Vad är avskrivning? – Förklaring och definition av avskrivning


Avskrivning

Avskrivning är att fördela kostnaden av en tillgång under dess ekonomiska livslängd.

När en tillgång har köpts och skall användas under en längre period så kan kostnaden för denna fördelas över hela perioden.

Detta görs genom att bolaget varje år minskar värdet på tillgången i balansräkningen, och den årliga minskningen ska motsvara den ungefärliga värdeminskningen som tillgången haft under det gångna året.

Avskrivning kallas på engelska depreciation.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Content

link to Candlesticks - Bilder av olika mönster och patterns - lista med Candlestick

Candlesticks - Bilder av olika mönster och patterns - lista med Candlestick

Vad är Candlesticks? En candlestick är en typ av prisdiagram som visar höga, låga, öppna och slutna priser på en aktie för en viss period. Den härstammar från japanska rishandlare och handlare för att spåra marknadspriser och dagliga momentum hundratals år innan de blir populariserade i USA. Den stora delen av candlesticken kallas den ”riktiga […]