Spara stora pengar med hög ränta? Jämför gratis | Bäst Bank och Sparkonto


Last Updated on juni 27, 2021 by Jessica

Det är vanligt att räntan på sparkonton är förhållandevis låg, och flera av de största bankerna erbjuder noll procent i sparränta. Det finns dock alternativ om man vill ha högre ränta på sitt sparkonto, och de som i dagsläget erbjuder högst ränta är olika mindre banker, företag och bolag. Men kontrollera alltid deras villkor innan du slår till.


 

Vad påverkar vilken sparränta bankerna erbjuder?

Då räntor regelbundet förändras och justeras kan det vara svårt att få en överblick för vilka banker som har hög sparränta just nu. Av den anledningen kan det också vara bra att jämföra olika sparräntor för att hitta de alternativ som passar ens egna önskemål och det sättet man vill spara kapital på.
Några saker som kan påverka vilken bank som har högst ränta är bland annat om kontona är rörliga eller bundna, om sparkontot är med eller utan insättningsgaranti, vilken bindningstid som gäller, vilka summor man sparar samt huruvida det rör sig om en större eller mindre bank.

  • Rörliga eller bundna konton: När man talar om sparkonton med högst ränta brukar de oftast dela in i två olika kategorier, rörliga konton med rörlig ränta och bundna konton med fast ränta. De rörliga kontona är obundna sparkonton, vilket innebär att man kan ta ut pengarna därifrån hur man vill och när man vill. På rörliga konton är det vanligt med föränderlig högst ränta som kan förändras både genom att stiga och genom att sjunka. Fördelen är att man oftast kan ta ut pengar därifrån utan avgift, men en nackdel kan vara att räntan kan förändras på ett sätt som är negativt för dig.

Bundna konton är konton där bindningstiden är given från början. Bindningstiden kan vara allt från några månader och uppemot flera år. För de bundna kontona har högst ränta ofta satts när du tecknar kontot, vilket innebär att den inte kommer förändras på samma sätt som för rörliga konton. En sak som generellt gäller för bundna konton är att pengarna är ”låsta” på kontot fram tills bindningstiden har upphört. I vissa fall går det att ta ut pengarna innan bindningstiden är slut, men detta är ofta förenat med avgifter. I vissa fall kan dessa konton ha högst ränta, jämfört med rörliga konton, men det behöver inte vara så.

Vilken bank har högst ränta om man vill spara pengar?

 

  • Sparkonto med eller utan insättningsgaranti: Insättningsgaranti syftar till den garanti du har till ditt kapital du sparar på kontot. Om du sparar pengar på ett konto utan insättningsgaranti betyder det att banken inte har någon skyldighet att ersätta dig ekonomiskt om de skulle gå i konkurs och ditt kapital försvinner. Om kontot däremot har insättningsgaranti har de skyldighet att ersätta dig ekonomiskt för den summan du haft sparad hos dem.
  • Bindningstid på sparkonton: Bindningstid kan vara en sak som påverkar vilken sparränta som gäller för kontot där man ska spara kapital . Generellt kan man säga att längre bindningstid ger högst sparränta , jämfört med om man har kortare bindningstid på samma bank. Detta behöver naturligtvis inte gälla jämt.

En sak som kan vara bra att känna till beträffande bindningstid på sparkonton är att det i vissa fall kan vara förenat med vissa avgifter. Detta i synnerhet om man skulle välja att avsluta sitt sparkonto innan bindningstiden är slut; detta kan innebära att du blir skyldig att betala vissa avgifter – samtidigt som du kan förlora den sparränta du skulle fått om du hade fortsatt spara pengar där hela bindningstiden. Anledningar till att man kan vilja ta ut sitt kapital eller byta bank där man sparar pengar kan exempelvis vara att man märker att det går dåligt för banken man har sitt sparkonto på, vilket kan innebära risker för ens eget sparande.

