Skuldsättningsgrad, vad är det? – förklaring av skuldsättningsgrad


Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad är ett mått på kapitalstyrka och används för att se relationen mellan skulder och eget kapital.

Det visar hur mycket skuld det finns i bolaget per varje krona i eget kapital.

Skuldsättningsgrad används för att bedöma den finansiella risken i ett bolag.

Skuldsättningsgrad skall inte förväxlas med soliditet vilket beskriver företagets långsiktiga betalningsförmåga.

Skuldsättningsgrad betyder på engelska gearing.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Content

link to Candlesticks - Bilder av olika mönster och patterns - lista med Candlestick

Candlesticks - Bilder av olika mönster och patterns - lista med Candlestick

Vad är Candlesticks? En candlestick är en typ av prisdiagram som visar höga, låga, öppna och slutna priser på en aktie för en viss period. Den härstammar från japanska rishandlare och handlare för att spåra marknadspriser och dagliga momentum hundratals år innan de blir populariserade i USA. Den stora delen av candlesticken kallas den ”riktiga […]