Hur fungerar ett investmentbolag?

Hur fungerar ett investmentbolag?

Ett investmentbolag är ett bolag som satsar på att köpa aktier i andra aktiebolag. Deras hela affärsidé är med andra ord att investera i andra bolag. Man kan i princip säga att det finns två olika sorters investmentbolag.

Den första sorten satsar på att långsiktig öka värdet på aktier inom det egna företaget, med andra ord vill de öka sitt eget värde så att aktierna du investerat i ökar i värde.

Den andra sortens investmentbolag är s.k. maktbolag. De satsar på att styra och kontrollera andra företag där värdeökningen inte längre är lika viktig. Dock är de flesta investmentbolag en blandning av både dessa former.