Preferensaktier, skall man investera i det?


Last Updated on april 17, 2022 by Maria

Preferensaktier är en form aktie som ger ägaren företräde gentemot vanliga aktier vid en eventuell konkurs eller likvidation. Oftast är utdelning fastställd sedan tidigare. Preferensaktier är vanliga bland fastighetsbolag. Ibland kallas preferensaktier också preffar.

Preferensaktier kan vara en bra idé att titta närmare på och det kan absolut vara en värdefull del av en aktieportfölj.

På Samuelssons Rapport så är preferensaktier en del av våra portföljer.

Recent Posts