  • Sparsummor: Vilka summor man sätter in på ett sparkonto är en faktor som kan påverka vilken sparränta som gäller. I vissa fall kan det finnas minimigränser där räntan är lägre om det är en lägre summa pengar som sätts in på sparkontot, och högre om man kommer spara pengar över en viss summa. Beroende på vilken summa man har tänkt spara på sitt konto kan även olika banker erbjuda olika högst sparränta för detta.

 

  • Större eller mindre banker: Det finns både fördelar och nackdelar med att spara pengar på såväl en större bank som en mindre bank. Fördelarna med att ha sparkonto på en större bank kan vara att banken generellt är mer stabil och att sannolikheten att banken kommer bli utkonkurrerad eller gå i konkurs är lägre. Nackdelen med vissa större banker när det gäller sparkonton kan däremot vara att sparräntan som erbjuds är väldigt låg eller ligger på noll procent. Om man är ute efter bra ränta kan det alltså bli aktuellt att se sig om efter andra alternativ.Med en mindre bank kan de riskerna vara större när det gäller att spara pengar där: banken är inte lika etablerad och därmed inte lika stabil på marknaden. Det här behöver inte nödvändigtvis vara ett problem, men kan bli det om sparkontot man har saknar insättningsgaranti och banken går i konkurs. Samtidigt är det vanligt att mindre banker erbjuder högre ränta på belopp när man sparar kapital där. Det kan göra skillnad för ens ekonomi om man hittar ett bra sparkonto och passar och väljer att öppna ett.

Här får man helt enkelt ta ställning till vad man tycker är viktigast samt vilka säkerheter man vill ha och vilka risker man är beredd att ta. Det finns olika sätt att spara kapital på, vilket också gör det möjligt att välja det sätt man tycker passar en själv bäst.

Några saker att tänka på när man ska spara pengar med högst ränta

När man ska spara pengar kan det vara en bra idé att ha en uppfattning om vad det är man kommer spara kapital till, eller varför man sparar. Detta på grund av att det ofta kan säga någonting om vilket sparsätt som är det mest effektiva för en själv. Det kan exempelvis vara skillnad på vilket sätt som är mest lönsamt att spara på om man tänkt spara pengar på kort eller lång sikt. Det kan också påverka hur viktigt det är att ha högst sparränta eller om andra faktorer är viktigare.
Om man vill spara pengar på ett sparkonto kan det vara möjligt att få högst sparränta genom att exempelvis ha en längre bindningstid och spara en högre summa pengar. Däremot behöver inte bra  ränta alltid vara det bästa valet, då det i vissa fall kan vara förenat med vissa risker. Riskerna kan exempelvis vara att insättningsgaranti inte gäller, vilket innebär att du inte har någon garanti att få tillbaka pengarna om banken skulle gå i konkurs eller liknande.

spara pengar hög ränta

En annan sak som kan vara bra att ha koll på innan man bestämmer sig för var man vill spara kapital är att kolla om fria uttag gäller eller inte. Detta innebär alltså om du kan ta ut kapital från kontot utan att betala extra avgifter för det, eller om du behöver betala för att ta ut pengarna därifrån.

Sammanfattning

Vilken bank som erbjuder högst ränta för att spara pengar påverkas av flera faktorer: om kontot har rörlig ränta eller fast ränta, om kontot har statlig insättningsgaranti eller inte, vilken bindningstid som gäller och vilka summor det rör sig om. Om ditt konto omfattas av den statliga insättningsgarantin gäller för upp till 950 000 kr. Insättningsgarantin innebär att du får ersättning av staten om den bank eller institut där du har dina pengar går i konkurs.  För att hitta banken med bättre ränta blir det alltså nödvändigt att ha flera saker i åtanke, vilket också betyder att det inte bara är bra ränta som spelar in utan även saker som rör dig, ditt sparande och hur du vill spara pengar. Upp till 1 år med att sätta in 50 000 kr. Det gäller per år att logga in med att hitta bästa sparräntan och statlig insättningsgaranti med bra sparränta en längre tid än 6 mån. Inte 2 år eller 5 år för 1 000 kronor. Det gäller att hitta bästa sparrräntan bland många sparkonton och högre sparränta.

Recent Posts