Skuldebrev, vad är det? – En förklaring och definition


Last Updated on april 17, 2022 by Maria

Skuldebrev är samlingsnamnet för den skriftliga utfästelse som talar om att någon som lånat pengar av någon annan ska betala tillbaka dessa pengar, oftast med en ränta och på ett visst datum.

Obligation: en typ av skuldebrev

För att klargöra vad ett skuldebrev är så ska vi titta på en typ av skuldebrev som de flesta känner till, nämligen obligationen. En obligation kan ju ställas ut av exempelvis en stat (statsobligationer) eller ett företag (företagsobligationer). När en stat eller ett företag behöver pengar så kan man helt enkelt köpa en obligation av dom. Obligationen säger att summan ska återbetalas ett visst datum och att det då även ska inkluderas en ränta. Räntan som sätts är oftast gällande marknadsränta.
Om ränteläget förändras så kan värdet på obligationen förändras. Obligation kan köpas och säljas precis som vilka andra värdepapper som helst.

Andra typer av skuldebrev

Skuldebrev är som sagt ett brett begrepp och det inrymmer många olika typer av avtal. Gemensamt för dessa är dock att dom regleras av svensk lag. Men det finns någonting som heter löpande skuldebrev och så finns det något som heter enkelt skuldebrev. Skillnaden på dessa är att ett löpande skuldebrev kan säljas vidare till någon annan medan ett enkelt skuldebrev reglerar vem som kan lösa in lånet som skuldebrevet avser.

skuldebrev
skuldebrev

Skuldebrev: När du tar lån

När du tar ett lån så skriver du på ett skuldebrev. Du kanske inte har tänkt på det för att det är ju ganska många olika papper som signeras vid en bostadsaffär. Men skuldebrevet säger helt enkelt vilken ränta du har på ditt lån samt i vilken takt du betalar av på lånet. I skuldebrevet kan man ha olika klausuler som reglerar vad som händer om till exempel låntagaren inte betalar sitt lån i tid. Då kan det utgå en extra ränta.

Det kan även vara så att om en låntagare missköter sina betalningar och gör så även efter varningar, så kan den som lånat ut pengarna likvidera lånet i förtid. Har man till exempel en bostad och inte betalar sina bolån, så kan man som en sista åtgärd tvingas att sälja sin bostad för att kunna betala av sitt lån.

Det var den här typen av lån som blev förödande får många svenskar under 90-talskrisen. De höga räntorna gjorde att man inte kunde betala av på sina lån och bankerna utförde tvångsförsäljningar av bostäderna som såldes långt under anskaffningspris. Kvar satt många svenskar utan egen bostad men med hundratusentals kronor i skuld.

Recent Posts