Aktiebelåning, vad är det? – En guide till hur aktiebelåning fungerar


Last Updated on juni 27, 2021 by Jessica

Aktiebelåning

Aktiebelåning innebär att låna pengar av sin aktiemäklare att köpa nya aktier för. Det ger en hävstångseffekt med chans till högre avkastning. Aktiemäklaren har dina aktier som säkerhet för lånet.

Så fungerar aktiebelåning

Flera aktiemäklare erbjuder aktiebelåning. Med dina aktier som säkerhet får du låna en summa pengar som kan användas för att köpa nya aktier. Resultatet blir en hävstångseffekt på dina investeringar.

Exempel

Om du använder aktiebelåning till 50 procent på aktier som har ett sammanlagt värde av 100 000 kronor, då får du loss 50 000 kronor att investera i nya aktier. Din aktiedepå är nu värd 150 000 kronor. Du äger själv alla aktierna i depån men du har använt aktiemäklarens pengar för din aktiebelåning.
Om värdet på din depå stiger med 10 procent under ett år ökar värdet på dina aktier med 15 000 kronor. Du väljer då att sälja dina belånade aktier. Nätmäklaren i exemplet tar ut 1,75 procent i ränta, vilket motsvarar 875 kronor av lånebeloppet.
Värdet på depån är nu knappt 114 125 kronor: 100 000 kronor + 15 000 kronor i vinst – 875 kronor i ränta. Utvecklingen på aktiedepån med aktiebelåning blev 14,12 procent under året, jämfört med aktiernas egentliga utveckling på 10 procent. Detta kallas för hävstång.

Aktiebelåning
Aktiebelåning

Låg ränta

Flera aktiemäklare erbjuder låg ränta på sin aktiebelåning. Det är till och med möjligt att låna till 0 procent ränta upp till ett visst belopp. Aktiebelåning är därför ofta mycket billigare än både privatlån och bolån.

Ökad risk

Nackdelen med aktiebelåning är den ökade risken. Hävstångseffekten verkar även i motsatt riktning. Om värdet på dina aktier går ner förlorar du mer pengar än vad du annars hade gjort utan aktiebelåning. För att kompensera för risken sätter aktiemäklaren upp gränser för hur mycket du får belåna dina aktier. Ofta får du låna mer om du belånar aktier i stora och stabila bolag.

Sammanfattning

Genom att belåna dina aktier uppnår du en hävstångseffekt på dina placeringar. Nätmäklarnas ränta är ofta mycket prisvärd. Risken med aktiebelåning är att du kan förlora mer pengar om värdet på aktierna sjunker.

Recent Posts