Kan man bli rik på att investera i aktier eller på trading?


Last Updated on november 7, 2021 by Jessica

Du har kanske hört ett flertal historier om aktiemarknaden, bra, dåliga och ibland extremt bra. Just därför kanske du undrar om det är möjligt att bli rik på aktier.

Ja, du kan bli rik på aktier om du börjar tidigt, tänker långsiktigt, startar med att investera ett ganska stort kapital och regelbundet satsar mer. Och det som är bra är att du inte behöver veta så mycket om enskilda aktier innan du kan börja investera.

När du ska investera i aktier finns det mer att göra än att köpa ett fåtal aktier. I den här artikeln kommer vi att diskutera på vilka olika sätt som du kan investera i aktier, vikten av att diversifiera investeringen och andra tips för att bygga välstånd, men först av allt behöver du veta hur du kan bygga välstånd genom att investera i aktier.

Varför det är möjligt att bli rik genom att investera i aktier

Att handla på aktiemarknaden är inte bara ett sätt att skaffa sig extra inkomster, den har frambringat många miljonärer och även miljardärer

över tid.

I själva verket kan du vara på rätt väg att bli miljonär med rätt kompetens och tankesätt. Fastän marknaden är känd för sin osäkerhet, finns det inte någon lättare väg att bli rik än att investera i aktier. Det finns en mängd olika framgångshistorier som bevisar det, och det behövs bara en bra investering som har varat tillräckligt länge för att förändra din egen.

Men du behöver förstå att det tar tid att ackumulera välstånd. Hemligheten bakom att investera ligger inte i snabba vinster utan i ackumuleringen av avkastning från marknaden under en lång tid. Så för att förstå varför du kan bygga välstånd på aktiemarknaden, låt oss förklara följande:

Långsiktig värdestegring och ränta-på-ränta

Som den store vetenskapsmannen Albert Einstein en gång noterade, är principen att återinvestera ett av de största världsundren, den som förstår det tjänar på det, och den som inte gör det får betala.

Med andra ord bygger du antingen värde genom att återinvestera din avkastning eller så betalar du för att du inte gör det genom att dina pengar förlorar i värde genom inflationen.

Principen att återinvestera gör det möjligt att tjäna en avkastning på en tidigare avkastning utöver avkastningen på den första investeringen.

Det ökar räntan på räntan, vilket är den ränta du tjänar på både det ursprungliga kapitalet och den tidigare intjänade räntan.

Som investerare kan du bygga välstånd genom principen ränta på ränta genom att återinvestera dina vinster – antingen från kapitalvinster eller räntor (utdelningar) – för att tjäna mer pengar över tid. Detta leder till en exceptionell ökning av dina tillgångar eftersom både ditt ursprungliga kapital och de ackumulerade vinsterna från de tidigare perioderna genererar vinster vid varje tillfälle.

Låt oss t ex anta att du investerar 1 000 kronor i en tillgång som genererar 10 procent årligen i avkastning. I slutet av första året kommer du ha tjänat 100 kronor och din totala tillgång har stigit till 1 100 kronor. I slutet av andra året kommer du att tjäna ytterligare 110 kronor, vilket ökar ditt totala tillgångsvärde till 1 210 kronor. Detta innebär att du tjänade 10 procent (100 kronor) på ditt ursprungliga kapital och 10 procent på förra årets avkastning.

Om du fortsätter att få 10 procents avkastning varje år under 10 år, kommer din investering vara värd omkring 2 593 kronor. Ränta på ränta är en stark faktor när man bygger värde, och tiden är nyckeln. Det betalar sig därför att börja investera tidigt.

 Kapitaltillskott

Fastän börsen kan vara kortsiktigt irrationell, så ökar vanligtvis aktier i bra företag över tid, förutsatt att företaget fortsätter att göra lönsamma affärer och generera allt högre vinster.

