Warrant, vad är det? – Förklaring och definition av warranter


Last Updated on juni 27, 2021 by Jessica

Warrant

En warrant är ett hävstångsinstrument där du som innehavare har rätten att antingen köpa eller sälja underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris och en på förhand bestämd lösendag.

En warrant har en begränsad förlustrisk, men en obegränsad avkastningspotential.

Warranter påminner om optioner men skiljer sig på två punkter:

  1. Warranter emitteras och är därmed värdepapper, till skillnad från optioner som tekniskt sett är avtal.
  2. Warranter kan innehålla villkor som styr hur dess värde ska beräknas, vilket inte är fallet med standardiserade optioner.

 

Warrant
Warrant

 

Här hittar du en ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen inklusive warranter.

Recent Posts