Sveriges 25 landskap – Landskapen i Sverige i storleksordning | Lista & Stor Karta

Last Updated on February 10, 2024 by Håkan Samuelsson

Att Sverige är indelat i olika landskap vet du säkert redan, om inte annat kommer du kanske ihåg det ifrån skolundervisningen. Men kommer du ihåg hur många landskap det finns och var respektive av Sveriges landskap ligger på ett ungefär? Har du koll på vad som skiljer ett landskap från ett län? Längst ner i artikeln finns dessutom en karta.


sveriges landskap

I Sverige finns det 25 landskap, 21 län och 250 kommuner

Sveriges landskap är 25 till antalet. Varje landskap består av ett antal län, närmare bestämt 21 stycken, som i sin tur är indelade i olika regioner (tidigare landsting). Dessa regioner består sedan av ett antal kommuner, vilka i skrivande uppgår till totalt 250 till antalet.

 

Från medeltid till modern tid

Under medeltiden fungerade majoriteten av Sveriges olika landskap som självstyrande småländer. De flesta hade sina egna hövdingar, kungar och lagar. Anledningen till att Sverige överhuvudtaget delades in i landskap berodde främst på en önskan och ett behov av att lättare kunna skilja olika orter och landsdelar åt.

Indelningen av landet syftade till att förenkla styre och skötsel av de olika landskapen på ett sätt som passade varje varje specifikt område. För att kunna skilja dem åt fick varje landskap bland annat ett eget landskapsvapen, en egen landskapsblomma samt ett eget landskapdjur.

Bilden visar exempel på tre olika svenska landskapsvapen som än idag är aktuella, och som hjälper oss att skilja landskapen åt. 

Indelning och kännetecken

Sveriges 25 landskap brukar generellt sett delas in i tre olika landsdelar: Norrland, Svealand och Götaland. Norrland ligger självklart längst norrut, medan Svealand ligger i mellersta delen av landet och Götaland något längre söderut.
Landskapen skiljer sig naturligtvis åt när det gäller såväl yta och folkmängd som befolkningstäthet, antal tätorter, växtlighet, klimat och så vidare. Men landskapen skiljer sig också åt på så vis att varje landskap, som nämnts ovan, har sitt eget speciella landskapsdjur, sin egen specifika landskapsblomma och ett särskilt utformat, unikt landskapsvapen.

Skillnaden mellan ett landskap och ett län

Numera har inget av Sveriges landskap vare sig politisk eller administrativ betydelse eller makt. Såväl makt som administration ligger istället hos Sveriges olika län, vilket också utgör den största skillnaden mellan ett landsting och ett län. Dock har varje landskap fortfarande en officiell ställning tack vare sina respektive landskapsvapen, hertigdömen, dialekter, kulturer och historiska lämningar.

Sveriges 25 landskap – listan

 

1. Lappland

Yta: 108 561 km2
Invånarantal: 90 674
Största stad: Kiruna
Om: Lappland är inte bara Sveriges nordligaste landskap, det är också det i genomsnitt kallaste landskapet. I Lappland finns även Sveriges torraste respektive blötaste områden, som består av Abisko respektive Sulitelma och Sarek.
I Lappland går det verkligen att uppleva Sveriges mest spektakulära natur med allt från enorma fjäll till vidsträckt vildmark, iskalla fjällsjöar och stora ytor orört landskap.
Lappland är Sveriges största landskap eftersom nästintill en fjärdedel av Sveriges yta finns här. Landskapet delas mellan Norrbottens län och Västerbottens län, där Luleå respektive Umeå är de största städerna. Majoriteten av alla invånare identifierar sig med det län de bor i snarare än med det landskap det tillhör.

 • Lapplands landskapsdjur är föga förvånande fjällräven som tillhör familjen hunddjur.
 • Landskapsblomman heter Fjällsippa och tillhör familjen Rosväxter.

Missa inte våra artiklar om aktier och investeringar såsom aktieportföljer, preferensaktier och våra indexfonder.

