Vad händer med spelaktierna efter nyår?

Last Updated on February 10, 2024 by Maria

Om drygt en månad avvecklas statens monopol på den svenska spelmarknaden. Det innebär att en ny och mer strukturerad marknad kommer att ta vid och det kommer att påverka både spelbolagens arbete och deras aktier.

(“Trader of the Apocalypse” (CC BY-ND 2.0) av David Blackwell..)

Den 1 januari träder de nya spellagarna i kraft. I och med internets uppkomst har lagarna, som skrevs på 80-talet, blivit förlegade och EU:s regler för fri handel med varor och tjänster har gjort att utländska företag har kunnat erbjuda spel till svenskar utan att staten varken har kunnat ställa krav eller granska marknaden. Trots en relativt positiv syn på en omreglerad spelmarknad har det uppstått en oro på Stockholmsbörsen, där de flesta svenska spelbolag är börsnoterade. Många aktieägare inväntar nu det nya året för att se vilka konsekvenser de nya reglerna och licenssystemet kommer att ha.

Långsiktig vinst

Lagändringen och omregleringen har i det stora hela välkomnats av flera parter men det är tydligt att marknaden ändå är orolig. Om ett börsnoterat spelbolag, som framför allt har varit verksamt på den svenska marknaden, inte skulle få sin licens beviljad av Spelinspektionen till det nya året, skulle det kunna betyda slutet för det bolaget. Den här oron har synts hos flera aktieägare, och det har i sin tur inneburit att marknadsvärdet på spelaktierna har stått still och på vissa fronter sjunkit.

Däremot ska man inte vara cynisk och tro att den nya spelmarknaden kommer att innebära slutet, tvärtom. Tittar man långsiktig tror många analytiker att marknaden kommer att stabilisera sig. Förhoppningsvis fortsätter den att växa i samma takt som tidigare när de nya reglerna har fallit på plats, och eventuella frågor om lagtexterna och riktlinjerna har retts ut.

(“Analyzing Financial Data” (CC BY-SA 2.0) av Dave Dugdale.)

Minska förlusten

Den nya spellagen tros påverka aktierna i de mindre bolagen mest. Men även de större bolagen har vidtagit åtgärder för att undvika förlusten som kommer av den nya skatten. I våras såg man de första tecknen på att spelbolag började att köpa upp varandra och bilda bolagsgrupper. Senast i raden att eventuellt köpas in till en större koncern, vars tillväxt har varit stabil men vars aktier har legat lågt – i alla fall fram till dess att ryktet kom om att ett köpbud hade lagts på det svenska företaget.

Kortfattat om spellagen

Den nya spellagen innebär flera nya saker för bolagen, och endast positiva saker för spelarna. För att få erbjuda spel måste spelbolagen ansöka om en licens för den typ av spel de vill erbjuda: vadhållning, casinospel etc. Marknadsföring och erbjudanden om bonusar måste ske med måttfullhet samtidigt som allt spelande och alla spelare måste registreras. Utöver det blir bolagen, oavsett om de är verksamma från Sverige eller utlandet, skatteskyldiga.

Ytterligare krav som ställs på aktörerna är att de beläggs med omsorgsplikt. Det innebär att de är skyldiga att ta ansvar för spelarna och se till att de främjar ett sunt spelande samt att de eliminerar riskbeteenden. Det här innebär flera nya uppgifter och arbetssätt för spelbolagen, men som i det stora hela tros gynna både dem och marknaden.