link to Vad är Bitcoin?

Vad är Bitcoin?

Bitcoin skapades någon gång under 2009 av en individ eller en grupp individer vilka valde att referera till själva i form av akronymen Satoshi Nakamoto. Hans eller deras primära syfte var att...