 

 

2. Norrbotten

Yta: 26 829 km2
Invånarantal: 195 746
Största stad: Luleå
Om: Norrbotten, som gränsar till Lappland i väster, Finland i öster och Västerbotten i söder, är Sveriges ostligaste landskap.
Norrbotten bildades efter det att länet, år 1810, brutit sig ut ur Västerbottens län. De båda landskapen Lappland och Västerbotten delades därefter mellan de båda länen och så småningom började Norrbotten betraktas som ett eget landskap.

 • Norrbottens landskapsdjur är Lavskrika, som tillhör familjen kråkfåglar.
 • Landskapsblomma är Åkerbär, som tillhör familjen Rosväxter.

3. Västerbotten

Yta: 15 538 km2
Invånarantal: 224 663
Största stad: Umeå
Om: Västerbotten ligger längs med Sveriges ostkust, vilket gör att namnet kan upplevas som något missvisande. Det ursprungliga landskapet bestod tidigare av det som nu utgör Norrbotten samt delar av Finland, och eftersom Finland ligger västerut fick landskapet sitt namn därefter.
Landskapet Västerbotten gränsar till Bottenviken och Kvarken i öster, Ångermanland i söder, Lappland i norr och väster samt Norrbotten i norr.

 • Västerbottens landskapsdjur heter Storspov och tillhör familjen snäppor.
 • Landskapsblomman heter Kung Karls spira och tillhör familjen Snyltrosväxter.

 

4. Jämtland

Yta: 33 800 km2
Invånarantal: 117 068
Största stad: Östersund
Om: Jämtland är inte bara Sveriges näst största landskap utan också ett mycket välbesökt och attraktivt turistmål. Inte minsta tack vare de vackra fjällområdena kring Åre med omnejd. Landskapet Jämtland gränsar till delar av Norge i väster, Lappland i nordöst, Ångermanland i öster samt Medelpad och Härjedalen i söder.
Jämtland är ett landskap med stora delar av befolkningen boendes på landsbygden, varav majoriteten bor i den något mer tätbefolkade Storsjöbygden.

 • Jämtlands landskapsdjur är älgen som tillhör familjen hjortdjur.
 • Landskapsblomma är Brunkulla som tillhör familjen Orkidéer. Familjen Orkidéer (som på latin heter Orchidaceae) omfattar omkring 27 000 (!) olika arter.

Också på Samuelssons Rapport

5. Ångermanland

Yta: 19 444 km2
Invånarantal: 131 499
Största stad: Örnsköldsvik
Om: Ångermanlands kust utgörs till stora delar av Höga kusten. Landskapets äldre namn skrivs Angermannaland och kan härledas till gammalsvenskans “anger” som betyder fjord eller havsvik.
Ångermanland består av 9 kommuner, varav Örnsköldsviks (som även kallas Ö-vik i folkmun) kommun är störst sett till invånarantal med sina cirka 56 000 invånare. Dorotea kommun är minst med sina omkring 2500 invånare. Övriga kommuner utgörs av Härnösand, Kramfors, Umeå, Sollefteå, Nordmaling, Bjurholm och Strömsund.

 • Landskapsdjur är bäver vilket tillhör familjen bävrar.
 • Landskapsblomman heter Styvmorsviol och tillhör familjen Violväxter.

6. Härjedalen

Yta: 12 533 km2
Invånarantal: 9 677
Största stad: Sveg
Om: Härjedalen är ett av Sveriges minsta landskap sett till invånarantal och befolkningstäthet. Härjedalen är också det landskap som har högst medelhöjd, där hälften av landskapets yta ligger mer än 650 meter över havet.
Härjedalen gränsar till Dalarna i söder, delar av Norge i väster, Jämtland i norr och Hälsingland samt Medelpad i öster.

 • Härjedalens landskapsdjur är brunbjörn.
 • Landskapsblomma är Mosippa som även kallas Fjällsippa. De tillhör familjen björnar respektive Ranunkelväxter.

