EBITDA – Vad betyder det? | Definition och förklaring av EBITDA


EBITDA

EBITDA är en förkortning som står för Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Det är på engelska och betyder direkt översatt att det är ett mått på ett företags rörelseresultat före nedskrivningar, räntor, avskrivningar, skatt, nedskrivningar och goodwillavskrivningar. På lite enklare svenska så betyder det ”intäkter före ränta, skatt, avskrivning och amortering”. EBITDA används för att värdera företag.

LÄR MER HÄR: Ebitda

EBITDA är en bokföringsterm och är kopplade till ett företags resultat. Vi hittar dessa siffor i ett företags resultatrapport.

EBITDA relaterar ett företags värde (EV), inklusive skulder till hur stora vinster företaget gör. Multipeln är nära besläktad med P/E.

EBITDA
EBITDA

Bokstäverna i EBITDA betyder översatt från engelska till svenska följande:

Bokstav Betydelse Förklaring
E Earnings (Resultat) Rörelseresultatet
B Before (före) Vi exkluderar
vissa delar nedan
I Interest (räntor) Hur mycket är
lånat och vilka
räntor är det.
T Taxes (skatter) Skatter kan
Variera beroende
på land och vad
som säljs.
D Depreciation (avskrivningar) Tex värdeminskningar
på fastigheter
A Amortization (amortering) Avbetalning på lån

Formeln är: EBITDA = EBIT(Rörelsekapital) + Avskrivningar

Är EBITDA ett bra värderingsnyckeltal?

En del anser att EBITDA tillhör de nyckeltal som är bland de bättre som finns att tillgå om man vill värdera företag och aktier. Det är enligt dom ett sätt att bedöma ett bolags ”riktiga” kassaflöde genom att man lägger på avskrivningar och samtidigt tar hänsyn till skuldsättningen vilket man lägger på ovanför börsvärdet. I vissa fall så har nyckeltalet till och med blivit ännu mer populärt än P/E-tal. För den del analytiker så är det en självklarhet att använda nyckeltalet.

Video om vad EBITDA betyder

Det finns många fler nyckeltal än EBITDA man kan använda om man vill göra en fundamental analys. Om det görs rätt så kan nyckeltal som EBITDA ge oss bra och värdefull info om ett företag och dess aktie. Om du vet hur du skall tolka dessa så kan de ge dig en värdefull bild på hur ett företags verksamhet ser ut. Här kan du läsa mer om vår syn på fundamental analys.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi,trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med mer än bara nyckeltalet EBITDA.

Recent Content