Trots riksbankens höjning av reporäntan: Den stigande inflationen kan påverka forex trading


Last Updated on maj 13, 2023 by Maria

Sveriges inflationstakt har varit den högsta sedan 1990-talet – och det finns risker att inflationen kan bli ännu högre under en tid framöver.

I ett försök att pressa ned inflationen i landet har Riksbanken följt i många andra länders fotspår. Nämligen att höja reporäntan och sänka räntan för att köpa värdepapper.

Det här är två exceptionellt stora händelser som du bör vara medveten kan påverka valutahandeln i år.

Vilka utvecklingar har vi sett med den svenska kronan?

Nyligen gick Riksbanken ut i ett pressmeddelande och gav besked om att de äntligen skulle sluta med noll reporänta, och höja den till 0.25 procent. Något som förväntades av många experter.

Men förutom att höja reporäntan meddelade direktionen även att man under andra halvåret i år kommer att bromsa Riksbankens köp av värdepapper, och sluta köpa statsskuldväxlar från april för att anpassa penningpolitiken och motverka en högre inflation.

Därtill angav Riksbanken i sitt pressmeddelande att världsekonomin fortfarande påverkas av omvärldsfaktorer. Det finns till exempel stora störningar i den globala produktionskedjan, problem i försörjningskedjan och dålig tillgång på viktiga råvaror på grund av den eviga nedstängningarna i Kina, Rysslands invasion av Ukraina. Allt detta är faktorer som har drivit upp inflationen i en situation där inflationen redan var hög.

Hur påverkar inflationen valutakurserna?

För dig som planerar eller redan driver med att köpa och sälja valutor är det viktigt att ha koll på inflationen och andra externa faktorer. Bland annat påverkar inflationstakten i ett land värdet på landets valuta och dess växelkurs i förhållande till andra länders valutor.

Exempelvis har en extremt hög inflation generellt en negativ effekt på landets växelkurs mot andra länder.

Vad du bör tänka på vid forex trading

Det är viktigt att notera att valutahandel är relativt riskabelt. Men som med många andra investeringsformer kan större risk löna sig – om du är väl införstådd hur det fungerar. För dig som vill börja handla med valutakursen rekommenderar vi dig att läsa en guide till forex trading så att du förstår hur allt fungerar.

Det finns dock några risker du bör vara medveten. Detta inkluderar att hävstången är lägre vid handel med råvaror och aktier jämfört med valutahandel. Forex trading går väldigt snabbt och generellt investerar man inte långsiktigt i valutor. Eftersom växelkurserna fluktuerar väldigt snabbt kan även en liten försening ha stor inverkan på din potentiella utbetalning.

Bland annat kan landets ekonomiska tillväxttakt, handelsbalans, räntor och skuldnivå också påverka värdet på en viss valuta.

Recent Posts