 

7. Medelpad

Yta: 6 792 km2
Invånarantal: 126 323
Största stad: Sundsvall
Om: Medelpad är förmodligen mest känt för största staden Sundsvall, men även för att vara “Sveriges mittpunkt”. Att mittpunkten faktiskt ligger här konstaterades redan 1947 på Stockholms högskola, då man flyttade Öland och Gotland till fastlandet och sedan satte en nål under en Sverigekarta tills den balanserade på mitten. Nålen satt då på Flataklocken, som är ett berg, i Medelpad. Numer är platsen ett turistmål med en skylt som mycket riktigt säger “Sveriges geografiska mittpunkt”.

 • Medelpads landskapsdjur är skogshare och tillhör familjen harar och kaniner.
 • Landskapsblomma är Gran (om man nu kan kalla det för blomma), som tillhör familjen Tallväxter (som kanske inte heller förknippas med blommor).

Också på Samuelssons Rapport

8. Hälsingland

Yta: 14 270 km2
Invånarantal: 131 322
Största stad: Hudiksvall
Om: Enligt Lantmäteriet ligger faktiskt Sveriges mittpunkt i landskapet Hälsingland, närmare bestämt i Ytterhogdal – en tätort som ligger både i landskapet Hälsingland, Jämtlands län samt Härjedalens kommun.
Hälsingland gränsar till Gästrikland i söder, Härjedalen och Dalarna i väster, Medelpad i norr samt Bottenhavet i öster. Landskapet är känt för sina omkring 150 000 fornlämningar.

 • Hälsinglands landskapsdjur är Lodjuret som tillhör familjen kattdjur.
 • Landskapsblomma är Lin och tillhör familjen Linväxter, som i sin tur består av fler än 270 olika arter.

9. Gästrikland

Yta: 4 215 km2
Invånarantal: 155 697
Största stad: Gävle
Om: Gästrikland är såväl det sydligaste som minsta landskapet i Norrland. Gästrikland gränsar mot Bottenhavet i öster, Uppland i sydost, Västmanland i söder, Dalarna i väster samt Hälsingland i norr.
Gästriklands kust blir relativt ofta drabbad av så kallade snökanoner, vilket innebär att stråk av mycket kraftigt snöfall sveper in över land från havet. Här finns också, i likhet med Hälsingland, mängder med fornlämningar.
För allmänheten är nog Gästrikland ändå mest känt för Gävle, och då i synnerhet för den numera (ö)kända “Gävlebocken” – en halmbock som bränns ner i princip varje år innan jul.

 • Gästriklands landskapsdjur är tjädern som tillhör familjen fasanfåglar.
 • Landskapsblomma är Liljekonvalj som, kanske något otippat, tillhör familjen Sparrisväxter, som på latin heter Asparagaceae.

 

10. Dalarna

Yta: 29 002 km2
Invånarantal: 283 757
Största stad: Borlänge
Om: Ifrån Dalarna kommer några av Sveriges mest kända föremål, byggnader och personer. Det är få som inte känner till de traditionella dalahästarna, dalmasarna och dalkullorna.
Att Vasaloppet körs i Dalarna, med start i Berga By i Sälen och med målgång i Mora i Dalarna, känner kanske de flesta också till, och i Sälen och Idre är det många som spenderar sina vinterlov.
Förutom ovan nämnda kanske du även känner till Falu rödfärg, Falu koppargruva, Kalle Moreus, Sundborn, Vansbrosimningen, Gunde Svan, Björn Skifs,  systrarna Kallur… Listan kan göras väldigt lång!

 • Landskapsdjuret berguven tillhör familjen ugglor.
 • Landskapsblomman är Blåklocka, som även kallas för ängsklocka, och som tillhör familjen Klockväxter.

11. Värmland

Yta: 18 033 km2
Invånarantal: 320 436
Största stad: Karlstad
Om: Landskapet Värmland, som fram till 1815 tillhörde Götaland, ligger i inlandet i västra delarna av Svealand. Värmland gränsar till Västergötland och Dalsland i söder, delar av Norge i väster, Närke och Västmanland i öster samt Dalarna i nordost. Landskapet är rikt på fornlämningar men är kanske mest känt för din säregna dialekt och devisen “sola i Karlstad”.
För övrigt nämns Värmland ofta i debatten kring vargens vara eller icke vara, då en del av Sveriges vargflock bor i de värmländska skogarna.