Marknaden rör sig i cykler, en marknad i hausse följs ständigt av marknader i baisse – när aktierna sjunker i värde – men bra aktier överlever varje sorts marknadsförhållande och fortsätter öka i värde. Bland de bra aktierna kan några utvecklas extremt bra och kallas vinnare på marknaden. Om du hittar marknadsvinnarna relativt tidigt när de fortfarande är okända är det ett effektivt sätt att bli miljonär. En Berkshire Hathaway aktie var 1964 värd omkring 19 dollar, men idag den 12 juli 2019 är den värd 321 093.00 dollar – du kan räkna själv. Under dessa 55 år har det varit inte mindre än 8 baisses, ändå har bolaget frodats. Apple erbjöd på samma sätt sina aktier för 2.75 dollar vid sin börsintroduktion 1980, och idag handlas aktien för 230.30 dollar.

Utdelningsfaktorn   

En del framgångsrika företag ger regelbundet utdelningar. En aktieutdelning är en belöning som ett bolag ger sina lojala aktieägare framförallt vid slutet av räkenskapsåret.

Oftast tas det mesta av utdelningarna från företagets vinster för året i fråga men utdelningens storlek måste beslutas av styrelsen eller av aktieägarna.

De flesta utdelningar betalas ut kontant, men kan också betalas ut som aktier eller del i annan tillgång. När aktierna betalas ut kontant kan aktieägaren besluta sig för att använda dem för att köpa nya aktier i bolaget i fråga eller i andra bolag.

Utdelningar spelar således en viktig roll för att bygga välstånd. De kan investeras regelbundet, och över lång tid kan detta leda till enorma effekter

och maximera avkastningen.

Exemplet med Warren Buffet

Om du fortfarande är tveksam om möjligheterna att bli rik genom att investera i aktier kommer här ett välkänt exempel på någon som blev extremt rik via aktiemarknaden. Du har förmodligen hört talas om honom, han är den näst rikaste mannen på jorden, enligt Forbes 2019, och lätt räknat den mest populäre investeraren över tid.

Warren Buffet kallas ofta oraklet från Omaha och startade sin resa på aktiemarknaden vid 11 års ålder när han köpte 6 aktier av City Service`s

preferensaktie för 38 dollar per styck. Aktien skulle så småningom öka sitt värde till 200 dollar per aktie efter en nedgång till 27 dollar per aktie.

Han levererade som tonåring tidningen Washington Post och tjänade 175 dollar per månad, vilka han sparade. Han tjänade också pengar
på andra affärer och när han tog sin examen vi 21 års ålder hade han mer än 20 000 dollar i tillgångar, av vilka han investerade 65 procent i GEICO försäkringar.

Efter att ha arbetat i Ben Graham´s företag (Ben var hans mentor) under två år, bildade han flera partnerskap för att få fram pengar. 1962 upptäckte han ett textilföretag, Berkshire Hathaway, som sålde sina aktier under 8 dollar per styck, och så småningom tog han över ledningen av företaget. Nu handlas aktien för mer än 320 000 dollar per aktie.

Hur man blir rik på att investera i aktier

En av de intressantaste sakerna med att investera i aktier är att man inte behöver några förkunskaper och du kan starta med de resurser du har och starta därifrån. Om du fortfarande är i 20 eller 30 års åldern och börjar investera nu kan det vara det bästa beslutet i ditt liv. Fast en del mäklare kräver att du har en viss summa för att öppna ett konto så finns det många som tillåter att du öppnar ett konto med 0 kronor förutsatt att du förbinder dig att deponera något varje månad. Det är bara att söka runt, du kommer med säkerhet att hitta en mäklare som passar dina behov.

Innan du börjar att investera i aktiemarknaden behöver du förstå vilken typ av investerare du vill bli eftersom det bestämmer det sätt som du interagerar med marknaden. Det finns olika sätt att förhålla sig till att investera – aktiv investering och passiv investering. Låt oss förklara vad de betyder så att du kan välja den stil som passar dig.

