Vad är Medelvärden? – Vilket medelvärde är bäst?


medelvärden

Last Updated on april 17, 2022 by Maria

Medelvärden

Jag har gjort några tester med medelvärden på Stockholmsbörsen och Oslobörsen tidigare och försökt att se om det är bäst att aldrig sälja (”buy and hold”) eller köpa och sälja efter ett 200 dagars medelvärde. Du hittar inlägget om medelvärden på OMX och OBX här.

Vem vinner? 200 dagars medelvärde eller”Buy and hold”. Test från 1985 på OMX-index.

Vi såg avkastningen blev något sämre om man tajmade börsen med ett 200 dagars medelvärde men att drawdownen blev avsevärt lägre.

Medelvärden
Medelvärden

Min fråga idag är om det finns något bättre medelvärde än 200 dagars? Jag har nedan gjort en test med 50, 100, 200 och ett 300 dagars medelvärde.

Avkastningen för olika glidande medelvärde

Vi kan se i ovan diagram att bäst avkastning ger ett 50 dagars medelvärde. Drawdownen (DD) är då ungefär 45%. Den lägsta DD får vi om använder ett 300 dagars glidande medelvärde. Då hamnar vi på ca 25%. Vad som är bäst är givetvis vad var och än är mest bekväm med. Klarar du av stora DD eller har du svårt att sova då? Kanske låga DD är lättare för dig och du tycker det är värt att offra lite avkastning om du kan slippa risken och stressen som ofta uppkommer vid stora DD.

En annan dimension av detta är om man handlar med hävstång. Använder du en hävstång så ökar du DD men också avkastningen. Har man bra koll på sin strategi så kan det vara en framkomlig väg också. Oavsett vad så är det viktigt att Du är kompatibel med den approach som du väljer.

Här hittar du många fler strategier och edger.

Allt du behöver veta om medelvärden. Glidande medelvärden, viktade medelvärden & exponentiella medelvärden mm…

Medelvärden som också kallas glidande medelvärde eller som förkortas MA från engelskan moving average. är troligen den mest vanliga indikatorn inom trading och teknisk analys. Den används oftast genom att definiera trender. Man kan även inom vissa delar av den tekniska analysen generera köp- och säljsignaler samt identifiera stöd- och motstånd.

Fördelen med glidande medelvärden

De största fördelarna med glidande medelvärden är att dom är så enkla att använda och att de är tillgängliga i de flesta programvaror och webbsidor som handlar om trading. Du kan dessutom enkelt räkna ut medelvärden med hjälp av exempelvis Excel eller Openoffice. Inom swingtrading så används medelvärden effektivast och bäst genom att använda det som en trendindikator. Genom att bestämma om aktiekursen ligger ovanför eller under ett medelvärde så kan man få en hel del värdefull information. Ett exempel som är effektivt inom swingtrading är att se om kursen idag är ovanför eller under sitt 100-200 dagars medelvärde. Genom att veta det så kan man eliminera många förslusttrades som ofta förekommer i nedgångsperioder på börsen. 200 dagar är ganska lång tid och man kan genom denna bestämma om börsen är i en uppåtgående trend eller tvärtom. Långsiktiga strategier som endast köper och säljer när kursen korsar ett 200 dagars medelvärde har slagit börsen i många index världen över. Det finns även en hel del liknande tester upplagda på Samuelssons Rapport.

Nackdelen medglidande medelvärden

Det största problemet med glidande medelvärden är att det är en eftersläpande indikator. (lagging på engelska) Detta gäller egentligen alla indikatorer. I och med att beräkningen av medelvärden alltid använder föregående dags värde så säger den bara något om vad som hänt historiskt och inte nödvändigtvis något om framtiden. Ett kortare medelvärde såsom ett 5 dagars har en snabbare responstid än ett 200 dagars men problemet med detta är att det är mer ”brus” i 5 dagars. Detta betyder att indikatorn är mer osäker och att den inte är lika användbar.

Formel för glidande medelvärde

För att beräkna ett glidande medelvärde (moving average) behandlas data som ligger n tidsenheter tillbaka i tiden. Antag att en aktiekurs beskrivs av en stokastisk variabel P(t) och vid en given (passerad) tidpunkt är priset p(t). Om tiden vid det givna tillfället är t_i
och k(j) är vikten j tidsenheter bakåt (anpassad så att summan av vikterna blir ett), så blir bakåtsummeringen:

medelvärden formel
medelvärden formel

Övrigt om medelvärden

Det finns många olika typer av glidande medelvärden som kan vara användbara i olika sammanhang och som är värda att testa om du designar strategier. Några av dessa är:

  • Glidande medelvärde (vanligt medelvärde)
  • Exponentiella medelvärdet (EMA)
  • Viktade medelvärden (WMA)
  • Wilders medelvärden (Wilders)
  • Hulls medelvärde (HMA)
  • Använd flera medelvärden i kombinationer
  • Golden Cross
  • Death cross

Recent Posts