Lendify risk


Last Updated on juni 27, 2021 by Jessica

Vid alla typer av investeringar man kan göra finns det alltid en viss potentiell risk inneboende. Detta gäller även när man investerar i Lendify. Lendify är ett sätt för – huvudsakligen privatpersoner – att låna ut pengar till andra, i utbyte mot en summa pengar utöver de som lånet omfattar. Risken som finns i detta, för långivare, är – precis som vid alla typer av lån – att man inte får tillbaka pengarna.

För att sprida risken i investeringar man gör i Lendify kan man exempelvis se till att investera i flera olika lån, för att på så sätt ha sitt kapital mer spritt och inte lika beroende av en specifik låntagare. När man beslutar sig för att investera i privatlån bör man dock, precis som vid alla investeringar, vara beredd på att man kanske blir av med pengarna, och att kunna hantera det om det skulle ske.

Recent Posts