Nyckeltal, vad är det? – Förklaring och definition av nyckeltal


Nyckeltal

Nyckeltal som på engelska heter key figures är ett tal som används för att värdera eller analysera ett företags verksamhet.

Ekonomiska nyckeltal kan ge en bild och uppfattning om ett bolags ekonomi.

Nyckeltal kan användas som ett styrmedel när man driver ett företag eller när man investerar i aktier och värdepapper. Det kan ge dig en bild för hur ett företag mår och hur dess ekonomiska siutation ser ut.

Nyckeltal används som grund till jämförelser där de olika måtten kan jämföras med konkurrenter eller resultat inom samma område från förgående år.

Exempel på vanliga ekonomiska nyckeltal är räntabilitetvinstmarginal, P/B tal, P /S tal och kassalikviditet.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Content