Vad är avskrivning? – Förklaring och definition av avskrivning


Last Updated on juni 27, 2021 by Jessica

Avskrivning

Avskrivning är att fördela kostnaden av en tillgång under dess ekonomiska livslängd.

När en tillgång har köpts och skall användas under en längre period så kan kostnaden för denna fördelas över hela perioden.

Detta görs genom att bolaget varje år minskar värdet på tillgången i balansräkningen, och den årliga minskningen ska motsvara den ungefärliga värdeminskningen som tillgången haft under det gångna året.

Avskrivning kallas på engelska depreciation.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Posts