Likvida medel, vad är det? – Förklaring och definition


Likvida medel, vad är det? – Förklaring och definition

Likvida medel vär detsamma som pengar eller kontanter som är direkt tillgängliga. Aktier och optioner är exempelvis inte likvida medel.

Inom redovisning räknas följande tillgångar som likvida medel: kassan, bankmedel och postgiro.

Synonymer till likvida medel är cash, kassa, kontanter, reda pengar.

Likvida medel heter på engelska liquid funds.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Content

link to Candlesticks - Bilder av olika mönster och patterns - lista med Candlestick

Candlesticks - Bilder av olika mönster och patterns - lista med Candlestick

Vad är Candlesticks? En candlestick är en typ av prisdiagram som visar höga, låga, öppna och slutna priser på en aktie för en viss period. Den härstammar från japanska rishandlare och handlare för att spåra marknadspriser och dagliga momentum hundratals år innan de blir populariserade i USA. Den stora delen av candlesticken kallas den ”riktiga […]