en säkerhet vid hypotekslå Om man lånar för att köpa en lägenhet har man lägenheten som pant. Vid andra sorts lån kanske det saknas säkerhet. Detta är fallet vid snabbare lån som exempelvis sms-lån, där det överhuvudtaget inte finns någon säkerhet eller pant. Samma sak gäller vid så kallade blancolån från banken där det också saknas säkerhet. Den som akut behöver låna pengar till en bilreparation eller ett tandläkarbesök har ju ingen säkerhet att ge. Det går inte att använda en lagad tand som pant! Därför är dessa lån utan pant också betydligt dyrare och har högre ränta.
 2. Den andra stora skillnaden mellan hypotekslån och andra lån med pant är som sagt att panten, objektet, stannar kvar hos långivaren. Jämför exempelvis med pantbanker. Där kan objekt lämnas in som pant för de pengar man behöver låna. Och först när man betalat tillbaka sin skuld får man tillbaka den klocka eller det smycke som man lämnade som pant.

Om man inte har reflekterat så mycket på ordet hypotekslån, kanske man är mer bekant med termen bottenlån. Detta är egentligen det man i vardagligt tal kallar hypotekslån. Bottenlån och hypotekslån är alltså samma sak. Ett bottenlån är den största delen av det hus eller den lägenhet man lånar till. Rent storleksmässigt har det ofta legat kring 75-85 procent av köpesumman. Den som behöver låna mer får göra detta genom ytterligare ett lån, men detta har inte samma fördelaktiga ränta som hypotekslånet.

Vad finns det för fördelar och nackdelar med hypotekslån?

Hypotekslån är ofta det mest fördelaktiga sättet att ta ett lån på. Räntan är vanligtvis låg. Att de är såpass billiga beror just på att man som låntagare lämnar en säkerhet för de pengar man lånar. Banken (som normalt sett är den som står som långivare) riskerar i regel ingenting på ett hypotekslån. Panten för lånet är stabil. Den enda risken långivaren tar är om marknaden för det objekt som står som säkerhet skulle sjunka rejält. Om låntagaren inte skulle ha råd att betala av sin skuld och banken tvingas sälja, kan det rent teoretiskt sett hända att banken går back. Detta alltså om exempelvis huspriserna sjunkit rejält.

Sammanfattning

Man ser alltså lätt  att fördelarna klart överstiger de få nackdelarna. Och därmed kan man konstatera att hypotekslån är bland de mest fördelaktiga lån som finns i dagsläget. Både för långivaren och låntagaren. Ett hypotekslån är ett lån som tas med säkerhet. Säkerheten består vanligtvis av det som pengarna lånas till, vilket vanligtvis är större investeringar såsom fastigheter, fordon eller vinstdrivande verksamheter. Om låntagaren inte skulle kunna betala tillbaka amorteringen och räntan för lånet i tid kan långivaren använda säkerheten för att driva in pengarna, exempelvis genom att sälja objektet.

Långivaren kan inte på eget bevåg överlåta säkerheten till långivaren. Hypotekslån tas vanligtvis över en längre tid då summan för dessa lån brukar vara högre. Lånen kan vanligtvis betalas tillbaks när som helst, men en ränteskillnadsersättning kan tillkomma i de fall där lånet återbetalas före slutdatumet för lånet.

Recent Posts