Svenska start up-företag växer till himlen

Last Updated on February 10, 2024 by Maria

Sverige är redan idag en av de stora IT-aktörerna på världsmarknaden. Stockholm befinner sig endast på armlängds avstånd från numera klassiska Silicon Valley. Särskilt när det gäller start up-företag som sedan lyfter till framgångshimlen.

Generationsskifte

Spotify, Candy Crush och Minecraft är bra exempel på innovationer som växer fram ur den digitaliseringsvåg som nu sveper över världen och där Sverige ligger i framkant. Den nya generationen av företag som växer fram är de nya Volvo, Saab, IKEA, H & M och ABB med flera. Sverige har alltifrån den industriella revolutionens genombrott skapat exportsuccéer som ofta lyft oss som nation till betydligt högre höjder än vad ett land av vår storlek normalt sett ska klara av.

Konstant tryck på nya innovationer

Flera av företagen som växer allra mest just nu kommer från spelbranschen, vilket är en industri som har alla komponenter som krävs för att lyckas i en digitaliserad värld. Här finns ett konstant tryck på nya innovationer som snabbt måste kanaliseras ut mot marknaden för att sedan skärskådas på digitala samlingsplattformar. BankID ligger bakom den nya tidens spelbolag som bjuder på sekundsnabb tillgång till produktutbudet och på undersidan där nya casinos listas ökar besöken. Idag letar konsumenten efter de bolag som erbjuder låga trösklar för att spela, det vill säga det ska inte krävas långa registreringsprocesser. Krångliga process resulterar i att konsumenterna klickar vidare till en konkurrent eftersom man idag tack vare BankID:s införande kan skapa säkra betalfunktioner direkt via datorn eller mobilen. Något som gick från en innovation till en nödvändighet för spelbolagen. På ingen tid alls.

Svenska start up
Svenska start up

Företagskultur i ständig förändring

Idag går de stora svenska succéföretagen under namn som Skype, Spotify, Linux och Mojang. Få kunde nog föreställa sig att de skulle växa lika kraftfullt som de klassiska industrijättarna, men vi befinner oss i en föränderlig tid där digitalisering förändrar förutsättningarna i grunden. Idag kan ett litet start up-företag växa snabbt och effektivt om innovationen är bra och förmedlad med hjälp av digitaliseringens principer och kanaler. Dessutom handlar det om en företagsstruktur som i sig lever i ständig förändring, vilket de stora jättarna från 1900-talet har svårt att konkurrera mot.

Trygghetssystemet – en framgångsfaktor

I utländska medier framhålls ofta det svenska trygghetssystemet i form av höga skatter, ett välutvecklat socialt skyddsnät och en skola för alla, alltifrån grundskola till universitet. Något som skapar en trygg miljö för innovatörer och investerare där de inte behöver riskera lika mycket för sin idé som motsvarigheter i de flesta andra länder.

Ringar på vattnet

Andra framgångsfaktorer som ofta nämns är en väl utbyggd infrastruktur, såsom bredband, en väl utbyggd telekomstruktur men även ett utvecklat nät av kollektiva färdmedel. Lägg därtill att framgång föder framgång, något som präglar Sveriges IT-miljö på samma sätt som Silicon Valley. Ringar på vattnet av innovationer och framgångssagor. Nätverk av unik kunskap med närhet till varandra skapar ofta fler innovationer och utveckling.

Företagskulturen

Många framhåller även den svenska företagskulturen som en orsak till framgång, då det handlar om i jämförelse med andra länder en mycket jämlik struktur, där hierarkiska beslutsstrukturer lyser med sin frånvaro. En kultur som passar som handen i handsken i en digitaliserad värld, där du inte har råd med långsamma beslutsvägar, för många hierarkiska lager och en för cementerad organisation i övrigt.

Offentligt stöd

Svensk regering, myndigheter och institutioner bistår också med rätt mycket medel, där det inte bara handlar om det monetära utan även organisatoriskt stöd såväl som satsningar på exempelvis BankID som sedan gynnar innovatörerna att utveckla nya digitaliserade betalfunktioner.

Håller Sverige positionen?

Den stora frågan är egentligen om det svenska IT-undret är här för att stanna? Mycket tyder på det då digitaliseringen blir alltmer dominerande som avgörande framgångsfaktor i all industri och då finns alla möjligheter i världen för länder som Sverige att bygga vidare på detta och ta ytterligare marknadsandelar.

Leave a Reply