MACD, vad är det? – Moving Average Convergence Divergence


MACD är en tradingindikator som står för ”Moving Average Convergence Divergence”, och används bland annat för att läsa av trendens riktning och styrka.

MACD består av tre olika delar:

  • MACD-linjen
  • Signallinjen
  • Histogram
  • Nollinjen

MACD-linjen

MACD-linjen räknar man ut genom att subtrahera ett längre exponentiellt medelvärde från ett kortare EMA. Oftast har de två medelvärdena värdena 26 och 12.

Läs mer om vad MACD är och hur man använder det

What Is MACD?

Signallinjen

Signallinjen är ett 9-perioders glidande medelvärde av MACD-linjen.

Histogram

Histogrammet visar hur stor skillnaden mellan de MACD-linjen och signallinjen är, och kan anta positiva och negativa värden.

Nollinje

Nollinjen är en linje som visar var MACD går från positiva till negativa värden. Precis som det låter, är det en linje som ligger på nollan.

MACD används bland annat för att utläsa översålda och överköpta nivåer. Ett vanligt tillvägagångssätt är att gå lång när MACD penetrerar signallinjen underifrån, och gå kort när signallinjen penetreras från ovan.

En köpsignal som sker i negativt territorium, d.v.s när MACD-linjen är under noll, anses vara av bättre kvalitet än när indikatorn är positiv. Tvärtom gäller för blankningssignaler. Detta beror på att jämviktspendlande strategier tenderar att fungera bättre ju mer priset har rört sig i en riktning. Ett positivt MACD-värde indikerar således att priset har gått upp under en längre period än om värdet hade varit negativt. Tvärtom gäller för den jämviktspendlande logiken.

Recent Content

link to Candlesticks - Bilder av olika mönster och patterns - lista med Candlestick

Candlesticks - Bilder av olika mönster och patterns - lista med Candlestick

Vad är Candlesticks? En candlestick är en typ av prisdiagram som visar höga, låga, öppna och slutna priser på en aktie för en viss period. Den härstammar från japanska rishandlare och handlare för att spåra marknadspriser och dagliga momentum hundratals år innan de blir populariserade i USA. Den stora delen av candlesticken kallas den ”riktiga […]