Intäkt, vad är det? – Förklaring och definition av intäkt


Last Updated on juni 27, 2021 by Jessica

Intäkt, vad är det? – Förklaring och definition

Intäkt är ett uttryck för att man fått pengar för någon sak eller prestation.

Intäkt är också kopplat till företagets redovisning  och beskattning.

Intäkt är en periodiserad inkomst.

En iIntäkt är med andra ord en periodiserad inkomst, det vill säga inkomst hänförd till perioden den avser.

En intäkt är värdet i pengar av de prestationer som utförts under en tidsperiod, alltså värdet av periodens försäljning.

Synonymer tilll intäkt är inkomst, förtjänst, vinst, lön, avkastning, ersättning och arvode.

Recent Posts