 • Landskapsdjur är föga förvånande vargen, vilken tillhör familjen hunddjur.
 • Landskapsblomman heter Skogsstjärna och tillhör familjen Ardisiaväxter, som i sin tur har fler än 1400 arter.

12. Uppland

Yta: 12 738 km2
Invånarantal: 1 660 424
Största stad: Stockholm
Om: Näst efter Öland och Gotland är landskapet Uppland Sveriges plattaste. Det är också det landskap i Sverige som har flest invånare, mycket tack vare det faktum att de norra delarna av Stockholm tillhör Uppland.
Trots att stora delar av Stockholm tillhör Uppland är det Uppsala som räknas som landskapets största stad. I alla fall om man ser till invånarantalet i de städer som helt ligger inom landskapsgränsen.

 • Upplands landskapsdjur är den ståtliga havsörn, som tillhör familjen hökartade rovfåglar.
 • Landskapsblomma är Kungsängslilja och tillhör familjen Liljeväxter, som i sin tur är fleråriga lökväxter.

13. Västmanland

Yta: 8 404 km2
Invånarantal: 315 000
Största stad: Västerås
Om: Landskapet Västmanland utgörs, till större delen, av bördiga slätter i Mälardalen och frodiga skogar i Bergslagen. Just Bergslagen har varit viktig för Sverige rent historiskt sett, tack vare den gruvnäring som började växa fram här under medeltiden.
Västmanland gränsar till de båda sjöarna Hjälmaren och Mälaren samt Södermanland och Närke i söder, Värmland i väster, Gästrikland och Dalarna i norr samt Uppland i öster.

 • Västmanlands landskapsdjur är rådjur, som tillhör familjen hjortdjur.
 • Landskapsblomma är Mistel, vilken tillhör familjen Mistelväxter som är en halvparasitisk trädlevande blomväxt som växer på andra vedartade växters grenar.

14. Södermanland

Yta: 8 343 km2
Invånarantal: 1 360 321
Största stad: Stockholm
Om: Landskapet Södermanland, som vanligtvis uttalas Sörmland, består av Stockholms södra halva och är Sverige mest befolkade landskap sett till befolkningstäthet.
Namnet Södermanland har betydelsen “Södermännens land”, vilket syftar på folket som bodde just söder om Mälaren. Södermanland gränsar Till Östergötland i söder, Närke i väster, Västmanland i nordväst, Uppland i nordost samt Östersjön i sydost.
Södermanland är ett ganska platt landskap, och var ett av de sista att resa sig ur havet efter den senaste istiden. Ett av landskapet mer kända och välbesökta landmärken är Gripsholms slott, som ligger strax utanför Mariefred.

 • Landskapsdjur är fiskgjuse, vilket är en så kallad hökfågel som tillhör familjen fiskgjusar.
 • Landskapsblomma är Vit näckros och tillhör familjen Näckrosväxter, som i sin tur består av över 60 olika arter.

15. Närke

Yta: 4 120 km2
Invånarantal: 216 186
Största stad: Örebro
Om: Landskapet Närke är Svealands minsta landskap sett till ytan. Närke tillhör det som i folkmun kallas för “gnällbältet”, vilket grundar sig i den säregna dialekt som talas där.
Närke gränsar till Västergötland i sydväst, Värmland i nordväst, Västmanland i norr, Södermanland i öster samt Östergötland i sydost och “gnällbältet” sträcker sig ända från Närke till delar av både Västmanland och Södermanland.
Ett av landskapets mest kända landmärken är Örebro slott som började byggas redan i mitten av 1300-talet som en försvarsborg, strategiskt placerat på en holme i Svartån.

 • Närkes landskapsdjur är hasselmusen och tillhör familjen sovmöss, som i sin tur tillhör familjen gnagare.
 • Landskapsblomman heter Gullviva och tillhör familjen Viveväxter, som är en form av örter.

