Finansrapport

SENASTE ARTIKLARNA

Vad betyder avkastning?

Avkastning Avkastning är en ekonomisk term som används för att mäta ett företags lönsamhet. Avkastning visar hur mycket värdet på exempelvis ett företag har förändrats under en viss...

Vad betyder bruttomarginal?

Bruttomarginal Bruttomarginal, betyder på engelska gross margin, är ett nyckeltal som visar hur stor del av försäljningen som finns kvar för att betala ränta, löner,...

Vad är Marxism?

Vad är Marxism? Marxism grundas av Karl Marx (1818-1883) och Friedrich Engels (1820- 1895). Marxism är en samhällsåskådning som bygger på Friedrich Engels och Karl Marx teorier och är den...