Tjänstepension, vad är det?


Last Updated on april 17, 2022 by Maria

Vad är tjänstepensioner?

Du har säkert hört ordet tjänstepension förut. Den blir allt viktigare för den framtida pensionen och det är närmare 90 procent av alla som arbetar som har det, men har du koll på vad det egentligen är för något?
Tjänstepension är en den pension som din arbetsgivare betalar premier för. Ju mer du tjänar, desto större betydelse får den. Den kan ha sin grund i ett kollektivavtal eller i ett individuellt avtal mellan arbetsgivare och en anställd. Den är kanske den del av kollektivavtalet som är värd mest och det är din arbetsgivare som betalar premien. I vissa fall är det du själv som väljer vilken försäkringsform och i vilket bolag som pengarna ska placeras i. Det är viktigt att se till att du får den eftersom den kompletterar den allmänna pensionen. Den kan i slutändan stå för närmare hälften av din totala pension.

En viktig del av din framtida pension

Pensionen kan vara en viktig del för mångas framtida pension. De flesta anställda får tjänstepension, även kallad avtalspension, som betalas in av arbetsgivaren. Tyvärr kan det många gånger vara komplicerat att förstå vad man skall göra för att få ut så mycket som möjligt av sin försäkring och pension. En stor del i den (fondförsäkring) är att kunna få en bra avkastning på sina pengar.

All pension som kommer från en anställning brukar kallas tjänstepension.

Den grundas normalt på en utfästelse om pension till den anställde. En arbetsgivares pensionsutfästelse (ibland även kallat pensionslöfte eller pensionsåtagande) är en del av den ersättning som avtalas för ett förvärvsarbete (uppskjuten lön). Normalt säkerställer (tryggar) en arbetsgivare denna för den anställde.

Här kan du läsa om pension:
Exempel på kollektivavtal:

Öka sin pension

Med bra fondval kan man öka sin pension ordentligt. Valen man kan göra i olika försäkringar beror på var du jobbar och det kollektivavtal du är ansluten till. Det finns i dagsläget många olika fondplattformar och antalet fonder att välja mellan varierar kraftigt.

tjänstepension
tjänstepension

På Samuelssons Rapport hjälper vi till att specialanpassa våra modellportföljer för alla olika tjänstepensioner. I de fall som våra portföljer inte går att direktanpassa så försöker vi hitta en likvärdig fond i respektive fondförsäkrings fondlista. Observera att alla byten av fonder görs av dig personligen. Kontakta din försäkringsmäklare, arbetsgivare eller fackförbund så hjälper dom dig att komma igång med fondbyten.

Arbetsgivare – tjänstepension

Det förekommer att arbetsgivaren anlitar någon annan för att betala ut tjänstepensionen. Exempelvis åtar sig i vissa fall en försäkringsgivare att betala ut den åt arbetsgivaren när pensionen är säkerställd med en pantsatt arbetsgivarägd kapitalförsäkring (förmedlingspension). Ett annat exempel är då pensionen tryggats genom avsättning i balansräkningen och kreditförsäkrats i Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt (PRI Pensionsgaranti) och utbetalningen av pensionen sker genom PRI Pensionsgaranti. Även om en arbetsgivare anlitar någon annan för att betala ut den är det pension från arbetsgivaren.

Portföljer – tjänstepension

De portföljer som du kan använda på Samuelssons Rapport för din tjänstepension är följande:
PPM
PPM-portföljer
Aktieportföljer
Aktieportföljer
.
Här är exempel på olika Fondplattformar som finns:
tjänstepension
tjänstepension

Som medlem så får du exakt samma innehåll och förmåner som en Investerarmedlem får. Du får förutom dessa portföljer att välja mellan för din tjänstepension:
Large Cap
Small Cap
Gordon Gekko
PPM Offensiv
PPM Balans
USA – Portföljen
Lat men Smart
PPM – Bra Fonder
Betalning sker via Paypal. Har du inget konto hos där ännu ännu så är det superenkelt att sätta igång med.  Det är dessutom kanske det säkraste onlinebetalningsmedlet som finns. Efter att ha anmält sig som medlem så kommer pengar att dras automatiskt från ditt konto tills du avslutar medlemskapet. Detta gör du själv via den betalningsmetod du använder. Pengar kommer betalas i förskott för varje kommande månad. Du kan givetvis avsluta ditt konto när som helst.

Recent Posts