 

16. Dalsland

Yta: 3 790 km2
Invånarantal: 50 593
Största stad: Åmål
Om: Landskapet Dalsland ligger i de västra delarna av Sverige, i det som kallas för Götaland. Dalsland gränsar bland annat mot Norge och Värmland i nord/nordväst, Bohuslän i väster och Västergötland i söder.
Dalsland brukar ibland kallas för ”ett Sverige i miniatyr” då det endast finns en större tätort i form av Åmål. Mest känt är kanske Dalsland för Dalslands kanal och den numera kultförklarade filmen “Fucking Åmål”. Filmen spelades dock inte in i just Åmål utan i ”Trollywood” i Trollhättan.

 • Dalslands landskapsdjur är korpen som tillhör familjen kråkfåglar, som i sin tur består av cirka 120 olika arter.
 • Landskapsblomman heter Förgätmigej och tillhör familjen Strävbladiga växter som det finns över 2000 olika arter av.

17. Bohuslän

Yta: 4 528 km2
Invånarantal: 305 212
Största stad: Göteborg
Om: Landskapet Bohuslän är Sveriges västligaste och omfattas av Sveriges västkust, i folkmun även kallad “Bästkusten”. Den största staden är Göteborg, men eftersom endast delar av Göteborg tillhör Bohuslän är det Uddevalla som anses vara den största tätorten. Åtminstone om man ser till invånarantalet i tätorterna som helt ligger inom landskapsgränsen, vilket Uddevalla alltså gör.
När det i allmänhet talas om Västkusten är det främst de delar som tillhör Bohuslän man talar om. Den bohuslänska kusten är känd för sina karga klippor och salta bad, samt sina idylliska kustsamhällen och fiskelägen som sträcker sig från västra delarna av Göteborg upp till norra delarna av Bohuslän.

 • Bohusläns landskapsdjur är knubbsälen, vilken tillhör familjen öronlösa sälar.
 • Landskapsblomma är Skogskaprifol som även kallas vildkaprifol och som tillhör familjen Kaprifolväxter.

 

18. Västergötland

Yta: 16 709 km2
Invånarantal: 1 361 326
Största stad: Göteborg
Om: Västergötland är det näst folkrikaste av Sveriges 25 landskap, mycket tack vare det faktum att större delen av Göteborg ligger här. Den största tätorten inom landskapsgränsen är Borås med sina drygt 112 000 invånare (enligt SCB, 2019).
Västergötland omfattas av den vidsträckta Västgötaslätten som kännetecknas av ett åkertäckt slättland, samt av Västgötabergen; några av få svenska platåberg med Kinnekulle i spetsen.

 • Västergötlands landskapsdjur är den långbenta tranan, som tillhör familjen tranor.
 • Landskapsblomman heter Ljung och tillhör familjen Ljungväxter, som i sin tur består av fler än 3000 olika arter.

19. Östergötland

Yta: 10 055 km2
Invånarantal: 459 589
Största stad: Linköping
Om: Östergötland, som ligger öster om Västergötland, är ett landskap som skiljs åt från sin granne genom sjön Vättern. Östergötland består också av en stor slätt, Östgötaslätten, som kännetecknas av vidsträckta åkrar omgivna av stora skogspartier i både norr och söder.
Landskapet Östergötland har över 50 000 kända fornlämningar, men Östergötland är nog ändå mest känt för Vadstena slott; en försvarsborg som började byggas under 1500-talet på inrådan av dåvarande kungen Gustav Vasa, och som sedan 1935 är ett så kallat statligt byggnadsminne.

 • Östergötlands landskapsdjur är knölsvanen, som kanske något förvånande tillhör familjen änder.
 • Landskapsblomman är Blåklint som tillhör familjen Korgblommiga växter som består av en omfattande familj med olika slags blommande växter.

