Hur fungerar räntefonder?

Hur fungerar räntefonder?

Räntefonder är något som många har frågor om. Därför ska vi förklara lite mer om hur dem fungerar idag. Många anser att räntefonder är helt värdelösa men vi håller inte riktigt med om det. Räntefonder skiljer sig från aktiefonder i och med att de handlar och säljer skuldsedlar istället för aktier. Du blir därför delägare i en skuldsedel istället för ett bolag. Det betyder att i dåliga tider kommer räntefonderna ändå klara sig okej eftersom bolagen fortfarande är skyldiga pengar, oavsett hur det går för dem. Räntefonder är därmed ett mycket stabilare sätt att spara dina pengar på.