Mats Qviberg


Last Updated on juni 27, 2021 by Jessica

Mats Qviberg är son till Marie-Anne och Arne Qviberg. Fadern var inköpare på General Motors Nordiska AB i Stockholm och modern ansvarig för bokföring .

1990 blev Qviberg en samarbetspartner i Hagströms företag och det döptes för att återspegla det. [1] Tillsammans med Hagströmer byggde Qviberg ett finansiellt imperium som började med förvärvet av Investment AB Öresund 1992. Genom delvis okonventionella metoder togs många företag över och ibland störde traditionella svenska affärsmän som Percy Barnevik. Barnevik tjänstgjorde i styrelsen för AB Custos, ett gammalt investeringsbolag, som Qviberg och Hagströmer successivt tog över.

Här kan du läsa mer om Mars Qviberg.

dag styr han ett antal företag. Qviberg är ordförande i Öresund. I slutet av augusti 2010 visade sig att HQ Bank inte hade tillräckligt med pengar för att fungera som bank enligt svensk lag på grund av riskfyllda och misslyckade spekulationer vid bankens interna handelsavdelning. Söndagen den 29 augusti 2010 drog den svenska Finansinspektionen sitt tillstånd att fungera som bank. Banken stängdes flera dagar efter den 29: e.

Enligt svenska medier hade cirka 900 kunder pengar på sina konton som översteg den svenska bankgarantin på 500 000 kronor. En rapport från FI säger att HQ Banks avdelning för riskkontroll hade en svag position vid banken.

 

Recent Posts