20. Småland

Yta: 29 390 km2
Invånarantal: 769 556
Största stad: Jönköping
Om: Småland är Sveriges tredje största och Götalands största landskap. Småland sträcker sig från Sveriges östkust och vidare över 4/5 av landets fulla bredd. Större delen av sydsvenska höglandet ligger i Smålands norra delar, vilket gör att det snarare brukar benämnas “Småländska höglandet”.
Klimatet i det småländska höglandet kännetecknas av påtagliga temperaturskillnader, då den fuktiga Atlantluften hindras från att tränga in i de östra delarna av landskapet tack vare höglandet.
Längre upp på höglandet är nederbörden desto mer omfattande, med stora regnmängder och dimma som följd av att havsvindarna för med sig en massa fuktig luft in över land.

 • Smålands landskapsdjur är uttern som tillhör familjen mårddjur.
 • Landskapsblomman heter Linnea och tillhör familjen Linneaväxter; en familj som tidigare räknades till släktet Kaprifolväxter, som på latin heter Caprifoliaceae.

21. Gotland

Yta: 3 134 km2
Invånarantal: 59 249
Största stad: Visby
Om: Landskapet Gotland omfattar, förutom själva “huvudön”, Gotska Sandön, Fårö och flera mindre öar. Gotlands landskap skiljer sig på många sätt markant ifrån övriga landskap i Sverige, vilket inte minst beror på dess karga kalkstensgrund och isolerade läge.
Gotland är ett mycket populärt och välbesökt turistmål för såväl svenska som utländska semesterfirare. Det är i synnerhet “rosornas och ruinerna stad” Visby, Lummelundagrottan och Medeltidsveckan (ett årligen återkommande evenemang som pågår under hela vecka 32) som är de främsta attraktionerna.

 • Gotlands landskapsdjur är igelkotten som tillhör familjen Igelkottdjur.
 • Landskapsblomman är Murgröna och tillhör familjen Araliaväxter, som består av cirka 800 olika arter.

22. Öland

Yta: 1 350 km2
Invånarantal: 25 921
Största stad: Färjestaden
Om: Landskapet Öland är Sveriges minsta, sett både till ytan och till invånarantal. Ölands största tätort heter Färjestaden, vilken är den minsta “störstastaden” av alla tätorter i Sveriges 25 landskap (näst efter Sveg).
Trots att Öland och Småland ligger nära varandra rent geografiskt skiljer sig naturen åt markant mellan de båda landskapen. I princip hela Öland är uppodlat och berggrunden består främst av kalksten.
Öland är också Sveriges plattaste landskap, där Stora alvaret breder ut sin så kallade alvarmark med stäppliknande växtlighet och mager kalkstensgrund.

 • Ölands landskapsdjur är den skönsjungande Näktergalen, som tillhör familjen Flugsnappare.
 • Landskapsblomman heter Ölandssolvända och tillhör familjen Solvändeväxter. Ölandssolvändan är något mindre än den vanliga Solvändan och blommar med gula blommor runt midsommar.

 

23. Halland

Yta: 4 787 km2
Invånarantal: 335 965
Största stad: Halmstad
Om: Landskapet Halland består av uppodlad mark längs större delen av den västra kusten, medan det i öster täcks av det skogbeväxta sydsvenska höglandet.
Halland gränsar mot Skåne i söder, där också den numera (ö)kända Hallandsåsen löper. Förutom Hallandsåsen är landskapet också känt för de fyra åarna Nissan, Lagran, Viskan och Ätran, vars namn förknippas med ramsan “Ni ska laga, vi ska äta” (eller omvänt beroende på vilket håll du kommer ifrån).

 • Hallands landskapsdjur är laxen som tillhör familjen Strålfeniga fiskar, som är en underklass till Benfiskar.
 • Landskapsblomman heter Hårginst och tillhör familjen Ärtväxter, som i sin tur består av cirka 20 000 arter.

24. Blekinge

Yta: 2 945 km2
Invånarantal: 159 684
Största stad: Karlskrona
Om: Landskapet Blekinge är Sveriges näst sydligaste och, sett till ytan, näst minsta. I de norra delarna återfinns det småländska höglandet, medan de södra delarna utgörs av vidsträckta kustområden som består av en blandning mellan frodig lövskog och kilometerlånga åkrar.
Blekinge är känt för att ha både en vacker skärgård och härliga grönområden, vilket gör att Blekinge i folkmun kallas för “Sveriges trädgård”.