Aktiv investering

Detta medför att du blir aktivt involverad i att köpa och sälja aktier och det innebär att det är du som väljer ut de aktie som ska köpas, när de ska köpas och hantera din aktieportfölj med aktier. För att göra allt detta behöver du lära dig att analysera aktier och använda fundamentala och tekniska strategianalyser.

Fundamental analys innebär att kunna utvärdera företagens prestation bakom aktierna för att värdera deras riktiga värde och potential för långsiktigt växande. Några investerare är mer intresserade av ett företags potential för tillväxt och kallas tillväxtinvesterare. Andra investerare som Warren Buffet letar efter vinstgivande företag som tillfälligt säljer under sitt riktiga värde och de kallas värdeinvesterare.

Teknisk analys innebär att analysera en akties tidigare prisrörelser för att fastställa den troligaste riktningen priset kommer att ta i framtiden.

De som följer teknisk analys använder mönstren priserna bildar och tekniska indikatorer i sina analyser och de behåller oftast inte en aktie länge.

 

Passiv investering

Om du förhåller dig passiv när du investerar behöver du inte lära dig att analysera aktier. Du investerar bara dina pengar och låter dem ligga under en lång tid. Din investering ökar medan du håller på med annat.

Det finns tre vanliga sätt att investera:  Passivt, d vs traditionella, aktieandelsfonder, fonder uppbyggda på byteshandel och indexfonder. Att investera i aktieandelsfonder innebär att du köper in dig i en korg med aktier som förvaltas av en portföljförvaltare. Fonder som handlas på börsen är korgar med aktier som handlas som enstaka enheter. Man kan köpa dem på precis samma sätt som aktier. Några följer aktieindex och refereras till som indexfonder. Det har visat sig att indexfonder presterar bättre än de flesta aktieandelsfonder och fordrar
mindre avgifter än ömsesidiga fonder.

Om du t ex investerade bara 1 000 kronor år 1980 i en indexfond som följer S&P index – som har givit en årlig avkastning på 10 procent – skulle de nu vara värda 41 144 78 kronor. Föreställ dig nu att du lägger undan 1 000 kronor i detta investeringsverktyg varje år från 1980 till idag eller

10 000 kronor det första året och sedan 1 000 dollar varje år – ja, du kan själv räkna ut vad det blir.

Undersökningar har visat att indexfonder nästan alltid, över tid, slår en typisk investerare som investerar aktivt. Passiv investering besparar dig avgifter och skatter eftersom investeringen lämnas i fred under lång tid.

Vikten av att diversifiera

Huruvida du väljer att investera aktivt eller passivt måste du ha en sak i bakhuvudet, det är hur du ska minimera risk, och det är vad diversifiering handlar om. Diversifiering är en strategi att hantera risk, där en stor mängd tillgångar är inkluderade i aktieportföljen. Det rationella är att när en tillgång presterar dåligt kan de tillgångar som presterar bra neutralisera effekten. Detta är troligen delvis varför indexaktier och ETF aktier presterar bättre än den typiske aktive investeraren.

Genom att följa en korg med aktier kan man se att dessa aktier är till sin natur diversifierade. Även om du investerar i en aktiefond kan det löna sig att ha aktier i andra slag av tillgångar också. Även om du är en aktiv investerare är det mycket viktigt att undvika aktier som är nära relaterade till varandra eftersom de svarar på liknande sätt till marknadskrafterna. När en negativ marknadshändelse inträffar kan förlusterna bli mycket stora. En tumregel är att undvika aktier i samma industri eller i en sådan som erbjuder samma typer av tjänster. Dessutom är det nödvändigt att investera i andra tillgångar som obligationer, REITS och råvaror.

 

Rekommendationer för att bygga välstånd

Följande tips kan hjälpa dig i din resa mot att skapa en förmögenhet:

 

Ha ett långsiktigt perspektiv

Du kommer troligen inte att bli rik över en natt, så det gäller att ha rätt tankesätt. Bygga välstånd är ett långsiktigt mål och fordrar
tålamod.

