Indexfond


Last Updated on juni 27, 2021 by Jessica

Indexfond

Indexfond (även kallad passiv fond) är en värdepappersfond som strävar efter att dess värdeutveckling ska spegla ett visst marknadsindex. En aktiebaseradindexfond bygger på den enkla regeln att köpa samma andel av varje aktie som aktien har i det index. som fonden har valt att följa. En indexfond kan vara både en ETF som lämpar sig för ETF handel och en vanlig aktiefond.

Recent Posts