Vad menas med eget kapital? – Förklaring och definition av eget kapital


Eget kapital

Eget kapital är bland annat skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder.

Eget kapital består av det kapital som ägarna satt in i bolaget. Eget kapital omfattar startkapital men också kapitaltillskott som satts in i efterhand. Eget kapital innefattar också vinster som återstår efter aktieutdelning eller egna uttag.

Det egna kapitalet är matematiskt alltid lika med tillgångarna minus skulderna.

Eget kapital heter på engelska equity.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Content

link to Candlesticks - Bilder av olika mönster och patterns - lista med Candlestick

Candlesticks - Bilder av olika mönster och patterns - lista med Candlestick

Vad är Candlesticks? En candlestick är en typ av prisdiagram som visar höga, låga, öppna och slutna priser på en aktie för en viss period. Den härstammar från japanska rishandlare och handlare för att spåra marknadspriser och dagliga momentum hundratals år innan de blir populariserade i USA. Den stora delen av candlesticken kallas den ”riktiga […]