Vad betyder bruttomarginal?


Bruttomarginal

Bruttomarginal, betyder på engelska gross margin, är ett nyckeltal som visar hur stor del av försäljningen som finns kvar för att betala ränta, löner, övriga rörelsekostnader och vinst. Bruttomarginalen beräknas som bruttovinsten i förhållande till försäljningen.

En högre bruttomarginal gör att företaget kan behålla en större del av det man får in genom försäljningen.

Formeln är som följer: Bruttomarginal % = Bruttoresultat / Omsättning.

Den kan variera mycket mellan olika branscher så det är svårt att jämföra två bolag över olika sektorer. Men generellt kan man säga att ju högre desto bättre.

Bruttomarginal

Recent Content

link to Candlesticks - Bilder av olika mönster och patterns - lista med Candlestick

Candlesticks - Bilder av olika mönster och patterns - lista med Candlestick

Vad är Candlesticks? En candlestick är en typ av prisdiagram som visar höga, låga, öppna och slutna priser på en aktie för en viss period. Den härstammar från japanska rishandlare och handlare för att spåra marknadspriser och dagliga momentum hundratals år innan de blir populariserade i USA. Den stora delen av candlesticken kallas den ”riktiga […]