Vad är en finanskris?

Vad kännetecknar en finanskris? Det finns fyra saker som kan få finanskriser att uppstå: Att räntan höjs, eftersom det leder till att det huvudsakligen är risktagare som lånar pengar...