Vad menas med eget kapital? – Förklaring och definition av eget kapital


Last Updated on juni 27, 2021 by Jessica

Eget kapital

Eget kapital är bland annat skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder.

Eget kapital består av det kapital som ägarna satt in i bolaget. Eget kapital omfattar startkapital men också kapitaltillskott som satts in i efterhand. Eget kapital innefattar också vinster som återstår efter aktieutdelning eller egna uttag.

Det egna kapitalet är matematiskt alltid lika med tillgångarna minus skulderna.

Eget kapital heter på engelska equity.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Posts