Hur Många Dagar Är Det Kvar Till Ett Speciellt Datum?

Last Updated on February 10, 2024 by Maria

Table of Contents

Hur Många Dagar Är Det Kvar Till Ett Speciellt Datum?

Undrar du hur många dagar det är kvar till påsk, jul, din födelsedag eller något annat viktigt datum i ditt liv. Önskar du ibland att det vore så enkelt som att skriva in dagen i en räknare och inom en sekund se dagarna nedräknade på din skärm. Med vår nedräknare skriver du helt enkelt in vilket datum och år du är ute efter att räkna ned från sedan ser du på displayen hur många dagar, timmar, minuter och sekunder det är kvar till den dagen! Du kan även räkna ut datum bakåt i tiden för att se hur många dagar det var sedan någonting inträffade, till exempel hur många dagar var det sedan andra världskriget bröt ut?

 

Den Gregorianska kalendern

Den Gregorianska kalendern är den mest använda kalendern i världen och är döpt efter den romerska påven Gregorius XIII som introducerade kalendern i oktober 1582. I den Gregorianska kalendern består ett standard år av 365 dagar med en skottdag i februari under ett skottår. Vi har använt oss av den Gregorianska kalendern i över 436 år, trots detta ifrågasätter vissa varför vi fortfarande använder den.
Månaderna april, juni, september och november har 30 dagar, de övriga månaderna består av 31 dagar medan februari endast har 28 dagar under ett standard år och 29 under ett skottår.
Den Gregorianska kalendern är en reformerad variant av den Julianska kalendern som i sin tur är en modifikation av den antika romerska kalendern som man baserade på måncyklerna och månens olika faser. Man tror att de upptog en tio månader lång kalendercykel innehållande 304 dagar med 50 resterande för en okategoriserad vinter. Problemet med denna kalender var att årstiderna hamnade fel, och senare korrigerade detta med mer noggranna kalendrar.

Kalender – rolig fakta

 

  1. Det ursprungliga målet med den Gregorianska kalendern var att ändra påskens datum. När påven Gregorius först introducerade den Gregorianska kalendern följde Europa den Julianska kalendern, verkställd av Julius Caesar. Romarna hade räknat fel på hur lång tid det tog för solen att återvända till samma position i årstidernas cykler, ett så kallat solår. De hade räknat fel på detta med 11 minuter vilket ledde till att kalendern inte synkroniserade med årstiderna. Gregorius uppfattade att påsk, som traditionellt inträffar den 21 mars, inträffade längre bort från våren med varje år som gick.

 

  1. Skottår inträffar inte var fjärde år i den Gregorianska kalendern. Den Julianska kalendern inkluderade en extra dag i februari var fjärde år men Aloysius Lilius, den italienska vetenskapsmannen som utveckladen det system påven Gregorius sedan verkställde år 1582, insåg att genom att addera så många dagar blev kalendern för lång. Han föreslog skottdagar på år som kan delas med fyra såvida året inte heller är delbart med 100. Om året kan delas med 400 adderas en skottdag oavsett. Trots att detta låter väldigt förvirrande så löste det nästan hela problemet med tidsförskjutningen som Caesars kalender hade skapat.

 

  1. Den Gregorianska kalendern skiljer sig från ett solår (så lång tid det tar för solen att återvända till en speciell position) med 26 sekunder per år. Trots Lilius försök att synkronisera kalendern med årstiderna är hans system fortfarande lite ur synk med 26 sekunder per år. Detta innebär att vid år 4909 kommer den Gregorianska kalendern ligga en hel dag före solåret.

 

  1. Innan vi anammade den Gregorianska kalendern inföll det engelska nyåret den 25 mars eller så kallad “Lady Day”. Efter Julius Caesars kalenderreform 46 f.Kr inföll 1 januari som första dagen av året. Under medeltiden ersatte europeiska länder den med dagar som hade en viktig religiös innebörd så som 25 december (Jesus födelse).

 

 Räkna ut manuellt

Du sparar mycket tid genom att använda räknaren, skulle du exempelvis räkna ut datumen manuellt tar det både mer tid och du kommer behöva utöva ett litet hjärngympapass.
 För att räkna ut manuellt måste du först veta hur många dagar varje månad innehåller, du vet att det är 30 dagar i april, juni, september och november och att februari består av 28 dagar förutom under skottår då det innehåller 29 dagar, de övriga sju månaderna, januari, mars, maj, juli, oktober samt december består av 31 dagar.

Högtider

En högtid är en dag som enligt sedvänja eller lag är speciell, såpass att i de flesta fall får man ledigt från skolan och jobbet, i vissa fall får man mer betalt om man jobbar den dagen.
De allra flesta högtider fyller en kulturell, historisk, nationell eller religiös funktion, vanligtvis involverar en högtid någon form av firande, i vissa fall är firandet globalt så som jul och nyår.
I vissa länder hålls det firanden som stänger ner delar av en stad eller affärsverksamheter, till exempel Carnival do Brasil i Brasilien som stänger igen hela eller delar av staden i en vecka. Vissa högtider är fixerade till en viss dag, exempelvis nyårsafton som sker den 31 december varje år. Vissa andra högtider som man skulle kunna tänka sig vara fasta datum, som till exempel Martin Luther King Jrs födelsedag, infaller på en “Flytande måndag”.

Sammanfattning

Vi har gått igenom några olika kalendersystem i vår tid, allt från den Julianska kalendern utformad av Julius Caesar som resulterade i att våra årstider inte synkroniserade med kalendern eller med solåret. Detta rättades sedan till av Lilius med hjälp av den Gregorianska kalendern antagen av påven Gregorius XIII. Vi ligger ännu idag i otakt med solåret med 26 sekunder per år.

Genom hela kalenderresan har högtider spelat en stor roll för oss och vi har firat dessa dagar över hela världen på olika sätt. Vare sig det är en nationell, kulturell eller religiös högtid så sker dessa firanden oftast på en viss dag varje år.

Om du nu vill testa denna räknare kan du enkelt räkna fram eller bak till vilken dag du vill och sedan se exakt hur många kalenderdagar, timmar, minuter och sekunder det är kvar tills den dagen, något enklare än de uträkningar vetenskapsmännen använde sig av förr för att ta fram nya kalendrar.

Leave a Reply