Vad är Bollinger Bands? – förklaring och definition av Bollinger Bands


Bollinger Bands

Bollinger Bands är en indikator inom teknisk analys. Bollinger Bands utvecklades av John Bollinger på 80-talet. Bollinger Bands betår av ett glidande medelvärde och ett över och ett undre band. Banden beräknas med hjälp av standardavvikelse och baseras på volatilitet.

Standardinställningen är att ställa in standardavvikelsen på 2 och medelvärden på 20 eller 50.

Bollinger Bands kan också ge en indikation och uppfattning om volatilitet i en aktie. Ligger banden nära varandra så är volatiliteten låg och ligger banden långt ifrån varandra så är volatiliteten högre.

En typ av köpsignal får man när kursen ligger nedanför det undre bandet och säljsginal när den ligger ovanför det övre bandet. Mean reversion eller jämviktpendling kallas detta.

En annan typ av köpsignal får man om kursen ligger ovanför det övre bandet. Det är då en momentumbaserad logik man använder.

Nedan bild visar Bollinger Bands applicerat på Stockholmsbörsens OMX30 index.

Bollinger Bands
Bollinger Bands

Recent Content