Skuldsättningsgrad, vad är det? – förklaring av skuldsättningsgrad


Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad är ett mått på kapitalstyrka och används för att se relationen mellan skulder och eget kapital.

Det visar hur mycket skuld det finns i bolaget per varje krona i eget kapital.

Skuldsättningsgrad används för att bedöma den finansiella risken i ett bolag.

Skuldsättningsgrad skall inte förväxlas med soliditet vilket beskriver företagets långsiktiga betalningsförmåga.

Skuldsättningsgrad betyder på engelska gearing.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Content