 • Blekinges landskapsdjur är ekoxen som tillhör familjen skalbaggar.
 • Landskapsblomma är Kungsljus som tillhör familjen Flenörtsväxter.
 • Blekinge är Sveriges näst minsta landskap

25. Skåne

Yta: 11 007 km2
Invånarantal: 1 359 800
Största stad: Malmö
Om: Landskapet Skåne är inte bara Sveriges sydligaste landskap, utan också det i genomsnitt varmaste. Skåne består av ett till stora delar uppodlat landskap med bördig lerjord och vidsträckta fält.
Landskapet kännetecknas också av så kallade horstar, vilket är en slags åsar som bildats av jordskorpans rörelser. Horstar förekommer främst i Skåne, men även Hallandsåsen i landskapet Halland är en så kallad horst.

 • Skånes landskapsdjur är den ståtliga kronhjorten som tillhör familjen hjortdjur.
 • Landskapsblomma är Prästkrage som tillhör familjen Korgblommiga växter.

Sveriges minsta landskap

Sveriges minsta landskap är Öland. Öland har dessutom näst minst invånare-

Sveriges största landskap

Sveriges största landskap är Lappland. En fjärdedel av Sveriges yta finns här. Största stad är Kiruna.

Kommuner

 • Sveriges näst minsta kommun till ytan är Burlöv.

Kommuner med störst och minst landareal:

Störst landareal av Sveriges kommuner

Kiruna 19 163 kvadratkilometer
Jokkmokk 17 601 kvadratkilometer
Gällivare 15 691 kvadratkilometer
Arjeplog 12 557 kvadratkilometer
Härjedalen 11 284 kvadratkilometer

Minst landareal av Sveriges kommuner

Sundbyberg 9 kvadratkilometer
Burlöv 19 kvadratkilometer
Solna 19 kvadratkilometer
Öckerö 26 kvadratkilometer
Danderyd 26 kvadratkilometer

Landskapen i Sverige är en av de mest unika och varierande platserna i Europa. Det finns ett stort antal olika landskap som spänner över hela landet, och varje stadsområde har sin egen unika karaktär och kultur. Några av de mest kända landskapen i Sverige inkluderar Skåne, Västergötland, Norrland och Östergötland.

Varje landskap har sin egen unika egenskaper, kultur och historia. Sverige har några av de finaste och mest sevärda landskapen i Europa, och det finns ofta många olika aktiviteter som man kan göra oavsett om det är att uppleva den lokala kulturen eller att ta en vandring genom skogar och berg. Det finns också mycket att göra i städerna, till exempel museer, teatrar och andra sevärdheter.

Landskapen i Sverige är en av de mest unika och varierande platserna i Europa. Det finns ett stort antal olika landskap som spänner över hela landet, och varje stadsområde har sin egen unika karaktär och kultur. Några av de mest kända landskapen i Sverige inkluderar Skåne, Västergötland, Norrland och Östergötland. Varje landskap har sin egen unika egenskaper, kultur och historia, samt möjligheter till att investera i aktier och trading. Sverige har några av de finaste och mest sevärda landskapen i Europa, och det finns ofta många olika aktiviteter som man kan göra oavsett om det är att uppleva den lokala kulturen eller att ta en vandring

Utdelningsaktier är ett annat populärt sätt att investera i Sverige. Utdelningsaktier är aktier som ger utdelning till sina aktieägare. Dessa aktier ger utdelning varje kvartal, halvår eller år, beroende på vilken typ av aktie du har. Utdelningen består oftast av kontanter eller aktier som ägs av bolaget.

Utdelningsaktier är populära eftersom de kan ge en stabil och kontinuerlig inkomst. De är också populära eftersom de tenderar att ge ett högre avkastningskrav än andra typer av investeringar. Det finns dock några risker som är förknippade med utdelningsaktier, som att bolaget kan börja förlora pengar eller att aktiekursen kan falla.

 

Leave a Reply