Resultaträkning, vad är det? – Förklaring och definition av resultaträkning


Resultaträkning

Resultaträkning visar en verksamhets intäkter och kostnader och ger som saldo periodens resultat.

Resultaträkning heter som det gör just för att här visas företagets resultat.

Resultaträkning tas fram genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en viss period som kallas räkenskapsperiod.

Resultaträkningen och den så kallade balansräkningen utgör delar av årsredovisningen.

Resultaträkning betyder på engelska income Statement.

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.

Recent Content

link to Candlesticks - Bilder av olika mönster och patterns - lista med Candlestick

Candlesticks - Bilder av olika mönster och patterns - lista med Candlestick

Vad är Candlesticks? En candlestick är en typ av prisdiagram som visar höga, låga, öppna och slutna priser på en aktie för en viss period. Den härstammar från japanska rishandlare och handlare för att spåra marknadspriser och dagliga momentum hundratals år innan de blir populariserade i USA. Den stora delen av candlesticken kallas den ”riktiga […]