Vad betyder avkastning?

Avkastning Avkastning är en ekonomisk term som används för att mäta ett företags lönsamhet. Avkastning visar hur mycket värdet på exempelvis ett företag har...

Vad är Marxism?

Vad är Marxism? Marxism grundas av Karl Marx (1818-1883) och Friedrich Engels (1820- 1895). Marxism är en samhällsåskådning som bygger på Friedrich Engels och...