 

Investera i dig själv

Det betalar sig att investera i sig själv. Förbättra dina färdigheter så att du kan tjäna mer, antingen på att bli befordrad i ditt nuvarande jobb eller på att få ett bättre betalt jobb. Du kan lära dig nya färdigheter också.

 

Spara dagligen

Se till att du sparar pengar varje dag. Det spelar inte någon roll hur lite. Sparar du 5 dollar varje dag blir det 1 825 dollar om året.

När du sparar får du mer pengar att investera.

 

Öka värdet på din portfölj regelbundet

Ta till vana att addera värde till din portfölj regelbundet. Låt oss säga månads- eller årsvis. Om du har vanan att spara kommer du alltid att ha pengar att lägga till din bas av tillgångar.

Kan du bli rik på att trada på aktiemarknaden?

Ett annat sätt att investera är att handla i aktier. Att handla med aktier fordrar mycket tid och är psykologiskt krävande.

När man investerar bör man avstå från att för ofta se på aktiernas ställning men när man tradar behöver man övervaka dem dagligen
eftersom du går in och ur marknaden oftare. Slutligen, kan du bli rik genom att trada aktier?

 

Ja, du kan bli rik genom att handla aktier på börsen. Emellertid, beroende på vilken sorts trading vi talar om, tar det mycket längre tid än att investera passivt. Men den möjliga vinsten i aktiv trading är ofta mycket större än i vanliga investeringar.

Här är fyra vanliga tradingmetoder som kan göra dig rik över tid

Swing trading

Swing trading är den perfekta trading metoden för nybörjare. Så snart du har en strategi för hur du ska trada och rutiner på plats, kan
det ta så lite som 15 minuter om dagen. Du behöver bara tillbringa lite tid efter det att börsen stängs och skanna marknaden efter köpsignaler

och sedan placera dina order för kommande dagen.

Day Trading

Day Trading är en tidslukande metod som inte rekommenderas nybörjare. I korthet betyder daytrading att du avslutar alla placeringar före dagsslutet. Daytrading, som alla andra former av trading, håller på att bli allt svårare eftersom det finns mer konkurrens på marknaden.

Positionshandel

Positionshandel är när du behåller dina positioner under en lång tid, från ett par veckor till ett par månader, i förhoppning att fånga de största
svängningarna på marknaden. På det sättet kan positionstrading sägas vara swing trading med ett längre hållningsperiod.

Algoritmisk handel

Algoritmisk handel är en form av trading, där du definierar dina ingångs och utgångs kriterier i en tradingstrategi, som sedan blir utförd av en dator. Med algoritmisk trading kan du trada swing trading, day trading och positionstrading simultant. Den typ av trading du gör är helt beroende av din tradingstrategi, och med hjälp av datorn kan du lätt trada dussintals strategier simultant. Detta gör algoritmisk handel överlägsen många andra trading metoder eftersom den gör det möjligt för dig att sprida dina risker då du tradar många marknader och använder flera metoder samtidigt.

Vilken metod ska du välja?

Vi rekommenderar definitivt nybörjare att börja med swing trading för att se om trading är något för dig. När du sedan känner dig bekväm, kan du

öka intensiteten genom att gå över till algoritmisk handel. I våra artiklar om swing och algoritmisk trading har vi täckt in den viktigaste informationen om dessa två trading metoder.

Sammanfattning

Många människor har blivit välbeställda genom aktiemarknaden. Du kan också bli rik genom att investera i aktier om du kan göra vad som

är nödvändigt. Tiden är en nyckelfaktor i att bygga välstånd, så du behöver starta tidigt. Trading är ett annat sätt att bli rik på aktiemarknaden.

Oavsett vad du väljer är det dags att sätta igång!

Recent Posts