Vad är Marxism?


Vad är Marxism?

Marxism grundas av Karl Marx (1818-1883) och Friedrich Engels (1820- 1895).

Marxism är en samhällsåskådning som bygger på Friedrich Engels och Karl Marx teorier och är den grund på vilken den ena grenen av socialismen, den där bland annat socialdemokrati och kommunism ingår vilar, den andra grenen grundar sig i anarkismen.

Karl Marx (1818-1883) var en tysk judisk nationalekonom och samhällsfilosof som bidrog till att utveckla den kommunistiska läran.

Friedrich Engels, född 28 november 1820 i Barmen (numera en del av Wuppertal) i provinsen Jülich-Kleve-Berg i Preussen.

Marxism är en samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.

Recent Content