Vad betyder Marxism?


Last Updated on april 17, 2022 by Maria

Marxism

Marxism är en politisk ideologi vars grundidé är att skapa ett egalitärt samhälle. Marxism kan också förstås som en metod för att analysera samhällsordningen och dess ekonomiska, sociala och politiska maktfördelning. De teorier som marxismen grundar sig på kan bland annat refereras till Karl Marx och Friedrich Engels.

Vilka var Marx och Engels?

Marx och Engels anses vara grundarna av marxism.

Marxism
Karl Marx (1818-1883)

Karl Marx föddes år 1818 i Preussen, som på den tiden var ett konungarike men idag är en delstat i Tyskland. Han var nationalekonom, historiker, filosof och sociolog. Några av hans kändaste verk är Det kommunistiska partiets manifest (skriven tillsammans med Friedrich Engels), Ekonomisk-filosofiska manuskriftet samt Kapitalet (tredje boken sammanställd av Engels). Marx dog i London år 1883.
Friedrich Engels föddes år 1820 i Barmen (idag delstat i Tyskland) och dog år 1895 i London. Han var filosof, nationalekonom, sociolog och samhällsvetare. Några av de böcker han skrev var Socialismens utveckling från utopi till vetenskap, Borgare och proletärer (tillsammans med Marx) och Familjen, privategendomens och statens ursprung.

Marxism och dess beståndsdelar

Marxism är inte en enda sak, och vad som innefattas i begreppet marxism kan variera. Några beståndsdelar som vanligtvis förstås höra till marxism är bland annat följande:

  • Klasskonflikt. I marxism anses det finnas en klasskonflikt i kapitalistiska samhällen. Klasskonflikten som finns är mellan de som äger produktionsmedel (bourgeoisien/borgarklassen) och de egendomslösa som behöver sälja sin arbetskraft (proletariatet/arbetarklassen). Detta innebär en maktkonflikt där bourgeoisien är överordnade och proletariatet är underordnade.

I den marxistiska teorin förstås produktionsprocessen som att proletariatet jobbar med att producera värden av olika slag. En del av värdet delas ut till arbetarna i form av lön, och en del av värdet behålls av bourgeoisien. Värdeskillnaden mellan det producerade totalvärdet och det som betalas ut i lön brukar kallas för mervärde.

marxism
marxism

I marxism förstås mervärdet som den vinst som bourgeoisien gör.

  • Historisk materialism. Den historiska materialismen används inom marxism för att förstå och förklara historiska skeenden och de processer som underbygger dessa. Grundtanken är att de historiska villkoren grundar sig i de materiella omständigheterna och de maktkonflikter som fanns på grund av dessa (exempelvis i form av klasskonflikt).Då historien inte är någonting som ses som frånskilt från nuet eller framtiden – utan tvärtom anses kunna förutse dess utveckling i någon utsträckning – innebär detta även att de historiska strukturerna (politiska, sociala och materiella) återspeglas i, och ligger till grund för, den nuvarande, och framtida, samhällsordningen.

Karl Marx och ”The Russian Loan”

En del hävdar att Karl Marx var antisemit. Detta får de bland annat från en artikel han skrivit 1856 och som heter ”The Russian Loan” i New York Daily Tribune.
Bland anhängare av Marx så brukar dem oftast bortse från denna artikel. Den finns dock att läsa här nedan.
Här är en mindre läsbar variant av ”the Russian Loan” från New York Daily Tribune.
Här är en mer läsbar variant av ”the Russian Loan” från New York Daily Tribune.
Här är en analys av texten och innehållet av texten: Karl Marx on “The Russian Loan”.

Recent Posts