Bostadsbubbla

Vad är en bostadsbubbla? En bostadsbubbla är när priserna på bostadsmarknaderna har stigit väldigt mycket och förhållandevis snabbt. Detta gör att priserna oftast är högre än vad husen är värda. Många bostadsägare gillar bostadsbubblor då är deras hus värda mycket. Det stora problemet med en bostadsbubbla är dock att den inte varar för alltid, förr eller senare så kommer bostadsbubblan att spricka och det kan ha katastrofala konsekvenser för din egen ekonomi men även samhällets och landets ekonomi.

När bostadsbubblan spricker:

När bostadsbubblan spricker kommer huspriserna under en kort tid att falla väldigt mycket. Ingen kommer längre vilja betala vad du som köpte huset eller lägenheten en gång betalade och detta får konsekvenser för många personer. För dig som vill sälja får det konsekvensen att du kanske inte kan betala tillbaka lånet som du tog för att ha råd att köpa bostaden. För den som lånade ut pengarna till dig får det konsekvensen att den inte får tillbaka sitt lån och går därmed back.

Eftersom en bostadsbubbla kommer att drabba många bostadsägare på samma gång kommer bankerna få det tufft att klara sig. Detta kan då leda till att dem får minska sin verksamhet och avskeda vissa människor. Detta fortsätter sedan tills hela samhället har blivit påverkat. Den senaste finanskrisen i USA började faktiskt för att deras bostadsbubbla sprack.

bostadsbubbla
bostadsbubbla

Andra scenarion:

Alla bostadsbubblor behöver inte spricka. Det är också fullt möjligt att bostadsbubblan bara minskar tills den är helt borta. Om en bostadsbubbla minskar långsamt brukar det inte leda till några allvarliga saker, priserna för bostäder går helt enkelt tillbaka till normala nivåer. Priserna börjar sjunka sakta men säkert vilket ger folk gott om tid på sig att sälja och förbereda sig ordentligt. Detta är det bästa scenariot men tyvärr är det lika troligt att bostadsbubblan bara spricker. Man kan egentligen inte säga vilket scenario som kommer att ske, man kan bara vänta och se.

Förutspå bostadsbubbla:

Som det mesta i vårt samhälle kan du som är duktig förutspå vad som kommer att hända med en bostadsbubbla. Det är dock väldigt många olika faktorer att ta hänsyn till, därför kan det vara väldigt svårt att göra en bra bedömning. Ett av dem bästa sätten för att lära sig detta är att studera historien, se hur tidigare bostadsbubblor har gått till och vad som har hänt med dem. Lär du dig detta kommer du kunna göra en riktigt bra investering, läs mer om detta under våra tips om hur du inte blir påverkad av en bostadsbubbla.

Vad skapar en bostadsbubbla?

Det finns många faktorer som alla är med och skapar en bostadsbubbla. Ett exempel på en av dessa faktorer är tillgång och efterfråga. När många vill ha något ökar priserna och det är vad som hänt i dem flesta av våra storstäder.

Ett annat exempel är låga räntor vilket får människor att ta mer lån. Detta kan sedan straffa sig när bostadsbubblan spricker. Vad som sedan får bostadsbubblan att öka ännu mer är att folk förväntar sig att priserna ska öka ytterligare eftersom det är vad dem har gjort tidigare. Folk tror därför att en bostad är en säker investering och blir väldigt förvånade när bostadsbubblan sen spricker.

Hur du undviker att bli påverkad av en bostadsbubbla

Att inte bli påverkad över huvud taget är väldigt svårt och i många fall är det inte möjligt. Du kan dock bli påverkad. Ett av dem bästa sätten att göra detta på är att sälja precis innan bostadsbubblan spricker. På så sätt kan du sälja ditt hus dyrt och sedan köpa ett nytt för ett mycket mindre pris. Att veta när bostadsbubblan kommer att spricka är sällan enkelt men om du lyckas så kan du göra en riktigt bra investering.

Ett annat sätt för att undvika denna bostadsbubbla är att inte köpa en bostad där priserna har stigit som mest. Där priserna inte har stigit så mycket kommer dem inte heller att falla särskilt mycket.

Nu kommer ett knep som åtminstone vissa av er kommer kunna använda. När bostadsbubblan spricker brukar bankerna höja räntorna för att få tillbaka lite pengar. För att koma undan kan det därför vara en smart idé att inte låna för mycket när du köper en bostad. Försök istället att spara så mycket som möjligt så kommer du klara dig med mindre lån. Sen kan du också försöka amortera så mycket som möjligt för att sänka lånekostnaderna innan bostadsbubblan spricker.

Det sista knepet som du kan använda är att bo kvar där du bor till dess att priserna börjar stiga igen. På så sätt kommer du inte att sälja för mindre än vad huset är värt. Detta kan dock vara svårt om bostadsbubblan skapar en finanskris och du bli arbetslös. Om du däremot har följt vårt förra tips och har små lånekostnader så klarar du med stor sannolikhet mycket bättre. Då behöver du inte bekymra dig särskilt mycket om prisutvecklingen. Det är bara om du funderar på att sälja som du bör försöka skaffa dig en överblick av marknaden.

Vad gör myndigheter om det blir en bostadsbubbla?

Bostadsbubbla

Eftersom en bostadsbubbla snabbt kan leda till en finanskris vill myndigheterna självklart undvika detta. Ett av sätten som detta sker på i Sverige är att det nyligen infördes ett amorterings krav. Det betyder att alla måste amortera en summa pengar. Detta gör då att dina lånekostnader kommer att minska när bostadsbubblan väl spricker. Detta är d ett effektivt sätt för att förhindra en finanskris.

Med dessa tips kommer du förhoppningsvis vara redo för vad än framtiden håller, ta det bara lugnt så kommer allt att gå bra. Allt blir lättare om du bara tänker efter innan du fattar ett beslut. Att få panik är aldrig en bra lösning, då fattar du inga bra beslut utan agerar bara i panik.

Så smäller bostadsbubblan i Sverige? – eller gör den det?

Bopriser går ibland upp och ibland ned. Ibland smäller de. Gärna vid snabba förändringar i omvärlden. Clas Hemberg menar att vi borde skaffa vår egen bo-krasch-kudde för att skydda oss.

Artikeln är skriven av en frilansskribent och eventuella faktafel kan ej tas ansvar för.